www.bondstreettour.com  บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ แอนด์ทราเวล จำกัด
Bond Street Tour &Travel Co,.Ltd , TAT Lisence No.11/3450

บอนด์สตรีททัวร์ บริการจัดกรุ๊ปเหมาทัวร์ ดูงาน สัมนา กิจกรรมสัมพันธ์ ทั้งในและต่างประเทศ จากทีมงานระดับมืออาชีพ
Home > Group Tour Photo > Rangsit U.
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 

ดูภาพ
Click >
 
ชุด 1 รับฟังบรรยายสรุปของคณะแพทย์ศาสตร์ ม.ขอนแก่น , ภาพหน้าโรงแรมแก่นนคร
ชุด 2 วัดบูรพาภิราม(พระยืน) , โรงแรมแก่งสะพือริเวอร์ไซด์พักคืนแรกก่อนข้ามโขงสู่ลาว
ชุด 3 ชายแดนไทย- ลาว ที่อุบล , สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง อ.ปากเซ แขวงจำปาสักในวันแรกที่มาถึง
ชุด 4 น้ำตกตาดผาส้วม( Tad Pha Souam ) และชนบทริมทางที่เต็มไปด้วยป่าไม้
ชุด 5 อลังการกับน้ำตกตาดฟาน (Tad Fane ) น้ำตกคู่แฝดกลางหุบเขาลึก
ชุด 6 ข้ามโขงสู่เกาะดอนโขง(Don Khong) พักแรมบนเกาะกลางลำน้ำโขงที่ใหญ่ที่สุดของลาว
ชุด 7 ชีวิตชนบทชาวลาวบนเกาะดอนโขง ข้ามแม่น้ำสายขุ่นด้วยแพขนานยนต์


 
ชุด 8  ล่องลำโขงด้วยเรือ และผจญภัยกับรถโขยก ผ่านหมู่บ้านชนบทสู่น้ำตกหลี่ผี (Lee Pee)
ชุด 9   แวะน้ำตกคอนพะเพ็ง (Khon Pha Peng ) ฉายาไนแองการาแห่งเอเชีย
ชุด 10 ชีวิตชาวปากเซ แขวงจำปาสัก ชมตลาดสดยามเย็น และวิถีชาวพุทธที่หาดูได้ยาก
ชุด 11 ยามเช้าที่ตลาดปากเซ ตลาดพืชผักพื้นเมือง และชีวิตของชาวลาวที่ตลาดสด
ชุด 12 ตลาดปากเซ ตลาดขนาดใหญ่ของลาวในแขวงจำปาสัก หลากหลายกับสินค้าการเกษตร
ชุด13 ปิดท้ายด้วยปราสาทเขาพนมรุ้ง แวะซื้อของฝากที่อุบล ก่อนเดินทางกลับด้วยความปลอดภัย
 


(ชุด3) ข้ามฝั่งลาวทางช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

หลังจากรับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรมรีเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ในบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำมูลที่กว้างใหญ่ไพศาลแล้ว ก็เก็บสัมภาระขึ้นรถ อำลาประเทศไทยเพื่อข้ามไปยังฝั่งลาวทางช่องเม็ก จุดผ่านแดน
ไทย - ลาว ในเขต อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เขตติดต่อกับแขวงจำปาสัก จังหวัดทางตอนใต้ของประเทศลาว ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสวยงามมากมาย เช่นนำตกตาดฟาน น้ำตกหลี่ผี น้ำตก
คอนพะเพ็ง ปราสาทขอมวัดพู มหานทีสีทันดอน หรือสี่พันดอน การเดินทางข้ามมาเที่ยวประเทศลาวสามารถทำใบอนุญาตผ่านแดนที่สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีหรือที่ว่าการอำเภอสิรินธร
ได้โดยใช้สำเนาบัตรประชาชนและรูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป สอบถามได้ที่สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 04-525 5505, 04-525 4218 ด่านตรวจคนเข้าเมืองโทร. 04-548 5107

หลังจากที่ไกด์ได้ลงไปติดต่อเพื่อผ่านพิธีการเรียบร้อยแล้ว ก็ได้สมาชิกใหม่จากประเทศลาวเพิ่มมาอีก 2 คน ได้แก่ไกด์ลาว และผู้ช่วย ทำหน้าที่ให้รายละเอียดของการเดินทางทางฝังลาว ไกด์ลาวมีชื่อ
ค่อนข้างไพเราะ "ชื่อสุพิน" เป็นชายจริงหญิงไม่แท้ พูดจาเล่นหัวได้ไม่แพ้ไกด์ไทย.... จากด่านช่องเม็กคนขับรถจากไทยก็ต้องปรับความรู้สึกให้เข้ากับกฏจราจรของลาวโดยต้องขับชิดขวา ก็อาจจะงงๆ
สำหรับผู้โดยสาร... จุดแรกสำหรับแวะทานอาหารมื้อกลางวันก็คือน้ำตก "ตาดผาส้วม" ซึ่งต้องผ่าน อ.ปากเซ เมืองใหญ่ของแขวงจำปาสัก ระหว่างทางเห็นทิวทัศน์ชนบทของลาวเหมือนเดินทางย้อนยุค
มาสู่อดีตเมื่อหลายสิบปีก่อน ชาวนาของลาวยังใช้แรงงานจากคนและวัวควาย ประชากรส่วนใหญ่ยังทำนา และทำกันทั้งครอบครัวโดยไม่มีการจ้างแรงงานเหมือนบ้านเรา

ไกด์ลาว (สุพิน) เล่าให้ฟังว่าที่ปากเซ เมืองใหญ่ของแขวงจำปาสัก ซึ่งอยู่แถบล่างของประเทศที่เรียกว่าลาวใต้นี้ จะประกอบได้ด้วยคน 3 ชนชาติ ได้แก่คนลาว คนจีน และคนเวียดนาม ซึ่งอพยพเข้า
ประเทศลาวในยุคที่เป็นประเทศสังคมนิยม คนลาวที่มีเชื้อสายเวียดนามจะรวมกลุ่มกันเป็นหมู่บ้าน ใกล้ๆกับตลาดใหญ่ของปากเซ ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายและทำร้านอาหาร และตรงนี้เองมั้งที่ทำให้
ก๋วยเตี๋ยวเวียดนามที่เรียกว่า "เฝอ" หรือ " เฝ๋อ " แพร่หลายในปากเซ จนเป็นที่ติดอกติดใจของนักท่องเที่ยว รวมไปถึงหมวกทรงแหลมที่มีผ้ารัดไว้ตรงคางเป็นที่แพร่หลายเช่นกัน โดยเฉพาะชาวนาลาว
จะใส่หมวกเวียดนามกันทั้งเมือง


เรื่องและภาพโดย เด่นดวง email : mr_denduang@yahoo.com


 


จุดผ่านแดนทางฝั่งไทย (ช่องเม็ก อ.สิรินทร จ.อุบลราชธานี)
ร้านริมทางทางฝั่งไทย ที่คนลาวจะข้ามแดนมาซื้อช่องเม็ก ทางฝั่งไทยสำนักงานด่านศุลกากร


ภาพข้างล่างนี้ทั้งหมดเป็นเขตประเทศลาว จะเห็นว่าแตกต่างจากฝั่งไทยค่อนช้างชัดเจน เช่นถนนดินแดง มีป่าไม้ขึ้นหนาแน่น


วันนี้มีคณะแรลลี่ Off Road จากไทย ประมาณสิบกว่าคัน จอดรอผ่านพิธีการเช่นกันอาคารไม้ไผ่สานแบบนี้ ที่เมืองไทยไม่มีให้เห็นอีกแล้วครอบครัวชาวลาว
คนลาวที่อยู่ติดชายแดนจะใช้วิธีเดินเป็นส่วนใหญ่ ออกมาจากป่า แล้วก็เดินหายเข้าไปในป่าสาวลาวผู้นี้บอกอายุ 16 ปีป้ายท่องเที่ยวทางฝั่งลาวกองหิน กองทราย ขนาดใหญ่ก่อนเข้า อ.ปากเซไกด์บอกว่าถ้าเห็นบ้านแบบนี้ในลาว ก็แสดงว่าเป็นเศรษฐีภาพชนบทลาวที่พบเห็นกันทั่วไป

เข้าเขตเมืองปากเซ เมืองใหญ่ที่สุดของแขวงจำปาสัก ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ที่สุดของลาวตอนใต้


กำลังจะข้ามฝั่งโขงสะพานมิตรภาพ ลาว - ญี่ปุ่น เห็นความกว้างของแม่น้ำโขงแล้วลองคิดดูว่าสะพานจะยาวขนาดไหนแม่น้ำโขง มองดูเหมือนทะเลสาบน้ำสีขุ่นผ่านตลาดปากเซ


อ.ปากเซ แขวงจำปาสัก
    Click ดูชุด 4  
Copyright © 2006 Bond Street Tour & Travel Co.,Ltd. All rights reserved .
บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ แอนด์ทราเวล จำกัด
เลขที่ 72/215หมู่1 ถ.สามัคคี แขวงท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/3450
โทร 02- 9800530 - 1 ,06-3444325 ,06-3197229 Fax. 02-9800531
วันจันทร์-ศุกร์ เปิดทำการเวลา 09.00 - 18.00 น. วันเสาร์ 09.00 -16.00 น.

Email : bondstreet_tour@hotmail.com

Contact webmaster & webdesigner
dwebconsult@yahoo.com