Big Thank ครั้งที่ 4 ทริป ภูชีฟ้า-ดอยแม่สลอง จ.เชียงราย

Big Thank ครั้งที่ 4 ทริป ภูชีฟ้า-ดอยแม่สลอง จ.เชียงราย

Big Thank ครั้งที่ 4 วันที่ 24-25 มค.58
ทริป ภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย ดอยแม่สลอง ไร่ชา101 ชิมชาอู่หลง ไร่บุญรอด วัดร่องขุน บ้านดำของถวัลย์ ดัชนี