Bondstreettour.com บอนด์สตรีททัวร์
เที่ยวไต้หวัน เย๋หลิ๋ว ผูหลี่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาหลี่ซัน ไทเป101
ค้นหาคำที่ต้องการ

โทร 02- 575 3853-5  :  Hotline 086-3444325
  บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03450
 
   
 
 

 
     
Menu
  About us
Payment
Contact us
Map
Trip Gallery
Webboard
Insurance
 
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Summer Pro 5วัน 3คืน

รหัส XW-T17
Taiwan Summer Pro ไทเป เหย่หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช๊อปปิ้งจัดเต็ม ซีเหมินติง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ดิวตี้ฟรี

เมนูเลิศ ชาบูไต้หวัน
พักไทเป 2คืน ไทจง 1คืน
รหัส
เดินทาง
ราคา
ใบนัด
โหลดโปรแกรม
XW-T17 7-11 ก.ค. 60 16,888  
XW-T17 31 ก.ค.- 4 ส.ค. 60 11,888  
XW-T17 4-8 ส.ค. 60 14,888  
XW-T17 6-10 ส.ค. 60 13,888  
XW-T17 14-18 ส.ค. 60 11,888  
XW-T17 18-22 ส.ค. 60 14,888  
XW-T17 20-24 ส.ค. 60 11,888  
XW-T17 25-29 ส.ค. 60 14,888  
XW-T17 28 ส.ค.- 1 ก.ย. 60 13,888  
XW-T17 1-5 ก.ย. 60 14,888  
XW-T17 3-7 ก.ย. 60 11,888  
XW-T17 8-12 ก.ย. 60 14,888  
XW-T17 10-14 ก.ย. 60 13,888
ส่งโปรแกรมให้เพื่อนส่งโปรแกรมให้เพื่อนส่งโปรแกรมให้เพื่อนส่งโปรแกรมให้เพื่อนส่งโปรแกรมให้เพื่อน

XW-TSpecial ไต้หวัน ไทเป อาบน้ำแร่เจียวซี เหย่หลิ๋ว 5วัน3คืน


รหัส XW-T Special
XW-TSpecial ไต้หวัน ไทเป อาบน้ำแร่เจียวซี เหย่หลิ๋ว 5วัน3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง
ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อาบน้ำแร่เจียวซี ไทเป อุทยานเหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
ตึกไทเป 101 ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง

เมนูเลิศ Sea food เหย่หลิ๋ว ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา
พักไทเป 1คืน /ไทจง 1คืน/ เจียวซี 1คืน พักห้อง อาบน้ำแร่ส่วนตัว
รหัส
เดินทาง
ราคา
ใบนัด
โหลดโปรแกรม
XW-T Special 19-23 มิ.ย. 60 14,988  
XW-T Special 9-13 ก.ค. 60 14,988  
ส่งโปรแกรมให้เพื่อนส่งโปรแกรมให้เพื่อนส่งโปรแกรมให้เพื่อนส่งโปรแกรมให้เพื่อนส่งโปรแกรมให้เพื่อน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาบน้ำแร่เจียวซี เหย่หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน

รหัส XW-T16
TAIWAN BEST SELL ไทเป เหย่หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง
ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อาบน้ำแร่เจียวซี ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
ตึกไทเป 101 ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง

เมนูเลิศ Sea food เหย่หลิ๋ว ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา
พักไทเป 1คืน ไทจง 1คืน เจียวซี 1คืน(พักห้อง อาบน้ำแร่ส่วนตัว)
รหัส
เดินทาง
ราคา
ใบนัด
โหลดโปรแกรม
XW-T16 23-27 มิ.ย. 60 17,988
XW-T16 30 มิ.ย.- 4 ก.ค. 60 17,988
XW-T16 7-11 ก.ค. 60 18,988
XW-T16 9-13 ก.ค. 60 17,988
XW-T16 21-25 ก.ค. 60 16,988  
XW-T16 4-8 ส.ค. 60 17,988
XW-T16 25-29 ส.ค. 60 17,988
XW-T16 1-5 ก.ย. 60 16,988
XW-T16 8-12 ก.ย. 60 17,988  
ส่งโปรแกรมให้เพื่อนส่งโปรแกรมให้เพื่อนส่งโปรแกรมให้เพื่อนส่งโปรแกรมให้เพื่อนส่งโปรแกรมให้เพื่อน

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เหย๋หลิ่ว ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน

รหัส XW-T15
TAIWAN SUMMER SALE ไทจง เหย๋หลิ่ว ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านซื่อเฟิน ปล่อยโคม ตึกไทเป 101 ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง

เมนูเลิศ ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี
พัก ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน
รหัส
เดินทาง
ราคา
ใบนัด
โหลดโปรแกรม
XW-T15 25-29 มิ.ย. 60 14,988  
XW-T15 2-6 ก.ค. 60 13,988
XW-T15 10-14 ก.ค. 60 14,988  
XW-T15 16-20 ก.ค. 60 14,988  
XW-T15 23-27 ก.ค. 60 13,988  
XW-T15 30 ก.ค.- 3 ส.ค. 60 14,988  
XW-T15 6-10 ส.ค. 60 14,988  
XW-T15 13-17 ส.ค. 60 14,988  
XW-T15 14-18 ส.ค. 60 14,988
XW-T15 20-24 ส.ค. 60 14,988
XW-T15 27-31 ส.ค. 60 13,988  
XW-T15 3-7 ก.ย. 60 14,988
XW-T15 10-14 ก.ย. 60 14,988  
ส่งโปรแกรมให้เพื่อนส่งโปรแกรมให้เพื่อนส่งโปรแกรมให้เพื่อนส่งโปรแกรมให้เพื่อนส่งโปรแกรมให้เพื่อน

TAIWAN TAIPEI ALISHAN ไทเป อาหลีซัน ไทจง เหย่หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน 4คืน

รหัส XW-T14
TAIWAN ไทเป อาหลีซัน ไทจง เหย่หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ
เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขี้น) อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน
นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช็อปปิ้ง 3 ตลาดดัง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง

เมนูเลิศ >> ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี สเต็กไต้หวัน
พักโรงแรม4ดาว ไทเป2คืน ไทจง1คืน เจี๊ยอี้ 1คืน
รหัส
เดินทาง
ราคา
ใบนัด
โหลดโปรแกรม
XW-T14 20-25 มิ.ย. 60 19,988  
XW-T14 27 มิ.ย. -2 ก.ค. 60 19,988
ส่งโปรแกรมให้เพื่อนส่งโปรแกรมให้เพื่อนส่งโปรแกรมให้เพื่อนส่งโปรแกรมให้เพื่อนส่งโปรแกรมให้เพื่อน

 
 
ชมภาพการเดินทาง


TanahLot
ทานาล็อท


Seoraksan National Park
อช.ซอรัคซาน


Mount Fuii
ภูเขาไฟฟูจิ


Universal Studio
สวนสนุก ยูนิเวอร์แซล
../../8_trip_gallery/Malay_Singapore_May55/Malay_Singapore_May_55_02.htm

Kulalumper-Cameron
กัวลาลัมเปอร์ คาเมรอน
 
 
คลิกชม   
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
บาหลี อินโดนีเซีย

 วัดสวยริมทะเลสาบบราตัน
หมู่บ้านจาตีลูวีห์ ชมนาขั้นบันได
 พระอาทิตย์อัสดง ที่วิหารทานาต์ลอต


เกาหลี ทริปโรแมนติค

หมู่บ้านฝรั่งเศส (Petite France)
 เกาะนามิ โด่งดังจาก Winter Love Song
 อช.ซอรัคซาน Seoraksan National Park
 พระราชวังเคียงบ็อคสร้าง
 เด็ดชิมสตอเบอรี่สดๆจากไร่

สิงคโปร์

 Universal Studio
Garden by the bay
โรงแรมมารีนาเบย์แซนด์
Duck Tour
Singapore Flyer


ญี่ปุ่น

 วัดเซ็นโซจิ พระราชวังอิมพีเรียล
Tokyo Tower
OHAYO! สวนสวยๆ
ไหว้พระใหญ่ เมืองคามาคุระ 
   
 


 ข้อมูลท่องเที่ยวไต้หวัน

ข้อมูลท่องเที่ยว
ไต้หวัน (Taiwan) หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐจีน เป็นรัฐในทวีปเอเชียตะวันออก ปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 เกาะคือ จินเหมิน ไต้หวัน เผิงหู หมาจู่ และอูชิว
และยังมีเกาะน้อยใหญ่อีกจำนวนหนึ่ง โดยเรียกรวมๆว่า เกาะไต้หวัน มีกรุงไทเป เป็นเมืองหลวง ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเกาะทำให้ไม่มีพรหมแดนติดกับประเทศใดเลย

อาณาเขต
ทิศตะวันตกและทิศเหนือ ติดกับ จีน
ทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับ ญี่ปุ่น
ทิศใต้ ติดกับ ฟิลิปปินส์ และทะเลจีนใต้

ภูมิอากาศ
เกาะไต้หวันตั้งอยู่ระหว่างเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน จึงทำให้มีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน เนื่องจากถูกล้อมรอบด้วยทะเล จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ทำให้อากาศเย็นสบาย ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 22 องศาเซลเซียสต่อปี ( ไม่รวมพื้นที่ ๆ อยู่บนยอดเขาสูง) อาจมีหิมะในพื้นที่ ๆ อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 3,000 เมตร ขึ้นไป มีฝนตกชุก และมีพายุพัดผ่านบ่อยครั้ง

ประชากร
ไต้หวันมีประชากรประมาณ 25,341,602เป็นคนเชื้อชาติ ชาวไต้หวัน (รวมทั้งจีนฮกเกี้ยน) 84% ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ 4.5% ชนพื้นเมือง 2% นับถือศาสนาพุทธมหายาน ขงจื้อ เต๋า
ประมาณ 93% คริสต์ 4.5% อื่นๆ 2.5%

ของฝากยอดฮิตในไต้หวัน
- โมจิไส้ ต่างๆ
หน้าตาสวยงามน่าทาน ก็คล้ายกับของญี่ปุ่น เพราะเคยเป็นเมืองขึ้นญี่ปุ่นนั่นเอง ก็อาจจะมีวัฒนธรรมหลง เหลือติดมาบ้าง ก็จะมีสารพัดไส้ ทั้งเผือก ถั่วแดง ชาเขียว 
แต่ที่เด็ดและดูแล้วน่าลองมากๆ คือ ไส้สตอเบอรรี่ ซึ่งมีขายอยู่ที่ ตึก101 และก็มีโมจิอีกแบบ เป็นแบบแช่แข็งจากร้านบนหยางหมิงซาน คนที่เคยไปบอกว่าอร่อย มากๆ

- พายสับปะรด Feng Li Su เป็นขนมขึ้นชื่อของชาวไต้หวัน ที่ได้รับเลือกให้เป็น Tourist Gift อย่างเป็นทางการของไต้หวัน ชาวไต้หวันเชื่อว่า "สับปะรด" เป็นผลไม้ที่นำมาซึ่ง
ความรัก + ความสำเร็จ + ความมั่งคั่งและร่ำรวย จึงเป็นขนมยอดฮิตที่ชาวไต้หวันและชาวต่างชาตินิยมซื้อเป็นของฝาก จะเป็นก้อนเหลี่ยมๆ เป็นเนื้อเค้กที่รสชาติเข้มข้นมาก สอดไส้สับประรดหวานๆเปรี้ยวๆ เค้าบอกว่า กินแล้วหยุดไม่ได้เลย มีขายที่ ตึก101 ห้าง Sogo และ Jioufen (จิ่วเฟิ่น)

แหล่งช้อปปิ้งสุดฮิป
- ซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นไต้หวัน เป็นแหล่งรวมแฟชั่นอินเทรนตามกระแส อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า หมวก แฟชั่นต่างๆ รวมไปถึงเครื่องสำอางแบรนดังมากมายซึ่งราคาถูกกว่า
ที่เมืองไทยมาก และยังมีร้านของฝากอีกมากมาย

-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต เป็นตลาดไนท์มาเก็ตของไทเปค่ะ คนจะเยอะมากของที่ขายที่นี่มีตั้งแต่ของกินไปจนถึงพวกเสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋าต่างๆ ของที่น่าสนใจได้แก่ ขนมโมจิ สารพัดไส้ ที่มีให้เลือก
อย่างมากมาย บ๊วยต่างๆ และของขึ้นชื่ออีกอย่างคือ ไข่เหล็ก มีทั้งขนาดที่เท่ากับไข่ไก่และเท่ากับไข่นกกระทา  

 
 

บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ แอนด์ทราเวล จำกัด

Bondstreet Tour & Travel Co., Ltd

   เลขที่ 19/48 หมู่ 2 ม.ชวนชื่น โมตัส เซนโทร ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 11120

   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/3450
   โทร. : 0 2575 3853-5
   โทรสาร 02 575 3852
   เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เปิดทำการเวลา 08.30 - 17.30 น.
วันเสาร์ 09.00 -16.00 น.
   อีเมลล์ : bondstreet_tour@hotmail.com

   
แผนที่บริษัท
Member
 
Awards รางวัลเกียรติยศ