บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ แอนด์ทราเวล จำกัด
Bond Street Tour &Travel Co,.Ltd
โทร 02- 9800530 - 1 ,06-3444325
06-3197229 , Fax 02-9800531

Home > Trip Gallery > Bejing
ติดตามภาพการออกทริป (Trip Gallery) ในชุดอื่นๆได้ที่นี่ คลิก 
 
อยากเที่ยวที่ไหน คลิกเลย :  มาเลเซีย  I สิงคโปร I ลาวใต้-ปากเซ  เกาะลังกาวี  I เว้ ดานัง ฮอยอัน I สิบสองปันนา I ฮานอย I กัมพูชา นครวัด นครธม I ซาปา I  
0
1
2
 
 
หนีห่าว ปักกิ่ง กับ Bond Street Tour กำแพงเมืองจีน Snow World งานแกะสลักน้ำแข็งหลิงชิงเสีย ชมภาพรีวิวสวยๆกับสถานที่ท่องเที่ยวปักกิ่งชุดใหญ่
  ตอนที่ 1 หนีห่าวปักกิ่ง
ตอนที่ 2 จัตุรัสเทียนอันเหมิน
ตอนที่ 3 พระราชวังต้องห้าม “กู้กง”
ตอนที่ 4 พระราชวังฤดูร้อน อี๋เหอหยวน
ตอนที่ 5 หอบูชาเทวดา หอฟ้าเทียนถาน + วัดลามะ

ตอนที่ 6 นั่งสามล้อชมเมืองโบราณหูถ้ง / พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง / กายกรรมปักกิ่ง
ตอนที่ 7 กำแพงเมืองจีน Under Water World สนามกีฬาโอลิมปิค
ตอนที่ 8 ปักกิ่ง SNOW WORLD
ตอนที 9 เทศกาลงานแกะสลักน้ำแข็งหลิงชิงเสีย
ตอนที่ 10 ถนนคนเดินหวังฟูจิ่ง ตลาดรัสเซีย สวรรค์ของนักช้อปไทย   

ตอนที่ 1 หนีห่าวปักกิ่ง
หนีห่าว ขอต้อนรับสู่นครปักกิ่ง กับภาพสถานทีท่องเที่ยวชุดใหญ่ ที่สวยงาม ของทริป บอนด์สตรีททัวร์แอนด์ทราเวล ที่นำคณะต่างๆเดินทางสู่นครปักกิ่ง นครปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ปักกิ่ง หรือ เป่ย์จิง (Beijing) เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ ที่ราบหวาเป่ย แบ่งเป็น 16 เขตและ 2 อำเภอ เป็นนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง พื้นที่ทั่วนครเป่ยจิงมีถึง 16800 ตารางกิโลเมตร ถึง นครปักกิ่งเป็นศูนย์การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่อง เที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก

ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับมณฑลหลังจากปักกิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 ปักกิ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับสองของประเทศจีนรองจากเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่งเป็น 1 ใน 4 เมืองหลวงเก่าของจีน และได้รับเลือกให้จัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2551 อีกด้วย มหานครปักกิ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน นับแต่ สมัยราชวงศ์หยวน สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เป็นศูนย์กลาวงทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของจีน ปักกิ่งมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น จัตุรัสเทียนอันเหมิน กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังต้องห้าม วัดลามะ หอฟ้าเทียนถาน เป็นต้น

เรื่องภาพโดย B.BOY / ขอขอบคุณบทความประกอบจาก www.rta.mi.th , www.school.net.th , www.wlc2china.com , www.manerger.co.th 
           
 
0 1 2
       
           
Copyright © 2006 Bond Street Tour & Travel Co.,Ltd. All rights reserved .
บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ แอนด์ทราเวล จำกัด
เลขที่ 72/215หมู่1 ถ.สามัคคี แขวงท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/3450
โทร 02- 9800530 - 1 ,06-3444325 ,06-3197229 Fax. 02-9800531
วันจันทร์-ศุกร์ เปิดทำการเวลา 09.00 - 18.00 น. วันเสาร์ 09.00 -16.00 น.
Email
: bondstreet_tour@hotmail.com

Contact webmaster & webdesigner
dwebconsult@yahoo.com  Tel : 086-6440426