Showing all 2 results

 • CODE: QR101 EAST EUROPE ฟิน 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน

  QR101
  QATAR AIRWAYS
  •  4-11 ก.ย.61
    49,900
  •  18-25 ก.ย.61
    49,900
  •  9-16 ต.ค.61
    49,900
  •  15-22 พ.ย.61
    49,900
  •  29พ.ย.–6ธ.ค.61
    49,900
  ฿49,900.00

  เยอรมัน มิวนิค เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ชมความงดงามอลังการของปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทราของดิสนีย์แลนด์ ออสเตรีย ฮัลล์สตัทท์ เมืองสวยริมทะเลสาบที่จัดได้ว่าสวยที่สุดในโลก ซาลซ์บูร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ The Sound Of Music กรุงเวียนนา ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ แห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก
  เช็ก เยือนเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย กรุงปราก ชมสะพานชาร์ลส์ สะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวาที่เชื่อมระหว่าง Old Town และ Little Town และชมความงดงามอลังการของปราสาทแห่งปราก
  สโลวาเกีย เมืองหลวงกรุงบราติสลาวา เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวาเกีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบที่
  ฮังการีิ บูดาเปสต์ เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ เมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ พร้อมล่องเรือแม่น้ำดานูบ

  QR101
  QATAR AIRWAYS
  •  4-11 ก.ย.61
    49,900
  •  18-25 ก.ย.61
    49,900
  •  9-16 ต.ค.61
    49,900
  •  15-22 พ.ย.61
    49,900
  •  29พ.ย.–6ธ.ค.61
    49,900
  ฿49,900.00
 • CODE:QR89 Dream Route East Europe ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8วัน 5คืน

  QR89
  Qatar Airways
  • 23–30 เม.ย.61
   53,900
  • 7-14 พ.ค.61
   49,900
  • 21-28 พ.ค.61
   49,900
  • 4-11 มิ.ย.61
   53,900
  ฿49,900.00฿53,900.00

  เชค  เมืองคาร์โลวี วารี เมืองแห่งสปา เยือนเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ ชมเมืองเพชรน้ำงามแห่ง โบฮีเมีย เยือนกรุงปราก ชมสะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวาที่เชื่อมระหว่าง Old Town และ Little Town และชมปราสาทแห่งปราก ยิ่งใหญ๋อลังการสวยงาม ออสเตรีย “ฮัลล์สตัท” เมืองสวยริมทะเลสาบ ที่สวยที่สุดในโลก “ซาลซ์บูร์ก( Salzburg )” บ้านเกิดโมสาร์ท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ The Sound Of Music “อินส์บรุค (Innsbruck)” เมืองแห่งหลังคาทองคำ เยอรมัน มิวนิค เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ชมจัตุรัสมาเรียน ถ่ายรูปด้านหน้า สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารี BMW Welt อลังการกับปราสาทนอยชวานชไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์

  QR89
  Qatar Airways
  • 23–30 เม.ย.61
   53,900
  • 7-14 พ.ค.61
   49,900
  • 21-28 พ.ค.61
   49,900
  • 4-11 มิ.ย.61
   53,900
  ฿49,900.00฿53,900.00