บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ แอนด์ทราเวล จำกัด
Bond Street Tour &Travel Co,.Ltd

โทร 02- 575-3855 ,086-3444325
086-3197229 , Fax 02-575-3852

วัดพระธาตุ สัญลักษณ์ประจำชาติลาว ชม อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงชาวลาวที่สละชีวิตในสงคราม ชม หอพระแก้ว ตั้งอยู่บนถนนเชษฐาธิราช ติดกับทำเนียบประธานประเทศ แต่เดิมเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ของลาว พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2108 เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ที่อัญเชิญมาจากล้านนา
Home > Trip Gallery > Laos
ติดตามภาพการออกทริป (Trip Gallery) ในชุดอื่นๆได้ที่นี่ คลิก 
 
 
ทริปประเทศลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง กับอารยธรรมที่ไม่สูญสลาย
1 จากหนองคาย ข้ามสะพานมิตรภาพสู่นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว
2 ชมวัดพระธาตุหลวง สัญญลักษณ์ของลาวและวัดคู่บ้านคู่เมือง
3 อนุสาวรีย์ประตูชัย + สภาพบ้านเมืองในเวียงจันทน์
4 ชมหอพระแก้ว(พิพิธภัณฑ์)+ วัดสีสะเกด+วัดสีเมือง
5 ชมทิวทัศน์สุดสวยบนเส้นทางธรรมชาติ สู่วังเวียง
6 มนต์เสน่ห์แห่งวังเวียง ฉายากุ้ยหลินของลาว
7 สัมผัสเส้นทางสายธรรมชาติ จากวังเวียงสู่หลวงพระบาง

ดิ่มด่ำกับธรรมชาติที่แสนบริสุทธิ์ตลอดสองข้างทาง ชนิดที่คุณจะไม่มีวันลืม
8 เส้นทางสายหมอกบนดอยสูง จากวังเวียงสู่หลวงพระบาง
9 อลังการกับน้ำตกตาดกวงซี+ทอดน่องชมหลวงพระบางยามราตรี
10 ตักบาตรข้าวเหนียวกับพระ 200 รูป +ชมตลาดสด+ ล่องน้ำโขงชมถ้ำติ่ง
11 ชมพระราชวังของกษัตริย์ลาว +เที่ยววัดใหม่ + วัดวิชุนราช +วัดพระบาท
12วัดเชียงทองวัดคู่เมืองหลวงพระบาง +วัดแสนสุข
13 ขึ้นบันใด 328 สู่พระธาตุภูษีบนภูสูง + ซื้อสินค้าพื้นเมือง
14 เส้นทางขากลับ + แวะซื้อสินค้าปลอดภาษี+ถึงเมืองไทยโดยสวัสดิภาพ

  สนใจโปรแกรมนี้ คลิก ชมภาพเฮือนพักที่หลวงพระบางและวังเวียง

  5  
 
4 ชมหอพระแก้ว(พิพิธภัณฑ์)+ วัดสีสะเกด+วัดสีเมือง
ออกจากอนุสาวรย์ประตูชัยก็มาชมหอพระแก้ว สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรล้านนาทางภาคเหนือของไทย เพราะหอพระแก้วใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต สมัยที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชอัญเชิญมาจากเชียงใหม่เมื่อ พ.ศ 2101 และอยู่ที่เวียงจันท์นานถึง 225 ปี จึงถูกอัญเชิญกลับพระนคร (สยามประเทศ) โดยเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ในสมัยที่ยกทัพมาตีกรุงเวียงจันทน์

หอพระแก้วที่กรุงเวียงจันทน์นี้ เป็นวิหารขนาดใหญ่ที่มีความงดงามมาก ทั้งภายในและภายนอกไม่ได้ทาสีหรือใช้กระจกสีแต่งประดับเหมือนกับวิหารในเมืองไทย จึงมองเห็นเนื้อปูนที่ผสมออกเป็นสีน้ำตาลปนแดง ดูคล้ายกับเป็นของเก่าที่ดูเคร่งขรึม ออกไปแนวคลาสสิค ภายในวิหารหอพระแก้วมีของเก่าแก่ล้ำค่ามากมายเช่นพระพุทธรูปปางต่างๆ ส่วนภายนอกก็ตั้งแสดงวัตถุโบราณในยุคขอม เช่นศิลาจารึก พระพุทธรูป และเทวรูปต่างๆ ที่งดงาม ล้ำค่ามาก นึกในใจว่าหากเป็นเมืองไทยก็คงไม่ยอมนำมาตั้งให้เสี่ยงต่อการโจรกรรมแบบนี้แน่

... จากหอพระแก้วก็เดินข้ามถนนไปขมวัดสีสะเกด มีพระพุทธรูปปูนปั้นเก่าแก่รายล้อมรอบระเบียงคดเกือบทุกองค์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก บางองค์ก็เป็นโลหะสัมฤทธิ์เก่าแก่มากเช่นกัน วัดนี้สร้างในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น จึงมีศิลปะคล้ายกับประเทศไทย... ออกจากวัดสีสะเกดก็มาที่วัดสีเมือง วันนี้คึกคักไปด้วยชาวลาวที่มาทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ทำให้เห็นวิถีชีวิตของชาวลาวในวันสำคัญทางศาสนาได้อย่างชัดเจน และพิเศษสำหรับวันนี้ที่มีโอกาสเห็นครอบครัวฝรั่งชาติตะวันตกมาจุดธุปจุดเทียนไหว้พระด้วย เป็นความน่ารักที่ไร้พรมแดนของการนับถือศาสนา

เรื่องและภาพโดย เด่นดวง : dwebconsult@yahoo.com
   

หอพระแก้ว ริมถนน ไชยเชษฐาธิราช

วัดสีสะเกด ฝั่งตรงข้าม
ริมรั้วหอพระแก้ว
ซุ้มขายตั๋ว ใต้้ต้นระบาด


หอพระแก้ว สถานที่เคยประดิษฐานพระแก้วมรกตของไทย สร้าง พ.ศ. 2108


สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากล้านนา (เชียงใหม่)


ด้านในห้ามถ่ายภาพ เนืองจากมีพระพุทธรูปเก่าแก่และทรงคุณค่ามากมาย

ถ้าเป็นเมืองไทยคงไม่มีโอกาสได้เห็นพระพุทธรูปเก่าแก่ได้อย่างใกล้ชิดแบบนี้


หลังคาหอพระแก้ว


เมื่อปีพ.ศ.2322 นครเวียงจันทน์ถูกกองทัพสยามตีแตก กองทัพสยามได้อัญเชิญพระแก้วมรกต
กลับสยาม และนำไปประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในปัจจุบัน
วัดสีสะเกด

ทางเข้าวัดสีสะเกด

ริมถนนวัดสีสะเกด ตรงกันข้ามกับหอพระแก้ว

เจ้าหน้าชั้นผู้ใหญ่ของสถานทูตแห่งหนึ่ง ก้าวลงจากรถเก๋งคันใหญ่แล้วเดินเข้าวัด

ภริยาเจ้าหน้าที่สถานฑูตแต่งกายด้วยผ้าไหมลาว

วัดสีสะเกด สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2361สมัยเจ้าอนุวงศ์
หรือเจ้าชีวิตองค์สุดท้าย แห่งอาณาจักรล้านช้าง

วัดสีสะเกด สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2361 ปัจจุบันอายุ 191 ปี เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเวียงจันทน์
เป็นศิลปะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

มีช่องบรรจุพระพุทธรูปไว้ตามผนังถึง 2000 องค์คนลาวที่ศรัทธานำข้าวเหนียวไปวางไว้

มีทั้งพระพุทธรูปปูนปั้น และโลหะสมฤทธิ์

 
วัดสีเมือง ในวันเข้าพรรษา 17 กค.2551

สาวลาวนำของมาถวายพระ

กำลังหยาดน้ำที่เตรียม มาจากบ้าน

ครอบครัวฝรั่งก็มาทำบุญด้วยเหมือนกัน

เด็กสาวต่างชาติ

ทางวัดเตรียมถาดให้ใส่ดอกไม้ ธุปเทียน และยกขึ้นอธิษฐาน

เด็กน้อยกำลังอธิษฐาน
 
   

 
       
    5
 
Copyright © 2006 Bond Street Tour & Travel Co.,Ltd. All rights reserved .
บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ แอนด์ทราเวล จำกัด
Bondstreet Tour & Travel Co., Ltd

เลขที่ 19/48 หมู่ 2 ม.ชวนชื่น โมตัส เซนโทร ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 11120
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/3450
โทร. : 0 2575 3853-5, 02 575 3850-1 (Direct Line) โทรสาร 02 575 3852
วันจันทร์-ศุกร์ เปิดทำการเวลา 08.30 - 17.30 น. วันเสาร์ 09.00 -16.00 น.
อีเมล์ : bondstreet_tour@hotmail.com