Showing all 1 results

 • CODE : FD311 มาเก๊า-ฮ่องกง-จู่ไห่ 3วัน2คืน

  FD311
  Thai Air Asia
  • 7-9 มี.ค.62
   9,888
  • 8-10 มี.ค.62
   9,888
  • 15-17 มี.ค.62
   9,888
  • 17-19 มี.ค.62
   9,888
  • 24-26 มี.ค.62
   9,888
  • 29-31 มี.ค.62
   10,888
  • 4-6 เม.ย.62
   9,888
  • 7-9 เม.ย.62
   10,888
  • 19-21 เม.ย.62
   9,888
  • 21-23 เม.ย.62
   9,888
  • 26-28 เม.ย.62
   9,888
  ฿9,888.00฿10,888.00

  นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลใหญ่ที่สุดในโลก ฮ่องกง – จูไห่ – มาเก๊า
  ชมวิวแบบ 360องศา อ่าววิคตอเรีย หาดรีพัสเบย์
  ยุโรปใจกลางเอเชีย วิหารเซนต์พอล THE VENETIAN
  ขอพร วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) วัดผู่โถว
  ถนนคู่รัก ชมสาวงาม “หวี่หนี่” ช้อปปิ้งถนนนาธาน,ตลาดกงเป่ย
  เมนูพิเศษ:เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง,อาหารโปรตุเกส
  พัก จูไห่ 2 คืน โดยสายการบิน Thai Air Asia

  FD311
  Thai Air Asia
  • 7-9 มี.ค.62
   9,888
  • 8-10 มี.ค.62
   9,888
  • 15-17 มี.ค.62
   9,888
  • 17-19 มี.ค.62
   9,888
  • 24-26 มี.ค.62
   9,888
  • 29-31 มี.ค.62
   10,888
  • 4-6 เม.ย.62
   9,888
  • 7-9 เม.ย.62
   10,888
  • 19-21 เม.ย.62
   9,888
  • 21-23 เม.ย.62
   9,888
  • 26-28 เม.ย.62
   9,888
  ฿9,888.00฿10,888.00