Showing all 4 results

 • CODE:IT97: Taiwan Feel Love ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน3คืน

  IT97
  Tiger Air
  • 15-18 ก.พ.62
   14,888
  • 23-26 ก.พ.62
   14,888
  • 2-5 มี.ค.62
   14,888
  • 7-10 มี.ค.62
   14,888
  • 15-18 มี.ค.62
   14,888
  • 21-24 มี.ค.62
   14,888
  ฿13,888.00฿15,888.00

  IT97: Taiwan Feel Love ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน3คืนไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป 101 กระเช้าเมาคง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ตลาดซือหลินไนท์มาร์เก็ต
  พัก:ไทเป 2คืน เถาหยวน 1คืน / เมนูพิเศษ: ชาบูไต้หวัน, ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว เดินทางโดยสายการบิน TIGER AIR TAIWAN น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

  IT97
  Tiger Air
  • 15-18 ก.พ.62
   14,888
  • 23-26 ก.พ.62
   14,888
  • 2-5 มี.ค.62
   14,888
  • 7-10 มี.ค.62
   14,888
  • 15-18 มี.ค.62
   14,888
  • 21-24 มี.ค.62
   14,888
  ฿13,888.00฿15,888.00
 • CODE:VZ12 ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 4คืน

  VZ12
  VIETJET AIR
  • 18-22 ก.พ.62
   16,888
  • 20-24 ก.พ.62
   16,888
  • 25 ก.พ.-1 มี.ค.62
   16,888
  • 27 ก.พ.-3 มี.ค.62
   17,888
  • 2-6 มี.ค.62
   16,888
  • 6-10 มี.ค.62
   16,888
  • 9-13 มี.ค.62
   16,888
  • 11-15 มี.ค.62
   16,888
  • 18-22 มี.ค.62
   16,888
  • 23-27 มี.ค.62
   16,888
  • 25-29 มี.ค.62
   16,888
  • 30 มี.ค.-3 เม.ย.62
   16,888
  ฿16,888.00฿17,888.00

  VZ12:ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา
  อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ
  ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่
  ไทเป อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ช็อปปิ้ง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง
  พักโรงแรม ไทเป2คืน ไทจง1คืน เจี๊ยอี้ 1คืน
  เมนูเลิศ>>บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ซีฟูดส์เหย่หลิ๋ว สเต๊กสลัดบาร์
  เดินทางโดยสายการบิน Vietjet Air(VZ) น้ำหนักกระเป๋า 20KG
  กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์–มีนาคม62

  VZ12
  VIETJET AIR
  • 18-22 ก.พ.62
   16,888
  • 20-24 ก.พ.62
   16,888
  • 25 ก.พ.-1 มี.ค.62
   16,888
  • 27 ก.พ.-3 มี.ค.62
   17,888
  • 2-6 มี.ค.62
   16,888
  • 6-10 มี.ค.62
   16,888
  • 9-13 มี.ค.62
   16,888
  • 11-15 มี.ค.62
   16,888
  • 18-22 มี.ค.62
   16,888
  • 23-27 มี.ค.62
   16,888
  • 25-29 มี.ค.62
   16,888
  • 30 มี.ค.-3 เม.ย.62
   16,888
  ฿16,888.00฿17,888.00
 • CODE:XW-T34:ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง-วัดเทียนหยวน-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ผิงซี-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

  XW-T34
  Nokscoot
  • 16-20 ก.พ.62
   16,888
  • 17-21 ก.พ.62
   15,888
  • 20-24 ก.พ.62
   15,888
  • 21-25 ก.พ.62
   15,888
  • 22-26 ก.พ.62
   14,888
  • 27 ก.พ.-3 มี.ค.62
   15,888
  • 28 ก.พ.-4 มี.ค.62
   15,888
  • 1-5 มี.ค.62
   15,888
  • 2-6 มี.ค.62
   15,888
  • 3-7 มี.ค.62
   14,888
  • 4-8 มี.ค.62
   14,888
  • 5-9 มี.ค.62
   15,888
  • 6-10 มี.ค.62
   15,888
  • 7-11 มี.ค.62
   15,888
  • 8-12 มี.ค.62
   15,888
  • 9-13 มี.ค.62
   15,888
  • 10-14 มี.ค.62
   15,888
  • 11-15 มี.ค.62
   14,888
  • 12-16 มี.ค.62
   15,888
  • 13-17 มี.ค.62
   15,888
  • 14-18 มี.ค.62
   15,888
  • 15-19 มี.ค.62
   15,888
  • 16-20 มี.ค.62
   15,888
  • 17-21 มี.ค.62
   15,888
  • 18-22 มี.ค.62
   14,888
  • 19-23 มี.ค.62
   15,888
  • 20-24 มี.ค.62
   15,888
  • 21-25 มี.ค.62
   15,888
  • 22-26 มี.ค.62
   15,888
  • 23-27 มี.ค.62
   15,888
  • 24-28 มี.ค.62
   14,888
  • 25-29 มี.ค.62
   14,888
  • 26-30 มี.ค.62
   15,888
  ฿14,888.00฿16,888.00

  เที่ยวครบทุกไฮไลท์  เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!!

  ∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้

  ∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง

  ∞ ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ

  ∞ ชมวัดเทียนหยวน เป็นจุดชมซากุระที่สวยงามจุดหนึ่งในไต้หวัน
  ∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น

  ∞ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ

  ∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101

  ∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

  ∞ ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต                  

  ∞ เมนูพิเศษ: บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เสี่ยวหลงเปา

  ∞ พัก:เถาหยวน 1คืน(อาบน้ำน้ำแร่) ไทจง 1คืน ไทเป 1คืน

  ∞ เดินทางโดยสาย การบิน NOK SCOOT บินตรงสู่ไทเปน้ำหนักกระเป๋า 20 KG

  XW-T34
  Nokscoot
  • 16-20 ก.พ.62
   16,888
  • 17-21 ก.พ.62
   15,888
  • 20-24 ก.พ.62
   15,888
  • 21-25 ก.พ.62
   15,888
  • 22-26 ก.พ.62
   14,888
  • 27 ก.พ.-3 มี.ค.62
   15,888
  • 28 ก.พ.-4 มี.ค.62
   15,888
  • 1-5 มี.ค.62
   15,888
  • 2-6 มี.ค.62
   15,888
  • 3-7 มี.ค.62
   14,888
  • 4-8 มี.ค.62
   14,888
  • 5-9 มี.ค.62
   15,888
  • 6-10 มี.ค.62
   15,888
  • 7-11 มี.ค.62
   15,888
  • 8-12 มี.ค.62
   15,888
  • 9-13 มี.ค.62
   15,888
  • 10-14 มี.ค.62
   15,888
  • 11-15 มี.ค.62
   14,888
  • 12-16 มี.ค.62
   15,888
  • 13-17 มี.ค.62
   15,888
  • 14-18 มี.ค.62
   15,888
  • 15-19 มี.ค.62
   15,888
  • 16-20 มี.ค.62
   15,888
  • 17-21 มี.ค.62
   15,888
  • 18-22 มี.ค.62
   14,888
  • 19-23 มี.ค.62
   15,888
  • 20-24 มี.ค.62
   15,888
  • 21-25 มี.ค.62
   15,888
  • 22-26 มี.ค.62
   15,888
  • 23-27 มี.ค.62
   15,888
  • 24-28 มี.ค.62
   14,888
  • 25-29 มี.ค.62
   14,888
  • 26-30 มี.ค.62
   15,888
  ฿14,888.00฿16,888.00
 • CODE:XW-T35: Super Taiwan ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

  XW-T35
  Nokscoot
  • 30 มี.ค.-3 เม.ย.62
   13,888
  • 31 มี.ค.-4 เม.ย.62
   12,888
  • 3-7 เม.ย.62
   16,888
  • 4-8 เม.ย.62
   18,888
  • 6-10 เม.ย.62
   16,888
  • 7-11 เม.ย.62
   14,888
  • 10-14 เม.ย.62
   21,888
  • 11-15 เม.ย.62
   22,888
  • 13-17 เม.ย.62
   22,888
  • 14-18 เม.ย.62
   16,888
  • 17-21 เม.ย.62
   14,888
  • 18-22 เม.ย.62
   14,888
  • 20-24 เม.ย.62
   13,888
  • 21-25 เม.ย.62
   12,888
  • 24-28 เม.ย.62
   14,888
  • 25-29 เม.ย.62
   14,888
  • 27 เม.ย.-1 พ.ค.62
   18,888
  • 28 เม.ย.-2 พ.ค.62
   16,888
  • 1-5 พ.ค.62
   15,888
  • 2-6 พ.ค.62
   14,888
  • 4-8 พ.ค.62
   13,888
  • 5-9 พ.ค.62
   12,888
  • 8-12 พ.ค.62
   14,888
  • 9-13 พ.ค.62
   14,888
  • 11-15 พ.ค.62
   13,888
  • 12-16 พ.ค.62
   12,888
  • 15-19 พ.ค.62
   16,888
  • 16-20 พ.ค.62
   18,888
  • 18-22 พ.ค.62
   16,888
  • 19-23 พ.ค.62
   14,888
  • 22-26 พ.ค.62
   14,888
  • 23-27 พ.ค.62
   13,888
  • 25-29 พ.ค.62
   13,888
  • 26-30 พ.ค.62
   12,888
  • 29 พ.ค.-2 มิ.ย.62
   14,888
  • 30 พ.ค.-3 มิ.ย.62
   15,888
  ฿12,888.00฿22,888.00

  เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!!
  ∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
  ∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
  ∞ ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ
  ∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
  ∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
  ∞ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ
  ∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
  ∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ∞ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
  ∞ ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี
  เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เสี่ยวหลงเปา
  พัก: ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน
  เดินทางโดยสาย การบิน NOK SCOOT บินตรงสู่ไทเปน้ำหนักกระเป๋า 20 KG

  XW-T35
  Nokscoot
  • 30 มี.ค.-3 เม.ย.62
   13,888
  • 31 มี.ค.-4 เม.ย.62
   12,888
  • 3-7 เม.ย.62
   16,888
  • 4-8 เม.ย.62
   18,888
  • 6-10 เม.ย.62
   16,888
  • 7-11 เม.ย.62
   14,888
  • 10-14 เม.ย.62
   21,888
  • 11-15 เม.ย.62
   22,888
  • 13-17 เม.ย.62
   22,888
  • 14-18 เม.ย.62
   16,888
  • 17-21 เม.ย.62
   14,888
  • 18-22 เม.ย.62
   14,888
  • 20-24 เม.ย.62
   13,888
  • 21-25 เม.ย.62
   12,888
  • 24-28 เม.ย.62
   14,888
  • 25-29 เม.ย.62
   14,888
  • 27 เม.ย.-1 พ.ค.62
   18,888
  • 28 เม.ย.-2 พ.ค.62
   16,888
  • 1-5 พ.ค.62
   15,888
  • 2-6 พ.ค.62
   14,888
  • 4-8 พ.ค.62
   13,888
  • 5-9 พ.ค.62
   12,888
  • 8-12 พ.ค.62
   14,888
  • 9-13 พ.ค.62
   14,888
  • 11-15 พ.ค.62
   13,888
  • 12-16 พ.ค.62
   12,888
  • 15-19 พ.ค.62
   16,888
  • 16-20 พ.ค.62
   18,888
  • 18-22 พ.ค.62
   16,888
  • 19-23 พ.ค.62
   14,888
  • 22-26 พ.ค.62
   14,888
  • 23-27 พ.ค.62
   13,888
  • 25-29 พ.ค.62
   13,888
  • 26-30 พ.ค.62
   12,888
  • 29 พ.ค.-2 มิ.ย.62
   14,888
  • 30 พ.ค.-3 มิ.ย.62
   15,888
  ฿12,888.00฿22,888.00