รู้จักบอนด์สตรีท

บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด 

Bondstreet Tour & Travel co.,Ltd

บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ทัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 เพื่อวัตถุประสงค์ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทน ด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงบริการต่างๆที่ครบวงจรที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ที่มุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพที่ดี ได้มาตรฐาน ที่สามารถ สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด ที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่เลือกใช้บริการของบริษัท


บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 11/03450

ข้อมูลบริษัท BondStreet Tour & Travel Co.,Ltd

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ชำระมูลค่าเต็ม
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0125547000832 ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ 303121738-6 ออกให้โดย กรมสรรพากร
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/03450
สมาชิกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เลขที่ ADT1-0343-0547
สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว Thai Travel Agent Association (TTAA) เลขที่ 104 

ข้อมูลบริษัท BondStreet Tour & Travel Co.,Ltd

เลขที่ 19/48 หมู่ 2 ม.ชวนชื่น โมตัส เซนโทร ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02-575-3850-1(สายตรง), 02-575-3855(อัตโนมัติ 8 คู่สาย)
โทรสาร : 02-575-3852
E-Mail : admin@bondstreettour.com, sales@bondstreettour.com
Web Site : www.bondstreettour.com
Hot Line : 086-344-4325, 083-064-6650, 091-748-7665