Showing all 1 results

 • CODE:FD402 ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 4คืน

  fd402
  Air Asia
  • 23-28 มี.ค.62
   15,888
  • 6-11 เม.ย.62
   17,888
  • 13-18 เม.ย.62
   21,888
  • 4-9 พ.ค.62
   17,888
  • 18-23 พ.ค.62
   17,888
  • 15-20 มิ.ย.62
   16,888
  • 27 ก.ค.-1ส.ค.62
   18,888
  • 12-17 ต.ค.62
   17,888
  • 19-24 ต.ค.62
   17,888
  • 26-31 ต.ค.62
   17,888
  • 9-14 พ.ย.62
   17,888
  • 23-28 พ.ย.62
   17,888
  • 7-12 ธ.ค.62
   17,888
  • 14-19 ธ.ค.62
   17,888
  • 21-26 ธ.ค.62
   17,888
  • 28 ธ.ค.-2 ม.ค.62
   21,888
  ฿15,888.00฿21,888.00

  แชงการีล่า สวรรค์บนดิน เมืองโบราณแชงการีล่า วัดลามะซงจ้านหลิงลี่ คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ สวนน้ำตกคุนหมิง วัดหยวนทง ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ลี่เจียง เมืองมรดกโลก โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน

  fd402
  Air Asia
  • 23-28 มี.ค.62
   15,888
  • 6-11 เม.ย.62
   17,888
  • 13-18 เม.ย.62
   21,888
  • 4-9 พ.ค.62
   17,888
  • 18-23 พ.ค.62
   17,888
  • 15-20 มิ.ย.62
   16,888
  • 27 ก.ค.-1ส.ค.62
   18,888
  • 12-17 ต.ค.62
   17,888
  • 19-24 ต.ค.62
   17,888
  • 26-31 ต.ค.62
   17,888
  • 9-14 พ.ย.62
   17,888
  • 23-28 พ.ย.62
   17,888
  • 7-12 ธ.ค.62
   17,888
  • 14-19 ธ.ค.62
   17,888
  • 21-26 ธ.ค.62
   17,888
  • 28 ธ.ค.-2 ม.ค.62
   21,888
  ฿15,888.00฿21,888.00