บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ แอนด์ทราเวล จำกัด
Bond Street Tour &Travel Co,.Ltd

โทร 02- 575-3855 ,086-3444325
086-3197229 , Fax 02-575-3852

วัดพระธาตุ สัญลักษณ์ประจำชาติลาว ชม อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงชาวลาวที่สละชีวิตในสงคราม ชม หอพระแก้ว ตั้งอยู่บนถนนเชษฐาธิราช ติดกับทำเนียบประธานประเทศ แต่เดิมเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ของลาว พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2108 เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ที่อัญเชิญมาจากล้านนา
Home > Trip Gallery > Laos
ติดตามภาพการออกทริป (Trip Gallery) ในชุดอื่นๆได้ที่นี่ คลิก 
 
 
ทริปประเทศลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง กับอารยธรรมที่ไม่สูญสลาย
1 จากหนองคาย ข้ามสะพานมิตรภาพสู่นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว
2 ชมวัดพระธาตุหลวง สัญญลักษณ์ของลาวและวัดคู่บ้านคู่เมือง
3 อนุสาวรีย์ประตูชัย + สภาพบ้านเมืองในเวียงจันทน์
4 ชมหอพระแก้ว(พิพิธภัณฑ์)+ วัดสีสะเกด+วัดสีเมือง
5 ชมทิวทัศน์สุดสวยบนเส้นทางธรรมชาติ สู่วังเวียง
6 มนต์เสน่ห์แห่งวังเวียง ฉายากุ้ยหลินของลาว
7 สัมผัสเส้นทางสายธรรมชาติ จากวังเวียงสู่หลวงพระบาง

ดิ่มด่ำกับธรรมชาติที่แสนบริสุทธิ์ตลอดสองข้างทาง ชนิดที่คุณจะไม่มีวันลืม
8 เส้นทางสายหมอกบนดอยสูง จากวังเวียงสู่หลวงพระบาง
9 อลังการกับน้ำตกตาดกวงซี+ทอดน่องชมหลวงพระบางยามราตรี
10 ตักบาตรข้าวเหนียวกับพระ 200 รูป +ชมตลาดสด+ ล่องน้ำโขงชมถ้ำติ่ง
11 ชมพระราชวังของกษัตริย์ลาว +เที่ยววัดใหม่ + วัดวิชุนราช +วัดพระบาท
12วัดเชียงทองวัดคู่เมืองหลวงพระบาง +วัดแสนสุข
13 ขึ้นบันใด 328 สู่พระธาตุภูษีบนภูสูง + ซื้อสินค้าพื้นเมือง
14 เส้นทางขากลับ + แวะซื้อสินค้าปลอดภาษี+ถึงเมืองไทยโดยสวัสดิภาพ

  สนใจโปรแกรมนี้ คลิก ชมภาพเฮือนพักที่หลวงพระบางและวังเวียง

  4  
 

3 อนุสาวรีย์ประตูชัย + สภาพบ้านเมืองในเวียงจันทน์
ประเทศฝรั่งเศสมีประตูชัยที่มีชื่อเสียงและเป็นสัญญลักษณ์ของประเทศ ในลาวก็มีประตูชัยที่ดูคล้ายกัน เป็นผลพวงของฝรั่งเศสในสมัยที่ลาวตกเป็นเมืองขึ้น อนุสาวรีย์ประตูชัยตั้งอยู่สุดถนนล้านช้างของกรุงเวียงจันทน์ สร้างเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์ ประตูชัยแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า รันเวย์แนวตั้ง เพราะการก่อสร้างประตูชัยแห่งนี้ ใช้ปูนที่อเมริกาซื้อเพื่อนำมาสร้างสนามบินใหม่ในนครเวียงจันทน์ในระหว่างสงครามอินโดจีน แต่ไม่ทันได้สร้างเพราะอเมริกาแพ้สงครามเสียก่อน จึงนำปูนซีเมนต์มาสร้างประตูชัยแทน เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะล้านช้างและศิลปะฝรั่งเศส

เช้านี้เป็นโปรแกรมเที่ยวภายในเมืองเวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาว ทำให้เห็นว่าเมืองเวียงจันทน์ไม่ใหญ่โตมากนัก ตึกสูงๆส่วนใหญ่เป็นสถานที่ราชการ ส่วนอาคารของเอกชนที่มีขนาดใหญ่ยังเห็นน้อยมาก สำหรับการจราจรในกรุงเวียงจันทน์เรียกว่าคล่องตัวมาก บนถนนก็มีรถค่อนข้างน้อย ทั้งที่วันนี้เป็นวันธรรมงานตามปกติ ตรงข้ามกับไทยที่เป็นวันหยุดเข้าพรรษา คนลาวบอกว่าตอนเช้าๆจะไปวัดกันจากนั้นก็จะมาทำงานตามปกติ นับว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลก ...

เรื่องและภาพโดย เด่นดวง : dwebconsult@yahoo.com

   

ประตูชัย อนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงสงครามอินโดจีน สร้าง พ.ศ.2512

จำลองมาจากประตูชัย ฝรั่งเศส
เมื่อเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วจะเห็นความใหญ่โต
สามารถขึ้นไปชมวิวด้านบนได้


การเลี้ยงลูกโดยใช้ผ้าขาวม้า


สาวลาว

นี่ก็สาวรุ่น นานๆจะเห็นนุ่งขาสั้น

ช่างภาพ หากินถ่ายภาพบนลานประตูชัย มีเครื่องปรินท์แบบพกพา ภาพละ 20 ภาพ

ถนนสายหลักกลางกรุงเวียงจันทน์ ...ตอนนี้กำลังติดไฟอำนาจ

รถติดกลางเมือง ต้องรอไฟเสรีจึงจะไปได้


คอนโดหรูกลางเมือง


ที่พักหรือคอนโดราคาแพง สำหรับต่างชาติ

กระทรวงยุติธรรม อัยการ/ ศาล

สถานที่ราชการ

สถานที่ราชการ

ย่านการค้ากลางกรุงเวียงจันทน์

ถนนรอบนอก

คล้ายกับถนนเมืองเสียมเรียบ กัมพูชา

วัดกลางเมือง

รถราน้อยมาก และไม่มีควันพิษ

บ้านสไตล์ฝรั่งเศส

ถนนกลางเมือง ไว้อวดแขกบ้านแขกเมือง

ชานเมืองเวียงจันทน์

ชานเมืองเวัยงจันทน์

นอกเมือง

ทานอาหารกลางวันที่ร้านริมแม่น้ำโขง

ได้เวลาเที่ยง.. กับร้านอาหารริมแม่น้ำโขง ในร้านอาหารขนาดใหญ่

เมนูลาว+ไทย

หรือจะนั่งชมวิวด้านนอกห้อง รับอากาศบริสุทธิ์

แม่น้ำโขง มุมถ่ายจากริมระเยียงร้านอาหาร

ร้านขายของที่ระลึกหน้าร้านอาหาร ตรงประตูทางออก...คนไทยซื้อแหลก...

ร้านขายดอกไม้ในเมือง

โชห่วยในลาว เจ้าของร้านนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ (เมืองไทยอาจไม่ยอมให้ถ่ายภาพ)

12,000 กีบ คิดเป็นเงินบาทต้องหารด้วย 250 เท่ากับ 50 บาท

สาวลาวพนักงานบริษัท กำลังซื้ออาหารเที่ยง


อาหารเที่ยงที่สาวลาวกำลังอุดหนุน
 
       
    4
 
Copyright © 2006 Bond Street Tour & Travel Co.,Ltd. All rights reserved .
บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ แอนด์ทราเวล จำกัด
Bondstreet Tour & Travel Co., Ltd

เลขที่ 19/48 หมู่ 2 ม.ชวนชื่น โมตัส เซนโทร ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 11120
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/3450
โทร. : 0 2575 3853-5, 02 575 3850-1 (Direct Line) โทรสาร 02 575 3852
วันจันทร์-ศุกร์ เปิดทำการเวลา 08.30 - 17.30 น. วันเสาร์ 09.00 -16.00 น.
อีเมล์ : bondstreet_tour@hotmail.com