Showing all 5 results

 • CODE:IT98 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน3คืน

  IT98
  Tiger Air
  • 6–9 ก.ค.61
   13,888
  • 20-23 ก.ค.61
   13,888
  • 26-29 ก.ค.61
   16,888
  • 10–13 ส.ค.61
   17,888
  • 24-27 ส.ค.61
   12,888
  • 6–9 ก.ย.61
   13,888
  • 13–16 ก.ย.61
   13,888
  • 20–23 ก.ย.61
   14,888
  • 4–7 ต.ค.61
   15,888
  • 11-14 ต.ค.61
   15,888
  • 18–21 ต.ค.61
   15,888
  ฿12,888.00฿17,888.00

  ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป 101 กระเช้าเมาคง
  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ตลาดซือหลินไนท์มาร์เก็ต
  พัก:ไทเป 2คืน เถาหยวน 1คืน / เมนูพิเศษ:เมนู ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว

  เดินทางโดยสายการบิน TIGER AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

  IT98
  Tiger Air
  • 6–9 ก.ค.61
   13,888
  • 20-23 ก.ค.61
   13,888
  • 26-29 ก.ค.61
   16,888
  • 10–13 ส.ค.61
   17,888
  • 24-27 ส.ค.61
   12,888
  • 6–9 ก.ย.61
   13,888
  • 13–16 ก.ย.61
   13,888
  • 20–23 ก.ย.61
   14,888
  • 4–7 ต.ค.61
   15,888
  • 11-14 ต.ค.61
   15,888
  • 18–21 ต.ค.61
   15,888
  ฿12,888.00฿17,888.00
 • CODE:XW-T26 Taiwan Very Good ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

  XW-T26
  Nokscoot
  • 6-10 มิ.ย.61
   14,988
  • 13-17 มิ.ย.61
   14,988
  • 17-21 มิ.ย.61
   13,988
  • 20-24 มิ.ย.61
   14,988
  • 24-28 มิ.ย.61
   13,988
  • 1-5 ก.ค.61
   13,988
  • 4-8 ก.ค.61
   14,988
  • 8-12 ก.ค.61
   13,988
  • 11-15 ก.ค.61
   14,988
  • 15-19 ก.ค.61
   13,988
  • 18-22 ก.ค.61
   14,988
  • 22-26 ก.ค.61
   13,988
  • 25-29 ก.ค.61
   16,988
  • 29 ก.ค.-2 ส.ค.61
   15,988
  • 1-5 ส.ค.61
   14,988
  • 5-9 ส.ค.61
   13,988
  • 8-12 ส.ค.61
   16,988
  • 9-13 ส.ค.61
   17,988
  • 12-16 ส.ค.61
   15,988
  • 15-19 ส.ค.61
   14,988
  • 19-23 ส.ค.61
   13,988
  • 22-26 ส.ค.61
   14,988
  • 26-30 ส.ค.61
   13,988
  • 29 ส.ค. -2 ก.ย.61
   14,988
  • 2-6 ก.ย.61
   13,988
  • 5-9 ก.ย.61
   15,988
  • 9-13 ก.ย.61
   14,988
  • 12-16 ก.ย.61
   15,988
  • 16-20 ก.ย.61
   14,988
  • 19-23 ก.ย.61
   15,988
  • 23-27 ก.ย.61
   14,988
  • 26-30 ก.ย.61
   15,988
  • 30 ก.ย.-4 ต.ค.61
   14,988
  • 3-7 ต.ค.61
   15,988
  • 7-11 ต.ค.61
   15,988
  • 10-14 ต.ค.61
   17,988
  • 14-18 ต.ค.61
   16,988
  • 17-21 ต.ค.61
   16,988
  • 21-25 ต.ค.61
   17,988
  • 22-26 ต.ค.61
   16,988
  • 24-28 ต.ค.61
   16,988
  ฿13,988.00฿17,988.00

  เที่ยวครบทุกไฮไลท์  เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!!

  ∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้

  ∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
  ∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น

  ∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ

  ∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101

  ∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

  ∞ ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เอาท์เล็ทมอลล์ 

  ∞ เมนูพิเศษ:ชาบูไต้หวัน เมนู Seafood เหย่หลิ่ว
  ∞ พักโรงแรม Hot Spring อาบน้ำแร่ 1คืน

  พัก:เถาหยวน 1คืน(อาบน้ำน้ำแร่) ไทจง 1คืน  ไทเป 1คืน  

  เดินทางโดยสาย การบิน  NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ B777-200 น้ำหนักกระเป๋า 20 KG บินตรงสู่ไทเป

  XW-T26
  Nokscoot
  • 6-10 มิ.ย.61
   14,988
  • 13-17 มิ.ย.61
   14,988
  • 17-21 มิ.ย.61
   13,988
  • 20-24 มิ.ย.61
   14,988
  • 24-28 มิ.ย.61
   13,988
  • 1-5 ก.ค.61
   13,988
  • 4-8 ก.ค.61
   14,988
  • 8-12 ก.ค.61
   13,988
  • 11-15 ก.ค.61
   14,988
  • 15-19 ก.ค.61
   13,988
  • 18-22 ก.ค.61
   14,988
  • 22-26 ก.ค.61
   13,988
  • 25-29 ก.ค.61
   16,988
  • 29 ก.ค.-2 ส.ค.61
   15,988
  • 1-5 ส.ค.61
   14,988
  • 5-9 ส.ค.61
   13,988
  • 8-12 ส.ค.61
   16,988
  • 9-13 ส.ค.61
   17,988
  • 12-16 ส.ค.61
   15,988
  • 15-19 ส.ค.61
   14,988
  • 19-23 ส.ค.61
   13,988
  • 22-26 ส.ค.61
   14,988
  • 26-30 ส.ค.61
   13,988
  • 29 ส.ค. -2 ก.ย.61
   14,988
  • 2-6 ก.ย.61
   13,988
  • 5-9 ก.ย.61
   15,988
  • 9-13 ก.ย.61
   14,988
  • 12-16 ก.ย.61
   15,988
  • 16-20 ก.ย.61
   14,988
  • 19-23 ก.ย.61
   15,988
  • 23-27 ก.ย.61
   14,988
  • 26-30 ก.ย.61
   15,988
  • 30 ก.ย.-4 ต.ค.61
   14,988
  • 3-7 ต.ค.61
   15,988
  • 7-11 ต.ค.61
   15,988
  • 10-14 ต.ค.61
   17,988
  • 14-18 ต.ค.61
   16,988
  • 17-21 ต.ค.61
   16,988
  • 21-25 ต.ค.61
   17,988
  • 22-26 ต.ค.61
   16,988
  • 24-28 ต.ค.61
   16,988
  ฿13,988.00฿17,988.00
 • CODE:XW-T27 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

  XW-T27
  Nokscoot
  • 1-5 มิ.ย.61
   14,888
  • 9-13 มิ.ย.61
   13,888
  • 16-20 มิ.ย.61
   13,888
  • 22-26 มิ.ย.61
   14,888
  • 30 มิ.ย.-4 ก.ค.61
   14,888
  ฿13,888.00฿14,888.00

  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
  เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!!
  ∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
  ∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
  ∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
  ∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
  ∞ ปล่อยโคมที่ผิงซี
  ∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
  ∞ ชมความสวยงามของอนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ∞ ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต
  ∞ เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+เมนู Seafood เหย่หลิ่ว
  พักโรงแรม: ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน
  เดินทางโดยสาย การบิน NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ B777-200 น้ำหนักกระเป๋า 20 KG บินตรงสู่ไทเป
  กำหนดการเดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 2561

  XW-T27
  Nokscoot
  • 1-5 มิ.ย.61
   14,888
  • 9-13 มิ.ย.61
   13,888
  • 16-20 มิ.ย.61
   13,888
  • 22-26 มิ.ย.61
   14,888
  • 30 มิ.ย.-4 ก.ค.61
   14,888
  ฿13,888.00฿14,888.00
 • CODE:XW-T28 ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน4คืน

  XW-T28
  Nokscoot
  • 28 พ.ค.–2 มิ.ย.61
   17,888
  • 31พ.ค. – 5 มิ.ย.61
   17,888
  • 21–26 มิ.ย.61
   17,888
  • 28 มิ.ย.–3 ก.ค.61
   16,888
  ฿16,888.00฿17,888.00

  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา
  ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ ไทจง
  ไทเป เหย๋หลิ่ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขี้น) อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน
  นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ช็อปปิ้ง3ตลาดดัง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง
  พักโรงแรม ไทเป1คืน ไทจง1คืน เจี๊ยอี้ 1คืน พักโรงแรมอาบน้ำน้ำแร่ 1คืน
  เมนูเลิศ >>บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปา ซีฟูดส์เหย่หลิ๋ว
  เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT เครื่องแบบ B777-200 ลำใหญ่ 415 ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
  กำหนดการเดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 2561

  XW-T28
  Nokscoot
  • 28 พ.ค.–2 มิ.ย.61
   17,888
  • 31พ.ค. – 5 มิ.ย.61
   17,888
  • 21–26 มิ.ย.61
   17,888
  • 28 มิ.ย.–3 ก.ค.61
   16,888
  ฿16,888.00฿17,888.00
 • CODE:XW-T29 Taiwan Rainbow ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน

  XW-T29
  Nokscoot
  • 7-11 ก.ค 61
   13,981
  • 13-17 ก.ค 61
   14,981
  • 14-18 ก.ค 61
   13,981
  • 21-25 ก.ค 61
   13,981
  • 27-31 ก.ค 61
   18,981
  • 28ก.ค-1ส.ค61
   16,981
  • 3-7ส.ค 61
   14,981
  • 4-8ส.ค 61
   13,981
  • 10-14 ส.ค 61
   17,981
  • 11-15 ส.ค 61
   15,981
  • 17-21 ส.ค 61
   14,981
  • 18-22 ส.ค 61
   12,981
  • 24-28 ส.ค 61
   14,981
  • 25-29 ส.ค 61
   13,981
  • 30ส.ค-4ก.ย61
   14,981
  • 1-5 ก.ย 61
   13,981
  • 7-11 ก.ย 61
   14,981
  ฿12,981.00฿18,981.00

  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระขอพรเทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ชมหมู่บ้านสายรุ้ง สวนดอกไม้ ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ถ่ายรูปสุดฟิน เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ เมืองผิงซี อธิฐานปล่อยโคมเดินชิวช็อปถนน สายเก่าซือเฟิ่น กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง

  XW-T29
  Nokscoot
  • 7-11 ก.ค 61
   13,981
  • 13-17 ก.ค 61
   14,981
  • 14-18 ก.ค 61
   13,981
  • 21-25 ก.ค 61
   13,981
  • 27-31 ก.ค 61
   18,981
  • 28ก.ค-1ส.ค61
   16,981
  • 3-7ส.ค 61
   14,981
  • 4-8ส.ค 61
   13,981
  • 10-14 ส.ค 61
   17,981
  • 11-15 ส.ค 61
   15,981
  • 17-21 ส.ค 61
   14,981
  • 18-22 ส.ค 61
   12,981
  • 24-28 ส.ค 61
   14,981
  • 25-29 ส.ค 61
   13,981
  • 30ส.ค-4ก.ย61
   14,981
  • 1-5 ก.ย 61
   13,981
  • 7-11 ก.ย 61
   14,981
  ฿12,981.00฿18,981.00