Home > Trip Gallery  
 
      ดูภาพทริปอื่นๆ > Trip Gallery
 

สัมผัสสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่เมืองเขมร นครวัด นครธม ปราสาทตาพรหม บันทายศรี โตนเลสาบ

เิชิญพิสูจน์ความยิ่งใหญ่อลังการกับอาณาจักรขอมโบราณ ที่เคยเจริญรุ่งเรืองเมื่อราวเกือบพันปี ในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมัน ที่ 2 (พศ.1656 - 1693 ) จนถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 (พ.ศ 1838 - 1870 )
ซึ่งเป็นสมัยที่ลัทธิความเชื่อของศานาพราห์มฮินดูแผ่ขยายจากอินเดียมาสู่เอเชียใต้ ความเชื่อ ความศรัทธาอันแรงกล้า ที่มีต่อกษัตริย์ และต่อเทพองค์ต่างๆของศาสนาฮินดู ก่อให้เิิกิดผลงานอันยิ่งใหญ่ ปรากฏอยู่ตามหินสลักมากมาย เป็นความอัศจรรย์ที่มาจากน้ำมือมนุษย์ แม้แต่คนทั้งโลกก็ยังเกิดความสงสัยว่า ทำได้อย่างไร หินหนักจำนวนหลายตัน ลูกลากมาจากภูเขาที่อยู่ไกลถึง 50 กม. จากขบวนกองทัพช้างหลายพันเชือก และจากแรงงานชาวขอมนับแสนๆคน นำมาก่อเป็นปราสาท แล้วแกะสลักเป็นเรื่องราว และลวดลายต่างๆ รวมทั้งภาพสลักตามความเชื่อของศาสนาพราห์มฮินดู การสู้รบของกองทัพขอมอันเกรียงไกร ภาพสลักการร่ายรำอันอ่อนช้อยของนางอัปสรา หรือนางอัปสร นักดนตรีและนางรำจากสรวงสวรรค์ เพื่อบูชาเทพเทวดาต่างๆ หินสลักที่มีคุณค่าเหล่านี้นอกจากจะแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรขอมแล้ว ก็ยังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าแก่ชาวโลก นี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านเราแค่นี้เอง

เรื่องและภาพ โดย เด่นดวง (mr_denduang@yahoo.com)

             <คลิกที่ภาพ >   ภาพทริปนี้มีหลายร้อยภาพ แบ่งเป็นตอนๆ ตามโปรแกรมการเดินทาง
1
ตลาดโรงเกลือ ด่านชายแดนปอยเป็ต / สถานกาสิโน
2
ชมภาพสลัก ปราสาทบันทายศรี (ปราสาทหินทรายสีชมพ)ู
3

ปราสาทตาพรหม ปราสาทหินยุคสุดท้ายของอาณาจักรขอม
4
นครธม สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (คศ.1345-1412)
5
นครวัด สิ่งมหัศจรรย์ของโลก (1)
6
นครวัด สิ่งมหัศจรรย์ของโลก (2)
7
โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
8

ชมเมืองเสียมเรียบ
9
ภาพโรงแรม / ภัตราคาร
10
ซ้อปปิ้งตลาดของที่ระลึก เมืองเสียมเรียบ
11

วันเดินทางกลับ ชมทุ่งกว้างสุดสายตา
12
ซื้อของฝากที่ตลาดโรงเกลือ
 
 
 
           
Copyright © 2006 Bond Street Tour & Travel Co.,Ltd. All rights reserved .
บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ แอนด์ทราเวล จำกัด
   เลขที่ 19/48 หมู่ 2 ม.ชวนชื่น โมตัส เซนโทร ถ.แจ้งวัฒนะ
   ต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 11120
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/3450
โทร 02-575-3855(อัตโนมัติ 8 คู่สาย), 02-575-3850-1, 086-3444325 Fax. 02-575-3852
วันจันทร์-ศุกร์ เปิดทำการเวลา 08.30 - 17.30 น. วันเสาร์ 09.00 -16.00 น.
Email
: bondstreet_tour@hotmail.com
Bond Street Tour&Travel Co,.Ltd
19/48, Moo 2. Chuanchuen Motua Centro Soi 4, Changwattana Rd., Klongklue
Aumphur Pakkret, Nonthaburi 11120 TAT Lisence No.11/3450
Tel : 02-575-3855(Auto 8 Line), 02-575-3850-1, 086-3444325 Fax. 02-575-3852
Official time Monday - Friday 08.30 AM - 05.30 PM
Saturday 08.30 AM - 04.00 PM
Email
:bondstreet_tour@hotmail.com
Contact webmaster
Counter Stats