Showing all 5 results

 • CODE: JXW19 Pink Moss Wisteriaโตเกียว ฟูจิ พิงค์มอส วิสทีเรีย 5D3N

  JXW19
  NOKSCOOT
  • 15-19 เม.ย.62
   25,888
  • 16-20 เม.ย.62
   25,888
  • 17-21 เม.ย.62
   25,888
  • 18-22 เม.ย.62
   25,888
  • 19-23 เม.ย.62
   25,888
  • 20-24 เม.ย.62
   24,888
  • 21-25 เม.ย.62
   26,888
  • 22-26 เม.ย.62
   26,888
  • 23-27 เม.ย.62
   26,888
  • 24-28 เม.ย.62
   26,888
  • 25-29 เม.ย.62
   26,888
  • 26-30 เม.ย.62
   26,888
  • 27เม.ย.-1พ.ค.62
   26,888
  • 28เม.ย.-2พ.ค.62
   26,888
  • 29เม.ย.-3พ.ค.62
   26,888
  ฿24,888.00฿26,888.00

  ชมทุ่งพิงค์มอสกับฉากหลังภูเขาไฟฟูจิ และชมดอกวิสทีเรีย ศาลเจ้า คาเมอิโดะ เท็นจิน

  JXW19
  NOKSCOOT
  • 15-19 เม.ย.62
   25,888
  • 16-20 เม.ย.62
   25,888
  • 17-21 เม.ย.62
   25,888
  • 18-22 เม.ย.62
   25,888
  • 19-23 เม.ย.62
   25,888
  • 20-24 เม.ย.62
   24,888
  • 21-25 เม.ย.62
   26,888
  • 22-26 เม.ย.62
   26,888
  • 23-27 เม.ย.62
   26,888
  • 24-28 เม.ย.62
   26,888
  • 25-29 เม.ย.62
   26,888
  • 26-30 เม.ย.62
   26,888
  • 27เม.ย.-1พ.ค.62
   26,888
  • 28เม.ย.-2พ.ค.62
   26,888
  • 29เม.ย.-3พ.ค.62
   26,888
  ฿24,888.00฿26,888.00
 • CODE: JXW20 Tokyo Hokone โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ พิงค์มอส 5D3N

  JXW20
  NOK SCOOT
  • 30 เม.ย.-4 พ.ค.62
   24,888
  • 1-5 พ.ค.62
   24,888
  • 2-6 พ.ค.62
   24,888
  • 3-7 พ.ค.62
   24,888
  • 4-8 พ.ค.62
   24,888
  • 5-9 พ.ค.62
   23,888
  • 6-10 พ.ค.62
   23,888
  • 7-11 พ.ค.62
   24,888
  • 8-12 พ.ค.62
   24,888
  • 9-13 พ.ค.62
   24,888
  • 10-14 พ.ค.62
   23,888
  • 11-15 พ.ค.62
   21,888
  • 12-16 พ.ค.62
   21,888
  • 13-17 พ.ค.62
   21,888
  • 14-18 พ.ค.62
   21,888
  • 15-19 พ.ค.62
   24,888
  • 16-20 พ.ค.62
   24,888
  • 17-21 พ.ค.62
   24,888
  • 18-22 พ.ค.62
   22,888
  • 19-23 พ.ค.62
   21,888
  • 20-24 พ.ค.62
   21,888
  • 21-25 พ.ค.62
   21,888
  • 22-26 พ.ค.62
   22,888
  • 23-27 พ.ค.62
   22,888
  • 24-28 พ.ค.62
   21,888
  • 25-29 พ.ค.62
   19,888
  • 26-30 พ.ค.62
   19,888
  • 27-31 พ.ค.62
   21,888
  • 28 พ.ค.-1 มิ.ย.62
   19,888
  • 29 พ.ค.-2 มิ.ย.62
   21,888
  • 30 พ.ค.-3 มิ.ย.62
   21,888
  ฿19,888.00฿24,888.00

  โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ พิงค์มอส
  พักออนเซ็น 1 คืน นาริตะ 2คืน ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อิสระฟรีเดย์ 1วัน
  เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ)
  แบบที่นั่ง 3-4-3 น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ 20กก. บริการอาหารบนเครื่อง 1 เที่ยว

  JXW20
  NOK SCOOT
  • 30 เม.ย.-4 พ.ค.62
   24,888
  • 1-5 พ.ค.62
   24,888
  • 2-6 พ.ค.62
   24,888
  • 3-7 พ.ค.62
   24,888
  • 4-8 พ.ค.62
   24,888
  • 5-9 พ.ค.62
   23,888
  • 6-10 พ.ค.62
   23,888
  • 7-11 พ.ค.62
   24,888
  • 8-12 พ.ค.62
   24,888
  • 9-13 พ.ค.62
   24,888
  • 10-14 พ.ค.62
   23,888
  • 11-15 พ.ค.62
   21,888
  • 12-16 พ.ค.62
   21,888
  • 13-17 พ.ค.62
   21,888
  • 14-18 พ.ค.62
   21,888
  • 15-19 พ.ค.62
   24,888
  • 16-20 พ.ค.62
   24,888
  • 17-21 พ.ค.62
   24,888
  • 18-22 พ.ค.62
   22,888
  • 19-23 พ.ค.62
   21,888
  • 20-24 พ.ค.62
   21,888
  • 21-25 พ.ค.62
   21,888
  • 22-26 พ.ค.62
   22,888
  • 23-27 พ.ค.62
   22,888
  • 24-28 พ.ค.62
   21,888
  • 25-29 พ.ค.62
   19,888
  • 26-30 พ.ค.62
   19,888
  • 27-31 พ.ค.62
   21,888
  • 28 พ.ค.-1 มิ.ย.62
   19,888
  • 29 พ.ค.-2 มิ.ย.62
   21,888
  • 30 พ.ค.-3 มิ.ย.62
   21,888
  ฿19,888.00฿24,888.00
 • CODE: JXW27 Super Golden Route โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า โตเกียว 5วัน 3คืน

  JXW27
  NOK SCOOT
  • 27-31 มี.ค.62
   29,888
  • 3-7 เม.ย.62
   29,888
  • 10-14 เม.ย.62
   35,888
  • 17-21 เม.ย.62
   29,888
  • 24-28 เม.ย.62
   29,888
  • 1-5 พ.ค.62
   29,888
  • 8-12 พ.ค.62
   29,888
  • 15-19 พ.ค.62
   26,888
  • 22-26 พ.ค.62
   25,888
  • 29 พ.ค.-2 มิ.ย.62
   24,888
  ฿24,888.00฿35,888.00

  โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ โตเกียว 5วัน 3คืน
  สุดคุ้ม!!!แช่ออนเซ็นWi-Fi on busทานไม่อั้น!!บุฟเฟ่ต์ชาบู และบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
  มีไกด์ รถพาเที่ยวครบทุกวัน ไม่มีวันอิสระฟรีเดย์
  พักโอกากิ 1 คืน นากาโนะ (ออนเซ็น) 1 คืน โตเกียว 1 คืน
  บินตรงสู่โอซาก้า(สนามบินคันไซ) และบินกลับจากโตเกียว (สนามบินนาริตะ)โดยสายการบิน NokScoot (XW) น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. บริการอาหารพร้อมน้ำดื่มบนเครื่อง 1เที่ยว

  JXW27
  NOK SCOOT
  • 27-31 มี.ค.62
   29,888
  • 3-7 เม.ย.62
   29,888
  • 10-14 เม.ย.62
   35,888
  • 17-21 เม.ย.62
   29,888
  • 24-28 เม.ย.62
   29,888
  • 1-5 พ.ค.62
   29,888
  • 8-12 พ.ค.62
   29,888
  • 15-19 พ.ค.62
   26,888
  • 22-26 พ.ค.62
   25,888
  • 29 พ.ค.-2 มิ.ย.62
   24,888
  ฿24,888.00฿35,888.00
 • CODE:JXJ13 Pinkmoss Festival Tokyo Fuji Pinkmoss 4D3N

  JXJ13
  Air Asia X
  • 15-18 เม.ย.62
   24,900
  • 16-19 เม.ย.62
   22,900
  • 17-20 เม.ย.62
   23,900
  • 18-21 เม.ย.62
   23,900
  • 19-22 เม.ย.62
   22,900
  • 20-23 เม.ย.62
   22,900
  • 21-24 เม.ย.62
   22,900
  • 22-25 เม.ย.62
   22,900
  • 23-26 เม.ย.62
   22,900
  • 24-27 เม.ย.62
   22,900
  • 25-28 เม.ย.62
   22,900
  • 26-29 เม.ย.62
   22,900
  • 27-30 เม.ย.62
   22,900
  • 28 เม.ย.-1 พ.ค.62
   25,900
  • 29 เม.ย.-2 พ.ค.62
   25,900
  • 30 เม.ย.-3 พ.ค.62
   25,900
  • 1-4 พ.ค.62
   21,900
  • 11-14 พ.ค.62
   20,900
  • 18-21 พ.ค.62
   20,900
  • 23-26 พ.ค.62
   19,900
  • 25-28 พ.ค.62
   18,900
  ฿18,900.00฿25,900.00

  Pinkmoss Festival โตเกียว ฟูจิ พิงค์มอส 4วัน3คืน
  ราคาสุดคุ้ม!!! เริ่มเพียง 18,900 บาท
  แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
  พักฟูจิออนเซ็น 1คืน นาริตะ 2คืน เที่ยวอิสระฟรีเดย์1วัน
  “ชมทุ่งพิงค์มอสหรือทุ่งดอกชิบะซากุระ(Shibazakura)ชมพูสะพรั่ง”
  เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ)
  เครื่องลำใหญ่ AIR BUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง แบบที่นั่ง 3-3-3
  น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ 20 KG

  JXJ13
  Air Asia X
  • 15-18 เม.ย.62
   24,900
  • 16-19 เม.ย.62
   22,900
  • 17-20 เม.ย.62
   23,900
  • 18-21 เม.ย.62
   23,900
  • 19-22 เม.ย.62
   22,900
  • 20-23 เม.ย.62
   22,900
  • 21-24 เม.ย.62
   22,900
  • 22-25 เม.ย.62
   22,900
  • 23-26 เม.ย.62
   22,900
  • 24-27 เม.ย.62
   22,900
  • 25-28 เม.ย.62
   22,900
  • 26-29 เม.ย.62
   22,900
  • 27-30 เม.ย.62
   22,900
  • 28 เม.ย.-1 พ.ค.62
   25,900
  • 29 เม.ย.-2 พ.ค.62
   25,900
  • 30 เม.ย.-3 พ.ค.62
   25,900
  • 1-4 พ.ค.62
   21,900
  • 11-14 พ.ค.62
   20,900
  • 18-21 พ.ค.62
   20,900
  • 23-26 พ.ค.62
   19,900
  • 25-28 พ.ค.62
   18,900
  ฿18,900.00฿25,900.00
 • CODE:JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N

  JXJ14
  Air Asia X
  • 30 พ.ค.-2 มิ.ย.62
   18,888
  • 1-4 มิ.ย.62
   17,888
  • 6-9 มิ.ย.62
   17,888
  • 8-11 มิ.ย.62
   18,888
  • 13-16 มิ.ย.62
   17,888
  • 15-18 มิ.ย.62
   18,888
  • 20-23 มิ.ย.62
   18,888
  • 22-25 มิ.ย.62
   18,888
  • 27-30 มิ.ย.62
   18,888
  • 29 มิ.ย.-2 ก.ค.62
   17,888
  • 4-7 ก.ค.62
   19,888
  • 6-9 ก.ค.62
   19,888
  • 11-14 ก.ค.62
   17,888
  • 13-16 ก.ค.62
   20,888
  • 14-17 ก.ค.62
   20,888
  • 18-21 ก.ค.62
   17,888
  • 20-23 ก.ค.62
   17,888
  • 26-29 ก.ค.62
   21,888
  • 27-30 ก.ค.62
   21,888
  • 1-4 ส.ค.62
   17,888
  • 3-6 ส.ค.62
   17,888
  • 9-12 ส.ค.62
   21,888
  • 10-13 ส.ค.62
   21,888
  • 15-18 ส.ค.62
   19,888
  • 17-20 ส.ค.62
   19,888
  • 22-25 ส.ค.62
   17,888
  • 24-27 ส.ค.62
   19,888
  • 29 ส.ค.-1 ก.ย.62
   19,888
  • 14-17 ก.ย.62
   17,888
  • 19-22 ก.ย.62
   17,888
  • 21-24 ก.ย.62
   18,888
  • 26-29 ก.ย.62
   17,888
  • 28 ก.ย.-1 ต.ค.62
   18,888
  ฿17,888.00฿21,888.00

  JAPAN SUMMER BREAK โตเกียว ฟูจิ 4วัน 3คืน
  ราคาสุดคุ้ม!!! เริ่มเพียง 17,888 บาท
  ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์พักฟูจิออนเซ็น1คืนนาริตะ2คืนอิสระฟรีเดย์1วัน
  “ขึ้นฟูจิชั้น5 มุมยอดฮิตชมวิวภูเขาไฟฟูจิ (ชมทุ่งลาเวนเดอร์/ดอกไม้ตามฤดูกาล) ที่โออิชิปาร์ค”
  เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ)
  เครื่องลำใหญ่ AIR BUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง แบบที่นั่ง 3-3-3
  น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ 20 KG

  JXJ14
  Air Asia X
  • 30 พ.ค.-2 มิ.ย.62
   18,888
  • 1-4 มิ.ย.62
   17,888
  • 6-9 มิ.ย.62
   17,888
  • 8-11 มิ.ย.62
   18,888
  • 13-16 มิ.ย.62
   17,888
  • 15-18 มิ.ย.62
   18,888
  • 20-23 มิ.ย.62
   18,888
  • 22-25 มิ.ย.62
   18,888
  • 27-30 มิ.ย.62
   18,888
  • 29 มิ.ย.-2 ก.ค.62
   17,888
  • 4-7 ก.ค.62
   19,888
  • 6-9 ก.ค.62
   19,888
  • 11-14 ก.ค.62
   17,888
  • 13-16 ก.ค.62
   20,888
  • 14-17 ก.ค.62
   20,888
  • 18-21 ก.ค.62
   17,888
  • 20-23 ก.ค.62
   17,888
  • 26-29 ก.ค.62
   21,888
  • 27-30 ก.ค.62
   21,888
  • 1-4 ส.ค.62
   17,888
  • 3-6 ส.ค.62
   17,888
  • 9-12 ส.ค.62
   21,888
  • 10-13 ส.ค.62
   21,888
  • 15-18 ส.ค.62
   19,888
  • 17-20 ส.ค.62
   19,888
  • 22-25 ส.ค.62
   17,888
  • 24-27 ส.ค.62
   19,888
  • 29 ส.ค.-1 ก.ย.62
   19,888
  • 14-17 ก.ย.62
   17,888
  • 19-22 ก.ย.62
   17,888
  • 21-24 ก.ย.62
   18,888
  • 26-29 ก.ย.62
   17,888
  • 28 ก.ย.-1 ต.ค.62
   18,888
  ฿17,888.00฿21,888.00