Showing all 2 results

 • CODE: TG-B12 ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน3 คืน

  TG-B12
  Thai Airways
  • 16-20 พ.ค.61
   15,888
  • 23-27 พ.ค.61
   16,888
  • 1-5 มิ.ย.61
   16,888
  • 8-12 มิ.ย.61
   16,888
  • 13-17 มิ.ย.61
   16,888
  • 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61
   16,888
  ฿15,888.00฿16,888.00

  มหานครปักกิ่ง ชมกำแพงเมืองจีน “1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก”ชมกายกรรมปักกิ่ง “สุดยอดโชว์ระดับโลก” นั่งสามล้อหูถ้ง หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง และ ตลาดรัสเซีย

  TG-B12
  Thai Airways
  • 16-20 พ.ค.61
   15,888
  • 23-27 พ.ค.61
   16,888
  • 1-5 มิ.ย.61
   16,888
  • 8-12 มิ.ย.61
   16,888
  • 13-17 มิ.ย.61
   16,888
  • 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61
   16,888
  ฿15,888.00฿16,888.00
 • CODE:XW-B92 ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน 4 วัน 3 คืน

  XW-B92
  nokScoot
  • 29 มี.ค.-1เม.ย.61
   16,888
  • 3-6 พ.ค.61
   15,888
  • 10-13 พ.ค.61
   14,888
  • 17-20 พ.ค.61
   13,888
  • 24-27 พ.ค.61
   14,888
  • 26-29 พ.ค.61
   15,888
  • 31 พ.ค.-1 มิ.ย.61
   15,888
  • 7-10 มิ.ย.61
   15,888
  • 14-17 มิ.ย.61
   15,888
  • 21-24 มิ.ย.61
   15,888
  • 28 มิ.ย.-1ก.ค.61
   13,888
  • 5-8 ก.ค.61
   14,888
  • 12-15 ก.ค.61
   14,888
  • 19-22 ก.ค.61
   15,888
  • 26-29 ก.ค.61
   16,888
  • 2-5 ส.ค.61
   14,888
  • 9-12 ส.ค.61
   15,888
  • 16-19 ส.ค.61
   14,888
  • 23-26 ส.ค.61
   14,888
  • 30 ส.ค.-2ก.ย.61
   14,888
  • 6-9 ก.ย.61
   15,888
  • 13-16 ก.ย.61
   15,888
  • 20-23 ก.ย.61
   15,888
  • 27-30 ก.ย.61
   15,888
  • 20-23 ต.ค.61
   16,888
  ฿13,888.00฿16,888.00

  Snow World จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง ศูนย์ชา กายกรรมปักกิ่ง
  พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน โรงงานไข่มุกน้ำจืด ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ กำแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน) ร้านหยก ตลาดรัสเซีย

  XW-B92
  nokScoot
  • 29 มี.ค.-1เม.ย.61
   16,888
  • 3-6 พ.ค.61
   15,888
  • 10-13 พ.ค.61
   14,888
  • 17-20 พ.ค.61
   13,888
  • 24-27 พ.ค.61
   14,888
  • 26-29 พ.ค.61
   15,888
  • 31 พ.ค.-1 มิ.ย.61
   15,888
  • 7-10 มิ.ย.61
   15,888
  • 14-17 มิ.ย.61
   15,888
  • 21-24 มิ.ย.61
   15,888
  • 28 มิ.ย.-1ก.ค.61
   13,888
  • 5-8 ก.ค.61
   14,888
  • 12-15 ก.ค.61
   14,888
  • 19-22 ก.ค.61
   15,888
  • 26-29 ก.ค.61
   16,888
  • 2-5 ส.ค.61
   14,888
  • 9-12 ส.ค.61
   15,888
  • 16-19 ส.ค.61
   14,888
  • 23-26 ส.ค.61
   14,888
  • 30 ส.ค.-2ก.ย.61
   14,888
  • 6-9 ก.ย.61
   15,888
  • 13-16 ก.ย.61
   15,888
  • 20-23 ก.ย.61
   15,888
  • 27-30 ก.ย.61
   15,888
  • 20-23 ต.ค.61
   16,888
  ฿13,888.00฿16,888.00