Showing all 4 results

 • CODE: TG73 ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5วัน3คืน

  TG73
  THAI AIRWAYS
  • 21-25 ก.ย.61
   12,888
  • 3-7 ต.ค.61
   16,888
  • 10-14 ต.ค.61
   17,888
  • 12-16 ต.ค.61
   18,888
  • 17-21 ต.ค.61
   17,888
  • 24-28 ต.ค.61
   16,888
  • 26-30 ต.ค.61
   16,888
  • 2-6 พ.ย.61
   16,888
  • 7-11 พ.ย.61
   15,888
  • 9-13 พ.ย.61
   15,888
  • 14-18 พ.ย.61
   15,888
  • 21-25 พ.ย.61
   16,888
  • 23-27 พ.ย.61
   16,888
  ฿12,888.00฿18,888.00

  ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5วัน3คืนเมืองอู๋ซี “เซี่ยงไฮ้น้อย” ขอพรพระใหญ่หลินซานต้าฝอ ณ วัดหลิงซาน เมืองหังโจว“สวรรค์บนดิน” ล่องทะเลสาบซีหู ตามรอยตำนานรักนางพญางูขาว เมืองเซี่ยงไฮ้ “นครปารีสแห่งตะวันออก” หอไข่มุก ท่องโลกไซเบอร์อุโมงเลเซอร์หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ หรือ หาดไว่ทาน สถานที่สุดโรแมนติด จุดชมวิวที่สวยที่สุดในเซี่ยงไฮ้ช้อปปิ้งถนนโบราณเหอฝั่งเจีย,ตลาดเฉินหวงเมี่ยว,ถนนนานจิงลู่,ตลาดเถาเป่าเมนูพิเศษ>ซี่โครงหมูอู๋ซี,ไก่ขอทานหมูพันปี,ไก่แดงเซี่ยงไฮ้,เสี่ยวหลงเปา พักเมืองอู๋ซี 1คืน ,เซี่ยงไฮ้ 2 คืน (โรงแรมระดับ 4 ดาว) **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**

  TG73
  THAI AIRWAYS
  • 21-25 ก.ย.61
   12,888
  • 3-7 ต.ค.61
   16,888
  • 10-14 ต.ค.61
   17,888
  • 12-16 ต.ค.61
   18,888
  • 17-21 ต.ค.61
   17,888
  • 24-28 ต.ค.61
   16,888
  • 26-30 ต.ค.61
   16,888
  • 2-6 พ.ย.61
   16,888
  • 7-11 พ.ย.61
   15,888
  • 9-13 พ.ย.61
   15,888
  • 14-18 พ.ย.61
   15,888
  • 21-25 พ.ย.61
   16,888
  • 23-27 พ.ย.61
   16,888
  ฿12,888.00฿18,888.00
 • CODE: XW-B93 ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 4วัน 3คืน

  XW-B93
  Nokscoot
  • 31ส.ค.-3ก.ย.61
   12,888
  • 14-17 ก.ย.61
   12,888
  • 20-23 ก.ย.61
   12,888
  • 29ก.ย.-2ต.ค.61
   12,888
  ฿12,888.00

  ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง ชมกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน กำแพงเมืองจีน ด่านจียงกวน พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ ตลาดรัสเซีย

  XW-B93
  Nokscoot
  • 31ส.ค.-3ก.ย.61
   12,888
  • 14-17 ก.ย.61
   12,888
  • 20-23 ก.ย.61
   12,888
  • 29ก.ย.-2ต.ค.61
   12,888
  ฿12,888.00
 • CODE:8L11 ทัวร์คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4วัน3คืน

  8L11
  Lucky Air
  • 6–9ก.ย.61
   9,989
  • 13–16ก.ย.61
   9,989
  • 20 -23ก.ย.61
   11,989
  • 27-30 ก.ย.61
   11,989
  • 12–15ต.ค.61
   13,989
  • 19–22ต.ค.61
   13,989
  • 1–4พ.ย.61
   11,989
  • 8–11พ.ย.61
   11,989
  • 15–18พ.ย.61
   11,989
  • 22–25พ.ย.61
   11,989
  • 29พ.ย.–2ธ.ค.61
   11,989
  • 7–10ธ.ค.61
   13,989
  • 13-16ธ.ค.61
   11,989
  • 20–23 ธ.ค.61
   11,989
  • 27–30 ธ.ค.61
   13,989
  • 29ธ.ค.–1ม.ค.62
   16,989
  • 10-13ม.ค.62
   11,989
  • 17–20ม.ค.62
   11,989
  • 24–27ม.ค.62
   11,989
  • 16–19ก.พ.62
   16,989
  • 28ก.พ.–3มี.ค.62
   11,989
  ฿9,989.00฿16,989.00

  ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดงที่เมืองตงชวน สัมผัสความเย็นและหิมะ ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ อุทยานน้ำตก แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน เมืองโบราณกวนตู้ เมืองเก่าแก่ที่น่าสัมผัส

  8L11
  Lucky Air
  • 6–9ก.ย.61
   9,989
  • 13–16ก.ย.61
   9,989
  • 20 -23ก.ย.61
   11,989
  • 27-30 ก.ย.61
   11,989
  • 12–15ต.ค.61
   13,989
  • 19–22ต.ค.61
   13,989
  • 1–4พ.ย.61
   11,989
  • 8–11พ.ย.61
   11,989
  • 15–18พ.ย.61
   11,989
  • 22–25พ.ย.61
   11,989
  • 29พ.ย.–2ธ.ค.61
   11,989
  • 7–10ธ.ค.61
   13,989
  • 13-16ธ.ค.61
   11,989
  • 20–23 ธ.ค.61
   11,989
  • 27–30 ธ.ค.61
   13,989
  • 29ธ.ค.–1ม.ค.62
   16,989
  • 10-13ม.ค.62
   11,989
  • 17–20ม.ค.62
   11,989
  • 24–27ม.ค.62
   11,989
  • 16–19ก.พ.62
   16,989
  • 28ก.พ.–3มี.ค.62
   11,989
  ฿9,989.00฿16,989.00
 • CODE:TG71 ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน3 คืน

  TG71
  THAI AIRWAYS
  • 3-7 ต.ค.61
   15,888
  • 10-14 ต.ค.61
   17,888
  • 12-16 ต.ค.61
   17,888
  • 26-30 ต.ค.61
   17,888
  • 9-13 พ.ย.61
   16,888
  • 14-18 พ.ย.61
   16,888
  • 28พ.ย – 2ธ.ค.ค.61
   16,888
  • 6-10 ธ.ค.61
   17,888
  ฿15,888.00฿17,888.00

  Snow World จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง ศูนย์ชา กายกรรมปักกิ่ง
  พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน โรงงานไข่มุกน้ำจืด ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ กำแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน) ร้านหยก ตลาดรัสเซีย

  TG71
  THAI AIRWAYS
  • 3-7 ต.ค.61
   15,888
  • 10-14 ต.ค.61
   17,888
  • 12-16 ต.ค.61
   17,888
  • 26-30 ต.ค.61
   17,888
  • 9-13 พ.ย.61
   16,888
  • 14-18 พ.ย.61
   16,888
  • 28พ.ย – 2ธ.ค.ค.61
   16,888
  • 6-10 ธ.ค.61
   17,888
  ฿15,888.00฿17,888.00