กรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ

การเดินทางศึกษาดูงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน(บางส่วน) ที่เดินทางไปกับบอนด์สตรีททัวร์

•คณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยโตเกียว
•คณะ สกว.ทำโครงการวิจัย เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ณ ประเทศกัมพูชา
•บ.ไทนโมเดิร์น เลดี้เฮ้าส์ เดินทางท่้องเที่ยว ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง
•โรงเรียนบ้านบางน้ำจืดศึกษาดูงาน ณ จ.อุบลราชธานี พร้อมท่องเที่ยวลาวใต้
•โรงเรียนสาระวิทยา เดินทางท่องเที่ยวและศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐเกาหลีใต้
•เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2 ดูงานประเทศฮ่องกง
•สมาคมและสหพันธ์ชาวไร่อ้อย ประชุมงานตัวแทนผู้ค้าน้ำตาล ณ ประเทศสิงคโปร์
•บริษัท ยูนิโกร อินเตอร์เนชั่นแนล เดินทางท่องเที่ยว ณ ประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์
•กศน.เขตราษฎร์บูรณะ ดูงานมาเลเซียและสิงคโปร์ ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน