Showing all 7 results

 • CODE:IT97: Taiwan Feel Love ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน3คืน

  IT97
  Tiger Air
  • 2-5 พ.ย.61
   13,888
  • 8-12 พ.ย.61
   13,888
  • 15-18 พ.ย.61
   13,888
  • 29 พ.ย.-2ธ.ค.61
   13,888
  • 1-4 ธ.ค.61
   13,888
  • 7-10 ธ.ค.61
   15,888
  • 13-16 ธ.ค.61
   14,888
  • 20-23 ธ.ค.61
   14,888
  • 17-20 ม.ค.62
   13,888
  • 24-27 ม.ค.62
   13,888
  • 15-18 ก.พ.62
   14,888
  • 23-26 ก.พ.62
   14,888
  • 2-5 มี.ค.62
   14,888
  • 7-10 มี.ค.62
   14,888
  • 15-18 มี.ค.62
   14,888
  • 21-24 มี.ค.62
   14,888
  ฿13,888.00฿15,888.00

  IT97: Taiwan Feel Love ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน3คืนไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป 101 กระเช้าเมาคง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ตลาดซือหลินไนท์มาร์เก็ต
  พัก:ไทเป 2คืน เถาหยวน 1คืน / เมนูพิเศษ: ชาบูไต้หวัน, ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว เดินทางโดยสายการบิน TIGER AIR TAIWAN น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

  IT97
  Tiger Air
  • 2-5 พ.ย.61
   13,888
  • 8-12 พ.ย.61
   13,888
  • 15-18 พ.ย.61
   13,888
  • 29 พ.ย.-2ธ.ค.61
   13,888
  • 1-4 ธ.ค.61
   13,888
  • 7-10 ธ.ค.61
   15,888
  • 13-16 ธ.ค.61
   14,888
  • 20-23 ธ.ค.61
   14,888
  • 17-20 ม.ค.62
   13,888
  • 24-27 ม.ค.62
   13,888
  • 15-18 ก.พ.62
   14,888
  • 23-26 ก.พ.62
   14,888
  • 2-5 มี.ค.62
   14,888
  • 7-10 มี.ค.62
   14,888
  • 15-18 มี.ค.62
   14,888
  • 21-24 มี.ค.62
   14,888
  ฿13,888.00฿15,888.00
 • CODE:Taiwan Best Time ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

  XW-T32
  Nokscoot
  • 2-6ต.ค.61
   13,888
  • 4-8ต.ค.61
   15,888
  • 5-9ต.ค.61
   15,888
  • 6-10ต.ค.61
   15,888
  • 9-13ต.ค.61
   16,888
  • 11-15ต.ค.61
   18,888
  • 12-16ต.ค.61
   18,888
  • 13-17ต.ค.61
   16,888
  • 18-22ต.ค.61
   16,888
  • 19-23ต.ค.61
   18,888
  • 20-24ต.ค.61
   17,888
  ฿13,888.00฿18,888.00

  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ปล่อยโคมที่ผิงซี ช็อปปิ้งรถไฟ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี

  XW-T32
  Nokscoot
  • 2-6ต.ค.61
   13,888
  • 4-8ต.ค.61
   15,888
  • 5-9ต.ค.61
   15,888
  • 6-10ต.ค.61
   15,888
  • 9-13ต.ค.61
   16,888
  • 11-15ต.ค.61
   18,888
  • 12-16ต.ค.61
   18,888
  • 13-17ต.ค.61
   16,888
  • 18-22ต.ค.61
   16,888
  • 19-23ต.ค.61
   18,888
  • 20-24ต.ค.61
   17,888
  ฿13,888.00฿18,888.00
 • CODE:XW-T26 Taiwan Very Good ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

  XW-T26
  Nokscoot
  • 16-20 ก.ย.61
   14,988
  • 19-23 ก.ย.61
   15,988
  • 23-27 ก.ย.61
   14,988
  • 26-30 ก.ย.61
   15,988
  • 30 ก.ย.-4 ต.ค.61
   14,988
  • 3-7 ต.ค.61
   15,988
  • 10-14 ต.ค.61
   17,988
  • 14-18 ต.ค.61
   16,988
  • 21-25 ต.ค.61
   17,988
  • 22-26 ต.ค.61
   16,988
  ฿13,988.00฿17,988.00

  เที่ยวครบทุกไฮไลท์  เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!!

  ∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้

  ∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
  ∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น

  ∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ

  ∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101

  ∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

  ∞ ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เอาท์เล็ทมอลล์ 

  ∞ เมนูพิเศษ:ชาบูไต้หวัน เมนู Seafood เหย่หลิ่ว
  ∞ พักโรงแรม Hot Spring อาบน้ำแร่ 1คืน

  พัก:เถาหยวน 1คืน(อาบน้ำน้ำแร่) ไทจง 1คืน  ไทเป 1คืน  

  เดินทางโดยสาย การบิน  NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ B777-200 น้ำหนักกระเป๋า 20 KG บินตรงสู่ไทเป

  XW-T26
  Nokscoot
  • 16-20 ก.ย.61
   14,988
  • 19-23 ก.ย.61
   15,988
  • 23-27 ก.ย.61
   14,988
  • 26-30 ก.ย.61
   15,988
  • 30 ก.ย.-4 ต.ค.61
   14,988
  • 3-7 ต.ค.61
   15,988
  • 10-14 ต.ค.61
   17,988
  • 14-18 ต.ค.61
   16,988
  • 21-25 ต.ค.61
   17,988
  • 22-26 ต.ค.61
   16,988
  ฿13,988.00฿17,988.00
 • CODE:XW-T29 Taiwan Rainbow ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน

  XW-T29
  Nokscoot
  • 25-29 ส.ค 61
   13,981
  • 1-5 ก.ย 61
   13,981
  • 7-11 ก.ย 61
   14,981
  ฿12,981.00฿18,981.00

  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระขอพรเทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ชมหมู่บ้านสายรุ้ง สวนดอกไม้ ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ถ่ายรูปสุดฟิน เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ เมืองผิงซี อธิฐานปล่อยโคมเดินชิวช็อปถนน สายเก่าซือเฟิ่น กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง

  XW-T29
  Nokscoot
  • 25-29 ส.ค 61
   13,981
  • 1-5 ก.ย 61
   13,981
  • 7-11 ก.ย 61
   14,981
  ฿12,981.00฿18,981.00
 • CODE:XW-T30 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

  XW-T30
  Nokscoot
  • 10-14 ส.ค.61
   16,888
  • 11-15 ส.ค.61
   15,888
  • 17-21 ส.ค.61
   14,888
  • 22-26 ส.ค.61
   14,888
  • 25-29 ส.ค.61
   13,888
  • 30 ส.ค.-3 ก.ย.61
   13,888
  • 2-6 ก.ย.61
   14,888
  • 6-9 ก.ย.61
   14,888
  • 9-13 ก.ย.61
   13,888
  • 12-16 ก.ย.61
   14,888
  ฿13,888.00฿16,888.00

  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
  เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!!
  ∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
  ∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
  ∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
  ∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
  ∞ ปล่อยโคมที่ผิงซี
  ∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
  ∞ ชมความสวยงามของอนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ∞ ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต
  ∞ เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+เมนู Seafood เหย่หลิ่ว
  พักโรงแรม: ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน
  เดินทางโดยสาย การบิน NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ B777-200 น้ำหนักกระเป๋า 20 KG บินตรงสู่ไทเป
  กำหนดการเดินทาง สิงหาคม – กันยายน 2561

  XW-T30
  Nokscoot
  • 10-14 ส.ค.61
   16,888
  • 11-15 ส.ค.61
   15,888
  • 17-21 ส.ค.61
   14,888
  • 22-26 ส.ค.61
   14,888
  • 25-29 ส.ค.61
   13,888
  • 30 ส.ค.-3 ก.ย.61
   13,888
  • 2-6 ก.ย.61
   14,888
  • 6-9 ก.ย.61
   14,888
  • 9-13 ก.ย.61
   13,888
  • 12-16 ก.ย.61
   14,888
  ฿13,888.00฿16,888.00
 • CODE:XW-T31 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน 4คืน

  XW-T31
  Nokscoot
  • 13–18ก.ย.61
   16,888
  • 27ก.ย.-2ต.ค.61
   17,888
  • 4-9ต.ค.61
   17,888
  • 11-16ต.ค.61
   20,888
  • 18-23ต.ค.61
   20,888
  ฿16,888.00฿20,888.00

  ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ไทเป เหย๋หลิ่ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป101 อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช็อปปิ้ง3ตลาดดัง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง

  XW-T31
  Nokscoot
  • 13–18ก.ย.61
   16,888
  • 27ก.ย.-2ต.ค.61
   17,888
  • 4-9ต.ค.61
   17,888
  • 11-16ต.ค.61
   20,888
  • 18-23ต.ค.61
   20,888
  ฿16,888.00฿20,888.00
 • CODE:XW-T33: TAIWAN NO.ONE ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

  XW-T33
  Nokscoot
  • 31 ต.ค.-4 พ.ย.61
   14,888
  • 1-5 พ.ย.61
   14,888
  • 2-6 พ.ย.61
   13,888
  • 7-11 พ.ย.61
   14,888
  • 8-12 พ.ย.61
   14,888
  • 9-13 พ.ย.61
   13,888
  • 14-18 พ.ย.61
   14,888
  • 15-19 พ.ย.61
   14,888
  • 16-20 พ.ย.61
   14,888
  • 21-25 พ.ย.61
   14,888
  • 22-26 พ.ย.61
   14,888
  • 23-27 พ.ย.61
   13,888
  • 27 พ.ย.-1 ธ.ค.61
   15,888
  • 28 พ.ย.-2 ธ.ค.61
   15,888
  • 29 พ.ย.-3 ธ.ค.61
   15,888
  • 1-5 ธ.ค.61
   17,888
  • 5-9 ธ.ค.61
   17,888
  • 6-10 ธ.ค.61
   18,888
  • 7-11 ธ.ค.61
   18,888
  • 8-12 ธ.ค.61
   16,888
  • 9-13 ธ.ค.61
   15,888
  • 12-16 ธ.ค.61
   15,888
  • 13-17 ธ.ค.61
   15,888
  • 14-18 ธ.ค.61
   15,888
  • 15-19 ธ.ค.61
   14,888
  • 19-23 ธ.ค.61
   15,888
  • 20-24 ธ.ค.61
   15,888
  • 21-25 ธ.ค.61
   16,888
  • 22-26 ธ.ค.61
   15,888
  • 23-27 ธ.ค.61
   15,888
  • 28 ธ.ค.-1 ม.ค.62
   23,888
  • 29 ธ.ค.-2 ม.ค.62
   23,888
  • 30 ธ.ค.- 3 ม.ค.62
   22,888
  • 31 ธ.ค.-4 ม.ค.62
   16,888
  • 4-8 ม.ค.62
   14,888
  • 9-13 ม.ค.62
   15,888
  • 10-14 ม.ค.62
   15,888
  • 16-20 ม.ค.62
   15,888
  • 17-21 ม.ค.62
   15,888
  • 18-22 ม.ค.62
   15,888
  • 23-27 ม.ค.62
   15,888
  • 24-28 ม.ค.62
   15,888
  • 25-29 ม.ค.62
   15,888
  • 30 ม.ค.-3 ก.พ.62
   15,888
  • 31 ม.ค.-4 ก.พ.62
   15,888
  • 13-17 ก.พ.62
   15,888
  • 14-18 ก.พ.62
   17,888
  • 15-19 ก.พ.62
   18,888
  ฿13,888.00฿23,888.00

  เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!!
  ∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
  ∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
  ∞ ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ
  ∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
  ∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
  ∞ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ
  ∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
  ∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ∞ ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต
  ∞ เมนูพิเศษ: บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เสี่ยวหลงเปา
  ∞ พัก: เถาหยวน 1คืน (อาบน้ำน้ำแร่) ไทจง 1คืน ไทเป 1คืน
  ∞ เดินทางโดยสาย การบิน NOK SCOOT บินตรงสู่ไทเปน้ำหนักกระเป๋า 20 KG

  XW-T33
  Nokscoot
  • 31 ต.ค.-4 พ.ย.61
   14,888
  • 1-5 พ.ย.61
   14,888
  • 2-6 พ.ย.61
   13,888
  • 7-11 พ.ย.61
   14,888
  • 8-12 พ.ย.61
   14,888
  • 9-13 พ.ย.61
   13,888
  • 14-18 พ.ย.61
   14,888
  • 15-19 พ.ย.61
   14,888
  • 16-20 พ.ย.61
   14,888
  • 21-25 พ.ย.61
   14,888
  • 22-26 พ.ย.61
   14,888
  • 23-27 พ.ย.61
   13,888
  • 27 พ.ย.-1 ธ.ค.61
   15,888
  • 28 พ.ย.-2 ธ.ค.61
   15,888
  • 29 พ.ย.-3 ธ.ค.61
   15,888
  • 1-5 ธ.ค.61
   17,888
  • 5-9 ธ.ค.61
   17,888
  • 6-10 ธ.ค.61
   18,888
  • 7-11 ธ.ค.61
   18,888
  • 8-12 ธ.ค.61
   16,888
  • 9-13 ธ.ค.61
   15,888
  • 12-16 ธ.ค.61
   15,888
  • 13-17 ธ.ค.61
   15,888
  • 14-18 ธ.ค.61
   15,888
  • 15-19 ธ.ค.61
   14,888
  • 19-23 ธ.ค.61
   15,888
  • 20-24 ธ.ค.61
   15,888
  • 21-25 ธ.ค.61
   16,888
  • 22-26 ธ.ค.61
   15,888
  • 23-27 ธ.ค.61
   15,888
  • 28 ธ.ค.-1 ม.ค.62
   23,888
  • 29 ธ.ค.-2 ม.ค.62
   23,888
  • 30 ธ.ค.- 3 ม.ค.62
   22,888
  • 31 ธ.ค.-4 ม.ค.62
   16,888
  • 4-8 ม.ค.62
   14,888
  • 9-13 ม.ค.62
   15,888
  • 10-14 ม.ค.62
   15,888
  • 16-20 ม.ค.62
   15,888
  • 17-21 ม.ค.62
   15,888
  • 18-22 ม.ค.62
   15,888
  • 23-27 ม.ค.62
   15,888
  • 24-28 ม.ค.62
   15,888
  • 25-29 ม.ค.62
   15,888
  • 30 ม.ค.-3 ก.พ.62
   15,888
  • 31 ม.ค.-4 ก.พ.62
   15,888
  • 13-17 ก.พ.62
   15,888
  • 14-18 ก.พ.62
   17,888
  • 15-19 ก.พ.62
   18,888
  ฿13,888.00฿23,888.00