คณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ศึกษาดูงานประเทศไต้หวัน

คณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ศึกษาดูงานประเทศไต้หวัน

 ขอบคุณสำหรับความไว้วางที่มีให้ Bondstreettour ค่ะ

คณะพิเศษจากมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ศึกษาดูงานประเทศไต้หวัน

เดินทางวันที่ 4 – 8 มกราคม 61

 


                                 ขอบคุณสำหรับ ความไว้วางใจนะคะ