Showing all 2 results

 • CODE TG76: ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน3 คืน

  TG76
  THAI AIRWAYS
  • 5-9 เม.ย.62
   21,888
  • 14-18 เม.ย.62
   24,888
  • 19-23 เม.ย.62
   21,888
  • 26-30 เม.ย.62
   21,888
  ฿21,888.00฿24,888.00

  มหานครปักกิ่ง ชมกำแพงเมืองจีน “1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก”
  ชมซากุระ สวนTaoranting กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดโชว์ระดับโลก
  หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน
  วัดลามะ ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง และ ตลาดรัสเซีย
  พิเศษ>Buffet Chekiskan,เป็ดปักกิ่ง,สุกี้สมุนไพร,อาหารแต้จิ๋ว
  บินตรงสู่ ปักกิ่ง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
  พักปักกิ่ง 3 คืน (โรงแรมระดับ 4 ดาว) ** รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว **

  TG76
  THAI AIRWAYS
  • 5-9 เม.ย.62
   21,888
  • 14-18 เม.ย.62
   24,888
  • 19-23 เม.ย.62
   21,888
  • 26-30 เม.ย.62
   21,888
  ฿21,888.00฿24,888.00
 • CODE: XW-B95: ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 4วัน3คืน

  XW-B95
  Nokscoot
  • 4-7 เม.ย.62
   13,888
  • 6-9 เม.ย.62
   14,888
  • 11-14 เม.ย.62
   15,888
  • 13-16 เม.ย.62
   16,888
  • 18-21 เม.ย.62
   13,888
  • 20-23 เม.ย.62
   13,888
  • 25-28 เม.ย.62
   13,888
  • 27-30 เม.ย.62
   13,888
  • 2-5 พ.ค.62
   13,888
  • 4-7 พ.ค.62
   13,888
  • 9-12 พ.ค.62
   14,888
  • 11-14 พ.ค.62
   13,888
  • 16-19 พ.ค.62
   13,888
  • 18-21 พ.ค.62
   14,888
  • 23-26 พ.ค.62
   13,888
  • 25-28 พ.ค.62
   13,888
  • 30 พ.ค.-2 มิ.ย.62
   13,888
  • 1-4 มิ.ย.62
   13,888
  • 6-9 มิ.ย.62
   12,888
  • 8-11 มิ.ย.62
   12,888
  • 13-16 มิ.ย.62
   12,888
  • 15-18 มิ.ย.62
   12,888
  • 20-23 มิ.ย.62
   12,888
  • 22-25 มิ.ย.62
   12,888
  • 27-30 มิ.ย.62
   12,888
  • 29 มิ.ย.-2 ก.ค.62
   12,888
  ฿12,888.00฿16,888.00

  CODE: XW-B95: ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 4วัน3คืน
  เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ ปักกิ่ง มหานครแห่งวัฒนธรรม
  พิชิตกำแพงเมืองจีน “1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก”
  กายกรรมปักกิ่ง โชว์ชื่อดังระดับโลก พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
  พระราชวังฤดูร้อน ถนนหวังฟูจิ่ง ตลาดรัสเซีย พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ
  พิเศษสุด!! ใส่ชุดฮ่องเต้+ฮองเฮา ถ่ายรูปที่กำแพงเมืองจีน
  เมนูพิเศษ:Buffet Chenkiskan,เป็ดปักกิ่ง,สุกี้สมุนไพร,อาหารแต้จิ๋ว
  พักโรงแรมระดับ 4 ดาว (ปักกิ่ง3คืน) โดยสายการบิน NOKSCOOT
  ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท

  XW-B95
  Nokscoot
  • 4-7 เม.ย.62
   13,888
  • 6-9 เม.ย.62
   14,888
  • 11-14 เม.ย.62
   15,888
  • 13-16 เม.ย.62
   16,888
  • 18-21 เม.ย.62
   13,888
  • 20-23 เม.ย.62
   13,888
  • 25-28 เม.ย.62
   13,888
  • 27-30 เม.ย.62
   13,888
  • 2-5 พ.ค.62
   13,888
  • 4-7 พ.ค.62
   13,888
  • 9-12 พ.ค.62
   14,888
  • 11-14 พ.ค.62
   13,888
  • 16-19 พ.ค.62
   13,888
  • 18-21 พ.ค.62
   14,888
  • 23-26 พ.ค.62
   13,888
  • 25-28 พ.ค.62
   13,888
  • 30 พ.ค.-2 มิ.ย.62
   13,888
  • 1-4 มิ.ย.62
   13,888
  • 6-9 มิ.ย.62
   12,888
  • 8-11 มิ.ย.62
   12,888
  • 13-16 มิ.ย.62
   12,888
  • 15-18 มิ.ย.62
   12,888
  • 20-23 มิ.ย.62
   12,888
  • 22-25 มิ.ย.62
   12,888
  • 27-30 มิ.ย.62
   12,888
  • 29 มิ.ย.-2 ก.ค.62
   12,888
  ฿12,888.00฿16,888.00