หนีเที่ยว…ตามรอยแม่หญิงการะเกด ออเจ้าจาก”บุพเพสันนิวาส”

หนีเที่ยว…ตามรอยแม่หญิงการะเกด ออเจ้าจาก”บุพเพสันนิวาส”

ตามรอย “แม่หญิงการะเกด” จากบุพเพสันนิวาส

“ออเจ้าเอย” เคยรู้หรือไม่

ตรงนี้ยังมีใคร ฤทัยห่วงหา

“ออเจ้าเอย” งามประกายนภา

ขอมองไม่ยอมนิทรา ขอชื่นตาให้พี่ชื่นใจ

         ข้าไหว้เจ้าค่ะ เพลานี้มิมีผู้ใด ที่ไม่รู้จัก หรือกล่าวถึง ละครที่แสนจะฟีเวอร์สุด ฉุดไม่อยู่เท่า“บุพเพสันนิวาส” เพราะไม่ว่าจะไปคุ้งน้ำไหนก็เห็นจะมีแต่เรื่องแม่หญิงการะเกดทั้งบาง แอดจะพาสมาชิก Bondstreettour มาตามรอยแม่หญิงการะเกด ที่อยุธยา(เมืองเก่าของเราแต่เก่าก่อน) เพลา1วัน ดูสิว่า แม่การะเกด จักสู้ แม่กะละมัง นางแบบ”วิปลาส”ของเราได้ไหม ไปเที่ยวกันเลยเจ้าค่ะออเจ้า


1.วัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนาราม ได้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2173 โดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พระองค์โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นบนที่ที่เป็นบ้านเดิมของพระองค์เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมารดา แต่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือนครละแวกโดยจำลองแบบมาจากปราสาทนครวัด เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงศพพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสิ้นพระชนม์ก็ได้ถวายพระเพลิงที่วัดนี้  ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านป้อม อำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา “ฉากที่วิญญาณของแม่การะเกดหลุดออกจากร่าง เพราะโดน มนต์กฤษณะกาลี มาเจอกับ เกศสุรางค์ ครั้งแรกที่วัดนี้เอง “

 

 

  


2.วัดพุทไธศวรรย์

วัดพุทไธศวรรย์ ปรากฏตามตำนานว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสร้างขึ้นในบริเวณที่ซึ่งเป็นที่ตั้งพลับพลาที่ประทับเมื่อทรงอพยพมาตั้งอยู่ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ที่ตรงนี้มี ชื่อปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า “ตำบลเวียงเล็กหรือเวียงเหล็ก” ครั้นเมื่อสถาปนากรุงศรีอยุธยาแล้ว ถึง พ.ศ. 1896 จึงโปรด ให้สร้างวัดนี้ขึ้นเป็นพระราชอนุสรณ์ 

 จุดเด่น พระมหาธาตุ (ปรางค์ประธาน) ลักษณะพระปรางค์ได้รับอิทธิพลจาก ปราสาทขอม ซึ่งเปรียบประดุจเขาพระสุเมรุ หรือเขาไกรลาสที่ประทับของเทพเจ้า

พระระเบียง โดยรอบองค์พระมหาธาตุมีพระระเบียงล้อมรอบผนัง มีพระพุทธรูปนั่งเรียงอยู่โดยรอบ “ฉากที่แม่การะเกด เดินตามหาพี่หมื่น แล้วผ่านม่านอาคมของ อาจารย์ชีปะขาวมาได้”

 

  


3.ป้อมเพชร

ป้อมเพชร นับเป็นป้อมที่มีความสำคัญมากที่สุดในเชิงยุทธศาสตร์   ด้วยเป็นด่านปราการป้องกันศัตรูผู้รุกรานได้ดี  อยู่ตรงมุมพระนครด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ภายในเกาะเมือง บริเวณแม่น้ำบางกะจะ  ในบรรดาป้อมทั้ง 29 ป้อมที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา โดยเป็นปราการป้องกันศัตรูผู้รุกรานได้ดี เนื่องจากตั้งอยู่ในบริเวณที่แม่น้ำ 3 สายไหลมาบรรจบกัน อันได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำลพบุรี และจุดนี้ใช้เป็นที่จอดเรือสำเภาและเรือสินค้าของชาวต่างชาติ จึงเป็นตลาดใหญ่ที่ชาวบ้านสมัยก่อนนิยมเรียกกันว่า ตลาดน้ำวนบางกะ”ฉากที่พี่หมื่นสุนทรเทวาพาแม่การะเกดนั่งเรือไปตลาดผ้าเหลือง นางเอกโบกไม้โบกมือให้ทหารยามบนป้อม”


4.วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์ มีจุดที่น่าสนใจที่สำคัญคือเจดีย์ทรงลังกา จำนวนสามองค์ที่วางตัวเรียงยาวตลอดทิศตะวันออกและทิศตะวันตก สร้างขึ้นเป็นองค์แรกทางฝั่งตะวันออก เมื่อปี พ.ศ. 2035 โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พระราชบิดา) ต่อมาในปี พ.ศ. 2042 ก็ทรงให้สร้างเจดีย์องค์ต่อมา (องค์กลาง) ของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (พระเชษฐาต่างพระมารดาของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2) และเจดีย์ฝั่งตะวันตกของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 และในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 ก็ทรงสร้างเจดีย์อีกองค์ในฝั่งทิศตะวันตกให้ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พระราชบิดา รวมเป็นสามองค์ตามปัจจุบัน


5.วัดเชิงท่า

วัดเชิงท่า   ประวัติของวัดเชิงท่า  ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด  ใครเป็นผู้สร้าง  คงปรากฏเพียงตำนานเล่าสืบๆ กันมาว่า  เศรษฐีผู้หนึ่งสร้างเรือนหอให้แก่บุตรสาวซึ่งหนีตามชายคนรักไปแล้วไม่ย้อนกลับ  เศรษฐีผู้บิดาคอยบุตรสาวอยู่นานไม่เห็นกลับมาจึงได้ถวายเรือนหอนั้นให้แก่วัดที่ตนสร้างขึ้น  จึงได้ชื่อว่า  วัดคอยท่า  เรื่องที่เล่าสืบกันมานี้  หลวงจักรปาณี  ได้นำมาประพันธ์ไว้ใน นิราศทวารวดี 

          ในรัชสมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๑๙๙ – ๒๒๓๑  กล่าวว่าครั้ง เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) เป็นราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศส ครั้นกลับจากประเทศฝรั่งเศสแล้ว ได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ วัดคอยท่า ใหม่ทั้งอาราม บูรณะวัดเสร็จได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดโกษาวาสน์ 

ในรัชสมัย สมเด็จพระเพทราชา ลงมาจนถึงรัชกาลสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ (พ.ศ. ๒๒๓๑ – ๒๓๐๑)  บริเวณวัดนี้คงจะเป็นที่รวบรวมหญ้า เพื่อนำข้ามฝั่งไปให้ช้างม้าในวัง  จึงนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  วัดติณ

ในรัชสมัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๒๗๕ – ๒๓๐๑ โปรดฯให้บูรณะปฏิสังขรณ์ วัดโกษาวาสน์ อีกครั้ง (สันนิษฐานว่าน่าจะบูรณะ ในขณะ พระภิกษุสิน (สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี มหาราช) บวชเป็นพระ จำพรรษา ณ วัดแห่งนี้) ครั้นทำการบูรณะเสร็จแล้ว โปรดฯให้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดเชิงท่า “ฉากที่แม่การะเกดไปทำบุญที่วัดกับพี่หมื่นสุนทรเทวา,คุณลุง(ออกญาโหราธิบดี) และคุณหญิงจำปา ฉากนี้ที่พี่หมื่นส่งตาหวานให้แม่จันทร์วาด แต่แม่การะเกด ขัดจังหวะอยู่ตรงกลางนั้นเอง “

 


เมนูเด็ดมัดใจพี่หมื่น! “กุ้งเผา-มะม่วงน้ำปลาหวาน” น้ำลายไหล

 

ทาน“คาว”แล้วต้องทาน“หวาน”

  

  


❤ อย่าลืมกดไลน์หรือแชร์ให้กำลังใจกันนะเจ้าค่ะ…ออเจ้า ❤