Showing all 2 results

 • CODE:XW-T35: Super Taiwan ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

  XW-T35
  Nokscoot
  • 30 มี.ค.-3 เม.ย.62
   13,888
  • 31 มี.ค.-4 เม.ย.62
   12,888
  • 3-7 เม.ย.62
   16,888
  • 4-8 เม.ย.62
   18,888
  • 6-10 เม.ย.62
   16,888
  • 7-11 เม.ย.62
   14,888
  • 10-14 เม.ย.62
   21,888
  • 11-15 เม.ย.62
   22,888
  • 13-17 เม.ย.62
   22,888
  • 14-18 เม.ย.62
   16,888
  • 17-21 เม.ย.62
   14,888
  • 18-22 เม.ย.62
   14,888
  • 20-24 เม.ย.62
   13,888
  • 21-25 เม.ย.62
   12,888
  • 24-28 เม.ย.62
   14,888
  • 25-29 เม.ย.62
   14,888
  • 27 เม.ย.-1 พ.ค.62
   18,888
  • 28 เม.ย.-2 พ.ค.62
   16,888
  • 1-5 พ.ค.62
   15,888
  • 2-6 พ.ค.62
   14,888
  • 4-8 พ.ค.62
   13,888
  • 5-9 พ.ค.62
   12,888
  • 8-12 พ.ค.62
   14,888
  • 9-13 พ.ค.62
   14,888
  • 11-15 พ.ค.62
   13,888
  • 12-16 พ.ค.62
   12,888
  • 15-19 พ.ค.62
   16,888
  • 16-20 พ.ค.62
   18,888
  • 18-22 พ.ค.62
   16,888
  • 19-23 พ.ค.62
   14,888
  • 22-26 พ.ค.62
   14,888
  • 23-27 พ.ค.62
   13,888
  • 25-29 พ.ค.62
   13,888
  • 26-30 พ.ค.62
   12,888
  • 29 พ.ค.-2 มิ.ย.62
   14,888
  • 30 พ.ค.-3 มิ.ย.62
   15,888
  ฿12,888.00฿22,888.00

  เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!!
  ∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
  ∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
  ∞ ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ
  ∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
  ∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
  ∞ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ
  ∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
  ∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ∞ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
  ∞ ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี
  เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เสี่ยวหลงเปา
  พัก: ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน
  เดินทางโดยสาย การบิน NOK SCOOT บินตรงสู่ไทเปน้ำหนักกระเป๋า 20 KG

  XW-T35
  Nokscoot
  • 30 มี.ค.-3 เม.ย.62
   13,888
  • 31 มี.ค.-4 เม.ย.62
   12,888
  • 3-7 เม.ย.62
   16,888
  • 4-8 เม.ย.62
   18,888
  • 6-10 เม.ย.62
   16,888
  • 7-11 เม.ย.62
   14,888
  • 10-14 เม.ย.62
   21,888
  • 11-15 เม.ย.62
   22,888
  • 13-17 เม.ย.62
   22,888
  • 14-18 เม.ย.62
   16,888
  • 17-21 เม.ย.62
   14,888
  • 18-22 เม.ย.62
   14,888
  • 20-24 เม.ย.62
   13,888
  • 21-25 เม.ย.62
   12,888
  • 24-28 เม.ย.62
   14,888
  • 25-29 เม.ย.62
   14,888
  • 27 เม.ย.-1 พ.ค.62
   18,888
  • 28 เม.ย.-2 พ.ค.62
   16,888
  • 1-5 พ.ค.62
   15,888
  • 2-6 พ.ค.62
   14,888
  • 4-8 พ.ค.62
   13,888
  • 5-9 พ.ค.62
   12,888
  • 8-12 พ.ค.62
   14,888
  • 9-13 พ.ค.62
   14,888
  • 11-15 พ.ค.62
   13,888
  • 12-16 พ.ค.62
   12,888
  • 15-19 พ.ค.62
   16,888
  • 16-20 พ.ค.62
   18,888
  • 18-22 พ.ค.62
   16,888
  • 19-23 พ.ค.62
   14,888
  • 22-26 พ.ค.62
   14,888
  • 23-27 พ.ค.62
   13,888
  • 25-29 พ.ค.62
   13,888
  • 26-30 พ.ค.62
   12,888
  • 29 พ.ค.-2 มิ.ย.62
   14,888
  • 30 พ.ค.-3 มิ.ย.62
   15,888
  ฿12,888.00฿22,888.00
 • CODE:XW-T36 ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

  XW-T36
  Nokscoot
  • 1-5 มิ.ย.62
   12,888
  • 2-6 มิ.ย.62
   11,888
  • 5-9 มิ.ย.62
   13,888
  • 6-10 มิ.ย.62
   12,888
  • 8-12 มิ.ย.62
   12,888
  • 9-13 มิ.ย.62
   11,888
  • 12-16 มิ.ย.62
   13,888
  • 15-19 มิ.ย.62
   12,888
  • 16-20 มิ.ย.62
   12,888
  • 19-23 มิ.ย.62
   13,888
  • 20-24 มิ.ย.62
   13,888
  • 22-26 มิ.ย.62
   12,888
  • 23-27 มิ.ย.62
   12,888
  • 26-30 มิ.ย.62
   13,888
  • 27 มิ.ย.-1 ก.ค.62
   12,888
  • 29 มิ.ย.-3 ก.ค.62
   12,888
  • 30 มิ.ย.-4 ก.ค.62
   12,888
  • 3-7 ก.ค.62
   13,888
  • 4-8 ก.ค.62
   12,888
  • 6-10 ก.ค.62
   12,888
  • 7-11 ก.ค.62
   12,888
  • 10-14 ก.ค.62
   14,888
  • 11-15 ก.ค.62
   16,888
  • 13-17 ก.ค.62
   16,888
  • 14-18 ก.ค.62
   15,888
  • 17-21 ก.ค.62
   14,888
  • 18-22 ก.ค.62
   12,888
  • 20-24 ก.ค.62
   13,888
  • 21-25 ก.ค.62
   12,888
  • 24-28 ก.ค.62
   13,888
  • 25-29 ก.ค.62
   13,888
  • 27-31 ก.ค.62
   13,888
  • 28 ก.ค.-1 ส.ค.62
   12,888
  • 31 ก.ค.-4 ส.ค.62
   13,888
  • 1-5 ส.ค.62
   12,888
  • 3-7 ส.ค.62
   12,888
  • 4-8 ส.ค.62
   12,888
  • 7-11 ส.ค.62
   14,888
  • 8-12 ส.ค.62
   15,888
  • 10-14 ส.ค.62
   14,888
  • 11-15 ส.ค.62
   13,888
  • 14-18 ส.ค.62
   13,888
  • 15-19 ส.ค.62
   13,888
  • 17-21 ส.ค.62
   13,888
  • 18-22 ส.ค.62
   12,888
  • 21-25 ส.ค.62
   13,888
  • 22-26 ส.ค.62
   13,888
  • 24-28 ส.ค.62
   12,888
  • 25-29 ส.ค.62
   12,888
  • 28 ส.ค.-1 ก.ย.62
   13,888
  • 29 ส.ค.-2 ก.ย.62
   13,888
  ฿11,888.00฿16,888.00

  XW-T36: ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
  เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!!
  ∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
  ∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
  ∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
  ∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
  ∞ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช้อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ
  ∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
  ∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ∞ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
  ∞ ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี
  เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+สลัดบาร์ , Steamer Feast,เสี่ยวหลงเปา
  พักโรงแรม:ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน
  เดินทางโดยสาย การบิน NOK SCOOT บินตรงสู่ไทเปน้ำหนักกระเป๋า 20 KG
  กำหนดการเดินทาง มิถุนายน-สิงหาคม 62

  XW-T36
  Nokscoot
  • 1-5 มิ.ย.62
   12,888
  • 2-6 มิ.ย.62
   11,888
  • 5-9 มิ.ย.62
   13,888
  • 6-10 มิ.ย.62
   12,888
  • 8-12 มิ.ย.62
   12,888
  • 9-13 มิ.ย.62
   11,888
  • 12-16 มิ.ย.62
   13,888
  • 15-19 มิ.ย.62
   12,888
  • 16-20 มิ.ย.62
   12,888
  • 19-23 มิ.ย.62
   13,888
  • 20-24 มิ.ย.62
   13,888
  • 22-26 มิ.ย.62
   12,888
  • 23-27 มิ.ย.62
   12,888
  • 26-30 มิ.ย.62
   13,888
  • 27 มิ.ย.-1 ก.ค.62
   12,888
  • 29 มิ.ย.-3 ก.ค.62
   12,888
  • 30 มิ.ย.-4 ก.ค.62
   12,888
  • 3-7 ก.ค.62
   13,888
  • 4-8 ก.ค.62
   12,888
  • 6-10 ก.ค.62
   12,888
  • 7-11 ก.ค.62
   12,888
  • 10-14 ก.ค.62
   14,888
  • 11-15 ก.ค.62
   16,888
  • 13-17 ก.ค.62
   16,888
  • 14-18 ก.ค.62
   15,888
  • 17-21 ก.ค.62
   14,888
  • 18-22 ก.ค.62
   12,888
  • 20-24 ก.ค.62
   13,888
  • 21-25 ก.ค.62
   12,888
  • 24-28 ก.ค.62
   13,888
  • 25-29 ก.ค.62
   13,888
  • 27-31 ก.ค.62
   13,888
  • 28 ก.ค.-1 ส.ค.62
   12,888
  • 31 ก.ค.-4 ส.ค.62
   13,888
  • 1-5 ส.ค.62
   12,888
  • 3-7 ส.ค.62
   12,888
  • 4-8 ส.ค.62
   12,888
  • 7-11 ส.ค.62
   14,888
  • 8-12 ส.ค.62
   15,888
  • 10-14 ส.ค.62
   14,888
  • 11-15 ส.ค.62
   13,888
  • 14-18 ส.ค.62
   13,888
  • 15-19 ส.ค.62
   13,888
  • 17-21 ส.ค.62
   13,888
  • 18-22 ส.ค.62
   12,888
  • 21-25 ส.ค.62
   13,888
  • 22-26 ส.ค.62
   13,888
  • 24-28 ส.ค.62
   12,888
  • 25-29 ส.ค.62
   12,888
  • 28 ส.ค.-1 ก.ย.62
   13,888
  • 29 ส.ค.-2 ก.ย.62
   13,888
  ฿11,888.00฿16,888.00