Showing all 1 results

 • CODE:8L11 ทัวร์คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4วัน3คืน

  8L11
  Lucky Air
  • 6–9ก.ย.61
   9,989
  • 13–16ก.ย.61
   9,989
  • 20 -23ก.ย.61
   11,989
  • 27-30 ก.ย.61
   11,989
  • 12–15ต.ค.61
   13,989
  • 19–22ต.ค.61
   13,989
  • 1–4พ.ย.61
   11,989
  • 8–11พ.ย.61
   11,989
  • 15–18พ.ย.61
   11,989
  • 22–25พ.ย.61
   11,989
  • 29พ.ย.–2ธ.ค.61
   11,989
  • 7–10ธ.ค.61
   13,989
  • 13-16ธ.ค.61
   11,989
  • 20–23 ธ.ค.61
   11,989
  • 27–30 ธ.ค.61
   13,989
  • 29ธ.ค.–1ม.ค.62
   16,989
  • 10-13ม.ค.62
   11,989
  • 17–20ม.ค.62
   11,989
  • 24–27ม.ค.62
   11,989
  • 16–19ก.พ.62
   16,989
  • 28ก.พ.–3มี.ค.62
   11,989
  ฿9,989.00฿16,989.00

  ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดงที่เมืองตงชวน สัมผัสความเย็นและหิมะ ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ อุทยานน้ำตก แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน เมืองโบราณกวนตู้ เมืองเก่าแก่ที่น่าสัมผัส

  8L11
  Lucky Air
  • 6–9ก.ย.61
   9,989
  • 13–16ก.ย.61
   9,989
  • 20 -23ก.ย.61
   11,989
  • 27-30 ก.ย.61
   11,989
  • 12–15ต.ค.61
   13,989
  • 19–22ต.ค.61
   13,989
  • 1–4พ.ย.61
   11,989
  • 8–11พ.ย.61
   11,989
  • 15–18พ.ย.61
   11,989
  • 22–25พ.ย.61
   11,989
  • 29พ.ย.–2ธ.ค.61
   11,989
  • 7–10ธ.ค.61
   13,989
  • 13-16ธ.ค.61
   11,989
  • 20–23 ธ.ค.61
   11,989
  • 27–30 ธ.ค.61
   13,989
  • 29ธ.ค.–1ม.ค.62
   16,989
  • 10-13ม.ค.62
   11,989
  • 17–20ม.ค.62
   11,989
  • 24–27ม.ค.62
   11,989
  • 16–19ก.พ.62
   16,989
  • 28ก.พ.–3มี.ค.62
   11,989
  ฿9,989.00฿16,989.00