ความสนุก@Hongkong Disneyland กรุ๊ปคุณนก 22-24 Mar18

ความสนุก@Hongkong Disneyland กรุ๊ปคุณนก 22-24 Mar18

“The world is a book and those
who do not travel read only one page.”
โลกใบนี้เปรียบเหมือนหนังสือเล่มหนึ่ง และคนที่ไม่เคยเดินทางเลย
ก็เปรียบเหมือนคนที่อ่านหนังสือเพียงหน้าเดียว