ทริปไต้หวัน (Taiwan)กับบริษัทP&Lพีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด

ทริปไต้หวัน (Taiwan)กับบริษัทP&Lพีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด

ทริปไต้หวัน (Taiwan) ไทเป ท่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

เดินทางวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 61