Showing all 6 results

 • Code: FD401 ทัวร์คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว 4วัน 2คืน

  FD401
  AIR ASIA
  • 8-11 มี.ค.62
   7,888
  • 29 มี.ค.-1เม.ย.62
   8,888
  • 5-8 เม.ย.62
   11,888
  • 12-15 เม.ย.62
   14,888
  • 26-29 เม.ย.62
   9,888
  • 3-6 พ.ค.62
   9,888
  • 10-13 พ.ค.62
   9,888
  • 17-20 พ.ค.62
   11,888
  • 24-27 พ.ค.62
   9,888
  • 31 พ.ค.-3 มิ.ย.62
   9,888
  • 14-17 มิ.ย.62
   7,888
  • 28 มิ.ย.-1 ก.ค.62
   8,888
  • 26-29 ก.ค.62
   9,888
  • 9-12 ส.ค.62
   11,888
  • 6-9 ก.ย.62
   8,888
  • 13-16 ก.ย.62
   9,888
  • 20-23 ก.ย.62
   9,888
  • 11-14 ต.ค.62
   12,888
  • 18-21 ต.ค.62
   9,888
  • 25-28 ต.ค.62
   9,888
  • 1-4 พ.ย.62
   9,888
  • 8-11 พ.ย.62
   9,888
  • 15-18 พ.ย.62
   9,888
  • 22-25 พ.ย.62
   9,888
  • 29 พ.ย.-2ธ.ค.62
   9,888
  • 6-9 ธ.ค.62
   9,888
  • 13-16 ธ.ค.62
   9,888
  • 20-23 ธ.ค.62
   9,888
  ฿7,888.00฿14,888.00

  คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน
  ชมความงาม ถ้ำไซอิ๋ว ท้าความเสียวกับสะพานแก้ว สูงกว่า 20 เมตร
  ว้าวว!! สัมผัสประสบการณ์ใหม่ นั่งสไลด์เดอร์ลงจากเขา
  สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง ช้อปปิ้งเมืองโบราณกวนตู้
  เมนูสุดพิเศษ สุกี้เห็ด , อาหารกวางตุ้ง
  พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองถานเตี้ยน 1 คืน, เมืองคุนหมิง 1 คืน
  บินตรง คุนหมิง โดยสายการบิน Thai Air Asia

  FD401
  AIR ASIA
  • 8-11 มี.ค.62
   7,888
  • 29 มี.ค.-1เม.ย.62
   8,888
  • 5-8 เม.ย.62
   11,888
  • 12-15 เม.ย.62
   14,888
  • 26-29 เม.ย.62
   9,888
  • 3-6 พ.ค.62
   9,888
  • 10-13 พ.ค.62
   9,888
  • 17-20 พ.ค.62
   11,888
  • 24-27 พ.ค.62
   9,888
  • 31 พ.ค.-3 มิ.ย.62
   9,888
  • 14-17 มิ.ย.62
   7,888
  • 28 มิ.ย.-1 ก.ค.62
   8,888
  • 26-29 ก.ค.62
   9,888
  • 9-12 ส.ค.62
   11,888
  • 6-9 ก.ย.62
   8,888
  • 13-16 ก.ย.62
   9,888
  • 20-23 ก.ย.62
   9,888
  • 11-14 ต.ค.62
   12,888
  • 18-21 ต.ค.62
   9,888
  • 25-28 ต.ค.62
   9,888
  • 1-4 พ.ย.62
   9,888
  • 8-11 พ.ย.62
   9,888
  • 15-18 พ.ย.62
   9,888
  • 22-25 พ.ย.62
   9,888
  • 29 พ.ย.-2ธ.ค.62
   9,888
  • 6-9 ธ.ค.62
   9,888
  • 13-16 ธ.ค.62
   9,888
  • 20-23 ธ.ค.62
   9,888
  ฿7,888.00฿14,888.00
 • CODE:8L14 ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4วัน 3 คืน

  8L14
  Lucky Air
  • 7-10 มี.ค.62
   10,888
  • 14-17 มี.ค.62
   10,888
  • 21-24 มี.ค.62
   10,888
  • 25-28 มี.ค.62
   11,888
  • 28-31 มี.ค.62
   11,888
  • 3-6 เม.ย.62
   11,888
  • 4-7 เม.ย.62
   11,888
  • 6-9 เม.ย.62
   12,888
  • 13-16 เม.ย.62
   16,888
  • 14-17 เม.ย.62
   15,888
  • 18-21 เม.ย.62
   11,888
  • 24-27 เม.ย.62
   9,888
  • 25-28 เม.ย.62
   11,888
  • 1-4 พ.ค.62
   9,888
  • 2-5 พ.ค.62
   10,888
  ฿9,888.00฿16,888.00

  Code: 8L14 ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4วัน 3 คืน

  คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน
  ชมความงาม ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ บนความสูงกว่า 4,223 เมตร
  สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง
  ขอพร ณ วัดหยวนทง วัดเก่าแก่อายุกว่าพันปีของมณฑลยูนนาน
  สัมผัสมนตร์เสน่ห์แห่งอดีต เมืองโบราณกวนตู้
  ๐๐ เมนูสุดพิเศษ>>สุกี้เห็ด , อาหารกวางตุ้ง
  ๐๐ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองคุนหมิง 2 คืน, เมืองตงซวน 1 คืน
  ๐๐ โดยสายการบิน LUCKY AIR น้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม

  8L14
  Lucky Air
  • 7-10 มี.ค.62
   10,888
  • 14-17 มี.ค.62
   10,888
  • 21-24 มี.ค.62
   10,888
  • 25-28 มี.ค.62
   11,888
  • 28-31 มี.ค.62
   11,888
  • 3-6 เม.ย.62
   11,888
  • 4-7 เม.ย.62
   11,888
  • 6-9 เม.ย.62
   12,888
  • 13-16 เม.ย.62
   16,888
  • 14-17 เม.ย.62
   15,888
  • 18-21 เม.ย.62
   11,888
  • 24-27 เม.ย.62
   9,888
  • 25-28 เม.ย.62
   11,888
  • 1-4 พ.ค.62
   9,888
  • 2-5 พ.ค.62
   10,888
  ฿9,888.00฿16,888.00
 • CODE:8L15: คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง 4วัน 3คืน

  8L15
  Lucky Air
  • 14-17 มี.ค.62
   8,888
  • 25-28 มี.ค.62
   7,888
  • 28-31 มี.ค.62
   8,888
  • 3-6 เม.ย.62
   9,999
  • 6-9 เม.ย.62
   11,999
  • 18-21 เม.ย.62
   9,999
  • 2-5 พ.ค.62
   8,888
  ฿7,888.00฿11,999.00

  8L15: คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง 4วัน 3คืน

  คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศเย็นสบายตลอดปี
  หลัวผิง ชมความงาม น้ำตกเก้ามังกร หุบเขาทรายเปลี่ยนสี
  ช้อปปิ้งถนนคนเดิน,เมืองโบราณกวนตู้
  เมนูสุดพิเศษ>>สุกี้เห็ด , อาหารกวางตุ้ง
  พักโรงแรมระดับ 4 ดาว โดยสายการบิน LUCKY AIR
  ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท

  8L15
  Lucky Air
  • 14-17 มี.ค.62
   8,888
  • 25-28 มี.ค.62
   7,888
  • 28-31 มี.ค.62
   8,888
  • 3-6 เม.ย.62
   9,999
  • 6-9 เม.ย.62
   11,999
  • 18-21 เม.ย.62
   9,999
  • 2-5 พ.ค.62
   8,888
  ฿7,888.00฿11,999.00
 • CODE:FD402 ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 4คืน

  fd402
  Air Asia
  • 23-28 มี.ค.62
   15,888
  • 6-11 เม.ย.62
   17,888
  • 13-18 เม.ย.62
   21,888
  • 4-9 พ.ค.62
   17,888
  • 18-23 พ.ค.62
   17,888
  • 15-20 มิ.ย.62
   16,888
  • 27 ก.ค.-1ส.ค.62
   18,888
  • 12-17 ต.ค.62
   17,888
  • 19-24 ต.ค.62
   17,888
  • 26-31 ต.ค.62
   17,888
  • 9-14 พ.ย.62
   17,888
  • 23-28 พ.ย.62
   17,888
  • 7-12 ธ.ค.62
   17,888
  • 14-19 ธ.ค.62
   17,888
  • 21-26 ธ.ค.62
   17,888
  • 28 ธ.ค.-2 ม.ค.62
   21,888
  ฿15,888.00฿21,888.00

  แชงการีล่า สวรรค์บนดิน เมืองโบราณแชงการีล่า วัดลามะซงจ้านหลิงลี่ คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ สวนน้ำตกคุนหมิง วัดหยวนทง ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ลี่เจียง เมืองมรดกโลก โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน

  fd402
  Air Asia
  • 23-28 มี.ค.62
   15,888
  • 6-11 เม.ย.62
   17,888
  • 13-18 เม.ย.62
   21,888
  • 4-9 พ.ค.62
   17,888
  • 18-23 พ.ค.62
   17,888
  • 15-20 มิ.ย.62
   16,888
  • 27 ก.ค.-1ส.ค.62
   18,888
  • 12-17 ต.ค.62
   17,888
  • 19-24 ต.ค.62
   17,888
  • 26-31 ต.ค.62
   17,888
  • 9-14 พ.ย.62
   17,888
  • 23-28 พ.ย.62
   17,888
  • 7-12 ธ.ค.62
   17,888
  • 14-19 ธ.ค.62
   17,888
  • 21-26 ธ.ค.62
   17,888
  • 28 ธ.ค.-2 ม.ค.62
   21,888
  ฿15,888.00฿21,888.00
 • CODE:TG711 ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง ต้าลี่ แชงการีล่า 6วัน5คืน

  TG711
  Thai Airways
  • 4-9 เม.ย.62
   24,900
  • 9-14 เม.ย.62
   28,900
  • 19-24 เม.ย.62
   24,900
  • 24-29 เม.ย.62
   24,900
  ฿24,900.00฿28,900.00

  ⭕⭕ ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
  ⭕⭕ ลี่เจียง เมืองมรดกโลก โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน
  ⭕⭕ แชงการีล่า สวรรค์บนดิน เมืองโบราณแชงการีล่า วัดลามะซงจ้านหลิงลี่
  ⭕⭕ คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ สวนน้ำตกคุนหมิง วัดหยวนทง
  ⭕⭕ เมนูพิเศษ สุกี้แซลมอน,สุกี้เห็ดรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง
  เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS
  พักหรู4ดาว ต้าหลี่1คืน,แชงการีล่า1คืน,ลี่เจียง1คืน,ฉู่สง1คืน,คุนหมิง1คืน

  TG711
  Thai Airways
  • 4-9 เม.ย.62
   24,900
  • 9-14 เม.ย.62
   28,900
  • 19-24 เม.ย.62
   24,900
  • 24-29 เม.ย.62
   24,900
  ฿24,900.00฿28,900.00
 • CODE:TG74 ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4วัน 3คืน

  TG74
  Thai Airways
  • 21-24 ก.พ.62
   13,988
  • 28 ก.พ.-3 มี.ค.62
   14,988
  • 7-10 มี.ค.62
   14,988
  • 14-17 มี.ค.62
   14,988
  • 21-24 มี.ค.62
   14,988
  • 28-31 มี.ค.62
   14,988
  ฿12,988.00฿14,988.00

  ••ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน
  ••สัมผัสความเย็นและตะลุยหิมะ ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ
  ••สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองคุนหมิง
  ••วัดหยวนทง วัดเก่าแก่อายุนับพันปีของมณฑลยูนนาน
  ••เมนูพิเศษ สุกี้เห็ดรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง
  พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองถ่านเตี้ยน1คืน,คุนหมิง1คืน, เมืองตงซวน1คืน
  เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS

  TG74
  Thai Airways
  • 21-24 ก.พ.62
   13,988
  • 28 ก.พ.-3 มี.ค.62
   14,988
  • 7-10 มี.ค.62
   14,988
  • 14-17 มี.ค.62
   14,988
  • 21-24 มี.ค.62
   14,988
  • 28-31 มี.ค.62
   14,988
  ฿12,988.00฿14,988.00