Showing all 6 results

 • CODE: TG72 ทัวร์ปักกิ่ง SNOW WORLD กำแพงเมืองจีน 5 วัน3 คืน

  TG72
  THAI AIRWAYS
  • 30 พ.ย.-4ธ.ค.61
   16,888
  • 14-18 ธ.ค.61
   16,888
  • 21-25 ธ.ค.61
   17,888
  • 4-8 ม.ค.62
   17,888
  • 11-15 ม.ค.62
   17,888
  • 18-22 ม.ค.62
   17,888
  • 25-29 ม.ค.62
   17,888
  • 15-19 ก.พ.62
   19,888
  • 22-26 ก.พ.62
   16,888
  • 1-5 มี.ค.62
   16,888
  • 8-12 มี.ค.62
   16,888
  • 15-19 มี.ค.62
   16,888
  • 22-26 มี.ค.62
   16,888
  • 29 มี.ค.-2เม.ย.62
   16,888
  ฿16,888.00฿17,888.00

  มหานครปักกิ่ง ชมกำแพงเมืองจีน “1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก”
  สนุกสานกับการสัมผัสหิมะ เล่นสกี ที่ ปักกิ่ง Snow World
  ชมกายกรรมปักกิ่ง “สุดยอดโชว์ระดับโลก” หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังกู้กง
  จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน วัดลามะ ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง และ ตลาดรัสเซีย
  เมนูพิเศษ>Buffet Chekiskan พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น ,เป็ดปักกิ่ง,สุกี้สมุนไพร,อาหารแต้จิ๋ว
  บินตรงสู่ ปักกิ่ง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
  พักปักกิ่ง 3 คืน (โรงแรมระดับ 4 ดาว) ** รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว **

  TG72
  THAI AIRWAYS
  • 30 พ.ย.-4ธ.ค.61
   16,888
  • 14-18 ธ.ค.61
   16,888
  • 21-25 ธ.ค.61
   17,888
  • 4-8 ม.ค.62
   17,888
  • 11-15 ม.ค.62
   17,888
  • 18-22 ม.ค.62
   17,888
  • 25-29 ม.ค.62
   17,888
  • 15-19 ก.พ.62
   19,888
  • 22-26 ก.พ.62
   16,888
  • 1-5 มี.ค.62
   16,888
  • 8-12 มี.ค.62
   16,888
  • 15-19 มี.ค.62
   16,888
  • 22-26 มี.ค.62
   16,888
  • 29 มี.ค.-2เม.ย.62
   16,888
  ฿16,888.00฿17,888.00
 • CODE: XW-B94: ทัวร์ปักกิ่ง SNOW เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 4 วัน3 คืน

  XW-B94
  Nokscoot
  • 5-8 ธ.ค.61
   14,888
  • 6-9 ธ.ค.61
   14,888
  • 8-11 ธ.ค.61
   16,888
  • 13-16 ธ.ค.61
   14,888
  • 15-18 ธ.ค.61
   15,888
  • 20-23 ธ.ค.61
   15,888
  • 22-25 ธ.ค.61
   14,888
  • 27-30 ธ.ค.61
   15,888
  • 29 ธ.ค.-1 ม.ค.62
   18,888
  • 3-6 ม.ค.62
   14,888
  • 5-8 ม.ค.62
   14,888
  • 10-13 ม.ค.62
   14,888
  • 12-15 ม.ค.62
   14,888
  • 17-20 ม.ค.62
   14,888
  • 19-22 ม.ค.62
   14,888
  • 24-27 ม.ค.62
   14,888
  • 26-29 ม.ค.62
   14,888
  • 21-24 ก.พ.62
   14,888
  • 23-26 ก.พ.62
   14,888
  • 28 ก.พ.-3 มี.ค.62
   14,888
  • 2-5 มี.ค.62
   14,888
  • 7-10 มี.ค.62
   14,888
  • 9-12 มี.ค.62
   14,888
  • 14-17 มี.ค.62
   14,888
  • 16-19 มี.ค.62
   14,888
  • 21-24 มี.ค.62
   14,888
  • 23-26 มี.ค.62
   13,888
  ฿13,888.00฿18,888.00

  ปักกิ่ง มหานครแห่งวัฒนธรรม Snow World 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว
  กำแพงเมืองจีน “1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก” กายกรรมปักกิ่งสุดยอดโชว์ชื่อดัง
  พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
  เมนูพิเศษ>>Buffet Chenkiskan มี Seafood BBQ พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น
  เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง,สุกี้มองโกล ,อาหารแต้จิ๋ว
  ที่พัก>>โรงแรมระดับ 4 ดาว (ปักกิ่ง 3 คืน)
  เดินทางสบายโดยสายการบิน NOK SCOOT ลำใหญ่ B777-200ER 415 ที่นั่ง

  XW-B94
  Nokscoot
  • 5-8 ธ.ค.61
   14,888
  • 6-9 ธ.ค.61
   14,888
  • 8-11 ธ.ค.61
   16,888
  • 13-16 ธ.ค.61
   14,888
  • 15-18 ธ.ค.61
   15,888
  • 20-23 ธ.ค.61
   15,888
  • 22-25 ธ.ค.61
   14,888
  • 27-30 ธ.ค.61
   15,888
  • 29 ธ.ค.-1 ม.ค.62
   18,888
  • 3-6 ม.ค.62
   14,888
  • 5-8 ม.ค.62
   14,888
  • 10-13 ม.ค.62
   14,888
  • 12-15 ม.ค.62
   14,888
  • 17-20 ม.ค.62
   14,888
  • 19-22 ม.ค.62
   14,888
  • 24-27 ม.ค.62
   14,888
  • 26-29 ม.ค.62
   14,888
  • 21-24 ก.พ.62
   14,888
  • 23-26 ก.พ.62
   14,888
  • 28 ก.พ.-3 มี.ค.62
   14,888
  • 2-5 มี.ค.62
   14,888
  • 7-10 มี.ค.62
   14,888
  • 9-12 มี.ค.62
   14,888
  • 14-17 มี.ค.62
   14,888
  • 16-19 มี.ค.62
   14,888
  • 21-24 มี.ค.62
   14,888
  • 23-26 มี.ค.62
   13,888
  ฿13,888.00฿18,888.00
 • CODE:8L12 เฉิงตู ภูเขาหิมะ ธารน้ำแข็งการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน 4วัน2คืน

  8L12
  Lucky Air
  • 3-6 ธ.ค.61
   8,988
  • 4-7 ธ.ค.61
   9,988
  • 5-8 ธ.ค.61
   9,988
  • 6-9 ธ.ค.61
   9,988
  • 14-17 ธ.ค.61
   10,988
  • 16-19 ธ.ค.61
   11,888
  • 21-24 ธ.ค.61
   11,888
  • 29 ธ.ค.-1ม.ค.62
   15,888
  • 4-7ม.ค.62
   10,888
  • 10-13 ม.ค.62
   11,888
  • 11-14 ม.ค.62
   11,888
  • 17-20 ม.ค.62
   11,888
  • 18-21 ม.ค.62
   11,888
  • 28 ก.พ.-3มี.ค.62
   12,888
  • 1-4 มี.ค.62
   12,888
  • 7-10 มี.ค.62
   12,888
  • 8-11 มี.ค.62
   12,888
  • 14-17 มี.ค.62
   12,888
  ฿8,988.00฿15,888.00

  ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดงที่เมืองตงชวน สัมผัสความเย็นและหิมะ ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ อุทยานน้ำตก แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน เมืองโบราณกวนตู้ เมืองเก่าแก่ที่น่าสัมผัส

  8L12
  Lucky Air
  • 3-6 ธ.ค.61
   8,988
  • 4-7 ธ.ค.61
   9,988
  • 5-8 ธ.ค.61
   9,988
  • 6-9 ธ.ค.61
   9,988
  • 14-17 ธ.ค.61
   10,988
  • 16-19 ธ.ค.61
   11,888
  • 21-24 ธ.ค.61
   11,888
  • 29 ธ.ค.-1ม.ค.62
   15,888
  • 4-7ม.ค.62
   10,888
  • 10-13 ม.ค.62
   11,888
  • 11-14 ม.ค.62
   11,888
  • 17-20 ม.ค.62
   11,888
  • 18-21 ม.ค.62
   11,888
  • 28 ก.พ.-3มี.ค.62
   12,888
  • 1-4 มี.ค.62
   12,888
  • 7-10 มี.ค.62
   12,888
  • 8-11 มี.ค.62
   12,888
  • 14-17 มี.ค.62
   12,888
  ฿8,988.00฿15,888.00
 • CODE:TG74 ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4วัน 3คืน

  TG74
  Thai Airways
  • 13-16 ธ.ค.61
   13,988
  • 20-23 ธ.ค.61
   13,988
  • 27-30 ธ.ค.61
   13,988
  • 3-6 ม.ค.62
   13,988
  • 10-13 ม.ค.62
   13,988
  • 17-20 ม.ค.62
   13,988
  • 24-27 ม.ค.62
   13,988
  • 21-24 ก.พ.62
   13,988
  • 28 ก.พ.-3 มี.ค.62
   14,988
  • 7-10 มี.ค.62
   14,988
  • 14-17 มี.ค.62
   14,988
  • 21-24 มี.ค.62
   14,988
  • 28-31 มี.ค.62
   14,988
  ฿12,988.00฿14,988.00

  ••ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน
  ••สัมผัสความเย็นและตะลุยหิมะ ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ
  ••สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองคุนหมิง
  ••วัดหยวนทง วัดเก่าแก่อายุนับพันปีของมณฑลยูนนาน
  ••เมนูพิเศษ สุกี้เห็ดรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง
  พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองถ่านเตี้ยน1คืน,คุนหมิง1คืน, เมืองตงซวน1คืน
  เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS

  TG74
  Thai Airways
  • 13-16 ธ.ค.61
   13,988
  • 20-23 ธ.ค.61
   13,988
  • 27-30 ธ.ค.61
   13,988
  • 3-6 ม.ค.62
   13,988
  • 10-13 ม.ค.62
   13,988
  • 17-20 ม.ค.62
   13,988
  • 24-27 ม.ค.62
   13,988
  • 21-24 ก.พ.62
   13,988
  • 28 ก.พ.-3 มี.ค.62
   14,988
  • 7-10 มี.ค.62
   14,988
  • 14-17 มี.ค.62
   14,988
  • 21-24 มี.ค.62
   14,988
  • 28-31 มี.ค.62
   14,988
  ฿12,988.00฿14,988.00
 • CODE:TG75 ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง ต้าลี่ แชงการีล่า 6วัน5คืน

  TG75
  Thai Airways
  • 28 พ.ย.-3ธ.ค.61
   21,888
  • 12-17 ธ.ค.61
   22,888
  • 2-7 ม.ค.62
   22,888
  • 9-14 ม.ค.62
   22,888
  • 16-21 ม.ค.62
   22,888
  • 23-28 ม.ค.62
   22,888
  • 20-25 ก.พ.62
   22,888
  • 27 ก.พ.-4มี.ค.62
   22,888
  • 6-11 มี.ค.62
   22,888
  • 13-18 มี.ค.62
   22,888
  • 20-25 มี.ค.62
   22,888
  • 27 มี.ค.-1เม.ย.62
   22,888
  ฿21,888.00฿22,888.00

  ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
  ลี่เจียง เมืองมรดกโลก โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน
  แชงการีล่า สวรรค์บนดิน เมืองโบราณแชงการีล่า วัดลามะซงจ้านหลิงลี่
  คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ สวนน้ำตกคุนหมิง วัดหยวนทง
  เมนูพิเศษ สุกี้แซลมอน,สุกี้เห็ดรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง
  เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS
  พักหรู4ดาว ต้าหลี่1คืน,แชงการีล่า1คืน,ลี่เจียง1คืน,ฉู่สง1คืน,คุนหมิง1คืน

  TG75
  Thai Airways
  • 28 พ.ย.-3ธ.ค.61
   21,888
  • 12-17 ธ.ค.61
   22,888
  • 2-7 ม.ค.62
   22,888
  • 9-14 ม.ค.62
   22,888
  • 16-21 ม.ค.62
   22,888
  • 23-28 ม.ค.62
   22,888
  • 20-25 ก.พ.62
   22,888
  • 27 ก.พ.-4มี.ค.62
   22,888
  • 6-11 มี.ค.62
   22,888
  • 13-18 มี.ค.62
   22,888
  • 20-25 มี.ค.62
   22,888
  • 27 มี.ค.-1เม.ย.62
   22,888
  ฿21,888.00฿22,888.00
 • XW-H24: ทัวร์ฮาร์บิน เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน 6วัน4คืน

  XW-H24
  NOKSCOOT
  • 21-26 ธ.ค.61
   23,888
  • 28ธ.ค.61-2ม.ค.62
   29,888
  • 9-14 ม.ค.62
   24,888
  • 16-21 ม.ค.62
   24,888
  • 23-28 ม.ค.62
   25,888
  • 30ม.ค.-4ก.พ.62
   25,888
  • 13-18 ก.พ.62
   25,888
  • 15-20 ก.พ.62
   25,888
  • 20-25 ก.พ.62
   25,888
  • 27ก.พ.-4มี.ค.62
   25,888
  • 6-11 มี.ค.62
   24,888
  • 13-18 มี.ค.62
   24,888
  • 20-25 มี.ค.62
   24,888
  ฿23,888.00฿29,888.00

  ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 1ปีมีเพียงครั้ง พระราชวังกู้กง เกาะพระอาทิตย์ อนุสาวรีย์ฝังหง พระราชวังจอมปลอม

  XW-H24
  NOKSCOOT
  • 21-26 ธ.ค.61
   23,888
  • 28ธ.ค.61-2ม.ค.62
   29,888
  • 9-14 ม.ค.62
   24,888
  • 16-21 ม.ค.62
   24,888
  • 23-28 ม.ค.62
   25,888
  • 30ม.ค.-4ก.พ.62
   25,888
  • 13-18 ก.พ.62
   25,888
  • 15-20 ก.พ.62
   25,888
  • 20-25 ก.พ.62
   25,888
  • 27ก.พ.-4มี.ค.62
   25,888
  • 6-11 มี.ค.62
   24,888
  • 13-18 มี.ค.62
   24,888
  • 20-25 มี.ค.62
   24,888
  ฿23,888.00฿29,888.00