Showing all 4 results

 • CODE : VZ92 ดานัง เว้ ฮอนอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

  VZ92
  Thai Vietjet
  • 18-21 พ.ย.61
   9,998
  • 19-22 พ.ย.61
   9,998
  • 21-24 พ.ย.61
   10,998
  • 25-28 พ.ย.61
   10,998
  • 28 พ.ย.-1 ธ.ค.61
   10,998
  • 12-15 ธ.ค.61
   10,998
  • 16-19 ธ.ค.611
   11,998
  • 31 ธ.ค.-3 ม.ค.62
   15,998
  ฿9,998.00฿15,998.00

  นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง เยือนฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและน่าอยู่
  (พักเว้ 1 คืน , ดานัง 2 คืน)
  พิเศษ!! เมนู.. กุ้งมังกร ฟรี Wifi On Bus ฟรีเสือยืดเวียดนาม คนละ 1ตัว

  VZ92
  Thai Vietjet
  • 18-21 พ.ย.61
   9,998
  • 19-22 พ.ย.61
   9,998
  • 21-24 พ.ย.61
   10,998
  • 25-28 พ.ย.61
   10,998
  • 28 พ.ย.-1 ธ.ค.61
   10,998
  • 12-15 ธ.ค.61
   10,998
  • 16-19 ธ.ค.611
   11,998
  • 31 ธ.ค.-3 ม.ค.62
   15,998
  ฿9,998.00฿15,998.00
 • CODE:FD101 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน 2 คืน

  FD101
  Air asia
  • 23-25 พ.ย.61
   14,888
  • 3-5 ธ.ค.61
   14,888
  • 9-11 ธ.ค.61
   14,888
  • 31 ธ.ค.- 2 ม.ค.62
   17,888
  • 10-12 ม.ค.62
   12,888
  • 24-26 ม.ค.62
   13,888
  • 7-9 ก.พ.62
   12,888
  • 17-19 ก.พ.62
   14,888
  • 14-16 มี.ค.62
   13,888
  • 24-26 มี.ค.62
   13,888
  • 7-9 เม.ย.62
   12,888
  • 11-13 เม.ย.62
   14,888
  • 14-16 เม.ย.62
   18,888
  ฿12,888.00฿18,888.00

  ไหว้พระและทำบุญ ชมและสัมผัสกับวัฒนธรรม ขนบประเพณี ประเทศพม่า สักการะ 3 สถานมหาบูชา พระมหาเจดีย์ชร่วมเดินทางไปกราบเวดากอง พระธาตุอินแขวน พระธาตุมุเตา ขอพรกับเทพทันใจ เทพกระซิบ ไหว้พระนอนอันศักดิ์สิทธิ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
  พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์ ที่ วัดไจ้คะวาย
  เยือนเมืองหงสา ไหว้พระ4ทิศ ชมพระราชวังบุเรงนอง
  พักโรงแรมย่างกุ้ง 4ดาว และ พักใกล้พระธาตุอินแขวน 1 คืน
  พิเศษ นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินแขวน 1เที่ยว
  มื้อพิเศษ บุฟเฟ่ ซีฟูดส์ ที่โรงแรม 5ดาว + กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ +เป็ดปักกิ่ง สลัดก้งมังกร
  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย ไฟล์สวย เช้า-กลับค่ำ
  แถมฟรีเสริมบารมี ซิม เล่นเน็ต โสร่งพม่าใส่ พร๊อพถ่ายรูป บทสวดมนต์

  FD101
  Air asia
  • 23-25 พ.ย.61
   14,888
  • 3-5 ธ.ค.61
   14,888
  • 9-11 ธ.ค.61
   14,888
  • 31 ธ.ค.- 2 ม.ค.62
   17,888
  • 10-12 ม.ค.62
   12,888
  • 24-26 ม.ค.62
   13,888
  • 7-9 ก.พ.62
   12,888
  • 17-19 ก.พ.62
   14,888
  • 14-16 มี.ค.62
   13,888
  • 24-26 มี.ค.62
   13,888
  • 7-9 เม.ย.62
   12,888
  • 11-13 เม.ย.62
   14,888
  • 14-16 เม.ย.62
   18,888
  ฿12,888.00฿18,888.00
 • CODE:VZ90 ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน

  VZ90
  Thai Vietjet
  • 1-4 พ.ย.61
   12,888
  • 8-11 พ.ย.61
   12,888
  • 22-25 พ.ย.61
   12,888
  • 29 พ.ย.-2 ธ.ค.61
   12,888
  • 2-5 ธ.ค.61
   12,888
  • 5-8 ธ.ค.61
   13,888
  • 13-16 ธ.ค.61
   12,888
  • 31 ธ.ค.-3 ม.ค.62
   16,888
  • 10-13 ม.ค.62
   11,888
  • 24-27 ม.ค.62
   12,888
  • 27-30 ม.ค.62
   12,888
  • 31 ม.ค.-3 ก.พ.62
   12,888
  • 7-10 ก.พ.62
   14,888
  • 21-24 ก.พ.62
   12,888
  • 28 ก.พ.-3 มี.ค.62
   12,888
  • 7-10 มี.ค.62
   12,888
  • 14-17 มี.ค.62
   12,888
  • 17-20 มี.ค.62
   12,888
  • 21-24 มี.ค.62
   12,888
  • 24-27 มี.ค.62
   12,888
  ฿11,888.00฿16,888.00

  นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง เยือนฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและน่าอยู่ พิเศษสุด พักโรงแรม 4ดาว 2คืน (บน บาน่าฮิล์1คืน) 3 ดาว 1คืน
  ฟรี Wifi On Bus ฟรีเสือยืดเวียดนาม คนละ 1ตัว

  VZ90
  Thai Vietjet
  • 1-4 พ.ย.61
   12,888
  • 8-11 พ.ย.61
   12,888
  • 22-25 พ.ย.61
   12,888
  • 29 พ.ย.-2 ธ.ค.61
   12,888
  • 2-5 ธ.ค.61
   12,888
  • 5-8 ธ.ค.61
   13,888
  • 13-16 ธ.ค.61
   12,888
  • 31 ธ.ค.-3 ม.ค.62
   16,888
  • 10-13 ม.ค.62
   11,888
  • 24-27 ม.ค.62
   12,888
  • 27-30 ม.ค.62
   12,888
  • 31 ม.ค.-3 ก.พ.62
   12,888
  • 7-10 ก.พ.62
   14,888
  • 21-24 ก.พ.62
   12,888
  • 28 ก.พ.-3 มี.ค.62
   12,888
  • 7-10 มี.ค.62
   12,888
  • 14-17 มี.ค.62
   12,888
  • 17-20 มี.ค.62
   12,888
  • 21-24 มี.ค.62
   12,888
  • 24-27 มี.ค.62
   12,888
  ฿11,888.00฿16,888.00
 • CODE:VZ91 ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน

  VZ91
  Thai Vietjet
  • 4-6 พ.ย.61
   8,988
  • 11-13 พ.ย.61
   9,988
  • 18-20 พ.ย.61
   9,988
  • 23-25 พ.ย.61
   9,988
  • 25-27 พ.ย.61
   9,988
  • 6-8 ธ.ค.61
   9,988
  • 13-15 ม.ค.62
   9,988
  ฿8,988.00฿9,988.00

  นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง
  เยือนฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและน่าอยู่
  พิเศษ!! เมนู.. กุ้งมังกร ฟรี Wifi On Bus ฟรีเสือยืดเวียดนาม คนละ 1ตัว

  VZ91
  Thai Vietjet
  • 4-6 พ.ย.61
   8,988
  • 11-13 พ.ย.61
   9,988
  • 18-20 พ.ย.61
   9,988
  • 23-25 พ.ย.61
   9,988
  • 25-27 พ.ย.61
   9,988
  • 6-8 ธ.ค.61
   9,988
  • 13-15 ม.ค.62
   9,988
  ฿8,988.00฿9,988.00