บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ แอนด์ทราเวล จำกัด
Bond Street Tour &Travel Co,.Ltd

โทร 02- 575-3855 ,086-3444325
086-3197229 , Fax 02-575-3852

วัดพระธาตุ สัญลักษณ์ประจำชาติลาว ชม อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงชาวลาวที่สละชีวิตในสงคราม ชม หอพระแก้ว ตั้งอยู่บนถนนเชษฐาธิราช ติดกับทำเนียบประธานประเทศ แต่เดิมเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ของลาว พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2108 เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ที่อัญเชิญมาจากล้านนา
Home > Trip Gallery > Laos
ติดตามภาพการออกทริป (Trip Gallery) ในชุดอื่นๆได้ที่นี่ คลิก 
 
 
ทริปประเทศลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง กับอารยธรรมที่ไม่สูญสลาย
1 จากหนองคาย ข้ามสะพานมิตรภาพสู่นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว
2 ชมวัดพระธาตุหลวง สัญญลักษณ์ของลาวและวัดคู่บ้านคู่เมือง
3 อนุสาวรีย์ประตูชัย + สภาพบ้านเมืองในเวียงจันทน์
4 ชมหอพระแก้ว(พิพิธภัณฑ์)+ วัดสีสะเกด+วัดสีเมือง
5 ชมทิวทัศน์สุดสวยบนเส้นทางธรรมชาติ สู่วังเวียง
6 มนต์เสน่ห์แห่งวังเวียง ฉายากุ้ยหลินของลาว
7 สัมผัสเส้นทางสายธรรมชาติ จากวังเวียงสู่หลวงพระบาง

ดิ่มด่ำกับธรรมชาติที่แสนบริสุทธิ์ตลอดสองข้างทาง ชนิดที่คุณจะไม่มีวันลืม
8 เส้นทางสายหมอกบนดอยสูง จากวังเวียงสู่หลวงพระบาง
9 อลังการกับน้ำตกตาดกวงซี+ทอดน่องชมหลวงพระบางยามราตรี
10 ตักบาตรข้าวเหนียวกับพระ 200 รูป +ชมตลาดสด+ ล่องน้ำโขงชมถ้ำติ่ง
11 ชมพระราชวังของกษัตริย์ลาว +เที่ยววัดใหม่ + วัดวิชุนราช +วัดพระบาท
12วัดเชียงทองวัดคู่เมืองหลวงพระบาง +วัดแสนสุข
13 ขึ้นบันใด 328 สู่พระธาตุภูษีบนภูสูง + ซื้อสินค้าพื้นเมือง
14 เส้นทางขากลับ + แวะซื้อสินค้าปลอดภาษี+ถึงเมืองไทยโดยสวัสดิภาพ

  สนใจโปรแกรมนี้ คลิก ชมภาพเฮือนพักที่หลวงพระบางและวังเวียง

  12  
 
11 ชมพระราชวังของกษัตริย์ลาว +เที่ยววัดใหม่ + วัดวิชุนราช +วัดพระบาท
สถานที่สำคัญในหลวงพระบางที่หลายคนไม่พลาดชม ได้แก่พระราชวังของอดีตกษัตริย์ลาว ซึ่งราชวงค์ของลาวสิ้นสุดในสมัยที่ลาวตกเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ เมื่อปี 2518 กษัตริย์องค์สุดท้ายมีชื่อว่า เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา หลังจากถูกถอดจากราชสมบัติ พระองค์ก็อยู่ในฐานะสามัญชน และถูกส่งตัวไปค่ายสัมมนาที่เมืองเวียงชัย และเสด็จสวรรคตที่นั่น เมื่อสงครามสิ้นสุด พระราชวังของพระองค์ก็ปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ พร้อมเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชม ภายในพิพิธภัณฑ์มีสิ่งของลำค่ามากมาย เช่นเป็น พระบาง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองนี้ และเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง... พระราชวังยังคงรักษาสภาพเดิมไว้เหมือนสมัยเจ้ามหาชีวิตของลาวเคยประทับ เช่นเครื่องใช้ไม้สอย ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องรับแขกบ้านแขกเมือง ห้องฟังธรรม ฯลฯ จากนั้นก็เดินทางไหว้พระตามสำคัญๆต่างๆ ได้แก่วัดใหม่ วัดวิชุนราช และวัดพระบาทที่อยู่ริมแม่น้ำโขง จากนี้ไปก็เป็นรายการของวัดเชียงทอง วัดที่มีความสวยงามที่สุดของหลวงพระบาง

เรื่องและภาพโดย เด่นดวง : dwebconsult@yahoo.com
   

ด้านหน้าพิพิธภันฑ์ หรือพระราชวังเจ้ามหาชีวิตของลาว

วิหารหลังนี้สร้างขึ้นมาใหม่
ภายในวิหารหลังใหม่
บุษบก ตั้งอยู่ด้านหน้าพระราชวัง น่าจะใช้สำหรับประดิษฐานพระบาง สำหรับการเคลือนย้าย


บุษบกภายในวิหารหลังใหม่


รูปปั้นเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา

พระราชวังของเจ้ามหาชีวิตฯ สร้าง พ.ศ. 2447 อายุ 104 ปี

ปัจจุบันกลายเป็นพืพิธภันฑ์ และ ห้ามถ่ายภาพ ภายใน


ภายในพระราชวัง (มีเพียงชั้นเดียว) ใช้เก็บรักษาเครื่องใข้ไม้สอยของอดีตกษัตริย์ลาว


ภายในพิพิธภัณฑ์ ฝั่งตรงข้ามเป็นเขาลูกเตี้ยๆ ขึ้นไปชมวิวได้ มีบันใดราว 300 ขั้น

ออกมาด้านนอกถนน ฝั่งตรงข้ามพระราชวังเก่า

รั้วพระราชวังเก่า ที่กลายเป็นพิพิธภัณฑ์
 
วัดใหม่

ร้านขายของที่ระลึกตรงข้ามวัดใหม่ คล้ายบ้านโบราณทางภาคเหนือของไทย

ชื่อวัดใหม่ แต่สร้างมานานแล้ว

ด้านหน้าพระอุโบสถเป็นสีทอง

เจ้าอาวาสวัดใหม่

ถวายเทียนพรรษา

รับพรจากเจ้าอาวาส

เจ้าอาวาส

พระอุโบสถวัดใหม่

หน้าบ้านของคนลาวในหลวงพระบาง ภาพแบบนี้พบเห็นมากมาย

ถนนว่างมาก วัยรุ่นลาวนิยมขี่จักยานเที่ยว ส่วนวัยรุ่นไทยนิยมเล่นเกมส์ GTA หรือเดินห้าง

บ้านลาว เก่าๆ โทรมๆ แบบนี้แหละ

ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
 
วัดวิชุนราช

พระอุโบสถวัดวิชุนราช หลวงพระบาง

เจดีย์ทรงลังกา

พระประธานภายในพระอุโบสถ

พระพุทธรูปยืน แกะสลักด้วยไม้ เป็นของเก่าแก่มีนับร้อยๆองค์

ลูกนิมิตรอยู่ข้างเสา หลังพระอุโบสถ

ของเก่าแก่ มีมากมายในวัดนี้

ถวายเทียนพรรษา

รับศีลรับพร

บริษัทแห่งหนึ่งอยู่หน้าวัด บรรยากาศเป็นบ้านอาศัย

 
       
    12
 
Copyright © 2006 Bond Street Tour & Travel Co.,Ltd. All rights reserved .
บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ แอนด์ทราเวล จำกัด
Bondstreet Tour & Travel Co., Ltd

เลขที่ 19/48 หมู่ 2 ม.ชวนชื่น โมตัส เซนโทร ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 11120
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/3450
โทร. : 0 2575 3853-5, 02 575 3850-1 (Direct Line) โทรสาร 02 575 3852
วันจันทร์-ศุกร์ เปิดทำการเวลา 08.30 - 17.30 น. วันเสาร์ 09.00 -16.00 น.
อีเมล์ : bondstreet_tour@hotmail.com