Showing all 2 results

 • CODE:VZ90 ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน

  VZ90
  Thai Vietjet
  • 1-4 พ.ย.61
   12,888
  • 8-11 พ.ย.61
   12,888
  • 22-25 พ.ย.61
   12,888
  • 29 พ.ย.-2 ธ.ค.61
   12,888
  • 2-5 ธ.ค.61
   12,888
  • 5-8 ธ.ค.61
   13,888
  • 13-16 ธ.ค.61
   12,888
  • 31 ธ.ค.-3 ม.ค.62
   16,888
  • 10-13 ม.ค.62
   11,888
  • 24-27 ม.ค.62
   12,888
  • 27-30 ม.ค.62
   12,888
  • 31 ม.ค.-3 ก.พ.62
   12,888
  • 7-10 ก.พ.62
   14,888
  • 21-24 ก.พ.62
   12,888
  • 28 ก.พ.-3 มี.ค.62
   12,888
  • 7-10 มี.ค.62
   12,888
  • 14-17 มี.ค.62
   12,888
  • 17-20 มี.ค.62
   12,888
  • 21-24 มี.ค.62
   12,888
  • 24-27 มี.ค.62
   12,888
  ฿11,888.00฿16,888.00

  นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง เยือนฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและน่าอยู่ พิเศษสุด พักโรงแรม 4ดาว 2คืน (บน บาน่าฮิล์1คืน) 3 ดาว 1คืน
  ฟรี Wifi On Bus ฟรีเสือยืดเวียดนาม คนละ 1ตัว

  VZ90
  Thai Vietjet
  • 1-4 พ.ย.61
   12,888
  • 8-11 พ.ย.61
   12,888
  • 22-25 พ.ย.61
   12,888
  • 29 พ.ย.-2 ธ.ค.61
   12,888
  • 2-5 ธ.ค.61
   12,888
  • 5-8 ธ.ค.61
   13,888
  • 13-16 ธ.ค.61
   12,888
  • 31 ธ.ค.-3 ม.ค.62
   16,888
  • 10-13 ม.ค.62
   11,888
  • 24-27 ม.ค.62
   12,888
  • 27-30 ม.ค.62
   12,888
  • 31 ม.ค.-3 ก.พ.62
   12,888
  • 7-10 ก.พ.62
   14,888
  • 21-24 ก.พ.62
   12,888
  • 28 ก.พ.-3 มี.ค.62
   12,888
  • 7-10 มี.ค.62
   12,888
  • 14-17 มี.ค.62
   12,888
  • 17-20 มี.ค.62
   12,888
  • 21-24 มี.ค.62
   12,888
  • 24-27 มี.ค.62
   12,888
  ฿11,888.00฿16,888.00
 • CODE:VZ91 ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน

  VZ91
  Thai Vietjet
  • 4-6 พ.ย.61
   8,988
  • 11-13 พ.ย.61
   9,988
  • 18-20 พ.ย.61
   9,988
  • 23-25 พ.ย.61
   9,988
  • 25-27 พ.ย.61
   9,988
  • 6-8 ธ.ค.61
   9,988
  • 13-15 ม.ค.62
   9,988
  ฿8,988.00฿9,988.00

  นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง
  เยือนฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและน่าอยู่
  พิเศษ!! เมนู.. กุ้งมังกร ฟรี Wifi On Bus ฟรีเสือยืดเวียดนาม คนละ 1ตัว

  VZ91
  Thai Vietjet
  • 4-6 พ.ย.61
   8,988
  • 11-13 พ.ย.61
   9,988
  • 18-20 พ.ย.61
   9,988
  • 23-25 พ.ย.61
   9,988
  • 25-27 พ.ย.61
   9,988
  • 6-8 ธ.ค.61
   9,988
  • 13-15 ม.ค.62
   9,988
  ฿8,988.00฿9,988.00