www.bondstreettour.com  บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ แอนด์ทราเวล จำกัด
Bond Street Tour &Travel Co,.Ltd , TAT Lisence No.11/3450

บอนด์สตรีททัวร์ บริการจัดกรุ๊ปเหมาทัวร์ ดูงาน สัมนา กิจกรรมสัมพันธ์ ทั้งในและต่างประเทศ จากทีมงานระดับมืออาชีพ
Home > Group Tour Photo > Rangsit U.
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 

ดูภาพ
Click >
 
ชุด 1 รับฟังบรรยายสรุปของคณะแพทย์ศาสตร์ ม.ขอนแก่น , ภาพหน้าโรงแรมแก่นนคร
ชุด 2 วัดบูรพาภิราม(พระยืน) , โรงแรมแก่งสะพือริเวอร์ไซด์พักคืนแรกก่อนข้ามโขงสู่ลาว
ชุด 3 ชายแดนไทย- ลาว ที่อุบล , สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง อ.ปากเซ แขวงจำปาสักในวันแรกที่มาถึง
ชุด 4 น้ำตกตาดผาส้วม( Tad Pha Souam ) และชนบทริมทางที่เต็มไปด้วยป่าไม้
ชุด 5 อลังการกับน้ำตกตาดฟาน (Tad Fane ) น้ำตกคู่แฝดกลางหุบเขาลึก
ชุด 6 ข้ามโขงสู่เกาะดอนโขง(Don Khong) พักแรมบนเกาะกลางลำน้ำโขงที่ใหญ่ที่สุดของลาว
ชุด 7 ชีวิตชนบทชาวลาวบนเกาะดอนโขง ข้ามแม่น้ำสายขุ่นด้วยแพขนานยนต์

 
ชุด 8  ล่องลำโขงด้วยเรือ และผจญภัยกับรถโขยก ผ่านหมู่บ้านชนบทสู่น้ำตกหลี่ผี (Lee Pee)
ชุด 9   แวะน้ำตกคอนพะเพ็ง (Khon Pha Peng ) ฉายาไนแองการาแห่งเอเชีย
ชุด 10 ชีวิตชาวปากเซ แขวงจำปาสัก ชมตลาดสดยามเย็น และวิถีชาวพุทธที่หาดูได้ยาก
ชุด 11 ยามเช้าที่ตลาดปากเซ ตลาดพืชผักพื้นเมือง และชีวิตของชาวลาวที่ตลาดสด
ชุด 12 ตลาดปากเซ ตลาดขนาดใหญ่ของลาวในแขวงจำปาสัก หลากหลายกับสินค้าการเกษตร
ชุด13 ปิดท้ายด้วยปราสาทเขาพนมรุ้ง แวะซื้อของฝากที่อุบล ก่อนเดินทางกลับด้วยความปลอดภัย
(ชุด1) ดูงานที่โรงพยาบาลบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2549 เจ้าหน้าที่จากสถาบันร่วมผลิดแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางไปดูงานกิจการของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ.โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น โดย รศ.
นพ.พิศาล ไม้เรียง รองคณะบดีฝ่ายแพทย์ศาสตร์การศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ให้การต้อนรับ จากนั้นรับฟังบรรยายสรุปถึงความเป็นมา และความก้าวหน้าของคณะแพทย์ศาสตร์
รวมไปถึงคุณภาพประสิทธิภาพของนักศึกษาแพทย์ที่สำเร็จไปจากสถาบันแห่งนี้   เป็นที่น่าภูมิใจว่าบรรดาคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่ด้วยจิตวิญญาณที่จะเสริมสร้างสถาบัน
การผลิตนักศึกษาแพทย์ รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือชุมชนจนเป็นสถาบันแพทย์ชั้นนำในระดับภูมิภาค นอกจากนี้ยังได้ปลูกจิตสำนึกของความเป็นแพทย์ให้กับนักศึกษา จนกล่าวได้ว่านักศึกษาแพทย์
ส่วนใหญ่ที่จบไปจากสถาบันแห่งนี้ ได้กลับมารับใช้สังคมท้องถิ่น

หลังจากรับฟังบรรยายสรุปแล้ว คณะผู้บริหารของคณะแพทย์ของโรงพยายาลศรีนครินทร์ ได้พาเจ้าหน้าที่จากสถาบันผลิตแพทย์ฯ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาล โดยจัดแยกเป็น
กลุ่มย่อยตามสายงาน จากนั้นได้รับประทานอาหารร่วมกัน และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ลานหน้าโรงพยาบาลก่อนเดินทางกลับ


เรื่องและภาพโดย เด่นดวง email : mr_denduang@yahoo.com


ฟังบรรยายสรุป โดยรศ.นพ.พิศาล ไม้เรียง รองคณะบดีฝ่ายแพทย์ศาสตร์การศึกษา

 
ถึงขอนแก่นแต่เช้ามืด ได้แวะโรงแรมแก่นนคร เพื่อทำกิจธุระส่วนตัว ก่อนเดินทางไปดูงานที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ของคณะแพทย์ศาสตร์ ม.ขอนแก่น


วัดศรีจันทร์ ตรงข้ามโรงแรมแก่นนคร


    Click ดูชุด 2  
Copyright © 2006 Bond Street Tour & Travel Co.,Ltd. All rights reserved .
บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ แอนด์ทราเวล จำกัด
เลขที่ 72/215หมู่1 ถ.สามัคคี แขวงท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/3450
โทร 02- 9800530 - 1 ,06-3444325 ,06-3197229 Fax. 02-9800531
วันจันทร์-ศุกร์ เปิดทำการเวลา 09.00 - 18.00 น. วันเสาร์ 09.00 -16.00 น.

Email : bondstreet_tour@hotmail.com

Contact webmaster & webdesigner
dwebconsult@yahoo.com