Showing all 2 results

 • GO1 LPQ-PG002 : เยี่ยมยาม เมืองลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บางกอกแอร์เวย์ (PG)

  GO1 LPQ-PG002
  BANGKOK AIRWAYS
  • 19-21 ม.ค 62
   13,888
  • 02-04 ก.พ 62
   13,888
  • 08-10 ก.พ 62
   13,888
  • 15-17 ก.พ 62
   13,888
  • 22-24 ก.พ 62
   13,888
  • 01-03 มี.ค 62
   13,888
  • 08-10 มี.ค 62
   13,888
  • 23-25 มี.ค 62
   13,888
  • 13 -15 เม.ย 62
   19,888
  ฿13,888.00฿19,888.00

  • ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว วิถีของชาวเมือง หลวงพระบาง
  • ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง
  • ชื่นชมความงาม น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง
  • ชมความสวยงามอลังการ วัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเก่าแก่ที่สุดของแขวงหลวงพระบาง

  GO1 LPQ-PG002
  BANGKOK AIRWAYS
  • 19-21 ม.ค 62
   13,888
  • 02-04 ก.พ 62
   13,888
  • 08-10 ก.พ 62
   13,888
  • 15-17 ก.พ 62
   13,888
  • 22-24 ก.พ 62
   13,888
  • 01-03 มี.ค 62
   13,888
  • 08-10 มี.ค 62
   13,888
  • 23-25 มี.ค 62
   13,888
  • 13 -15 เม.ย 62
   19,888
  ฿13,888.00฿19,888.00
 • GO1 VTE-FD002:สะบายดีเมืองลาว วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน2คืน(FD)

  GO1 VTE-FD002
  AIR ASIA
  • 25-27 ม.ค 62
   14,888
  • 01-03 ก.พ 62
   13,888
  • 08-10 ก.พ 62
   13,888
  • 22-24 ก.พ 62
   13,888
  • 01-03 มี.ค 62 62
   13,888
  • 08-10 มี.ค 62
   13,888
  • 29-31 มี.ค 62
   13,888
  • 06-08 เม.ย 62
   15,888
  • 12-14 เม.ย 62
   17,888
  • 13-15 เม.ย 62
   19,888
  • 26-28 เม.ย 62
   14,888
  ฿13,888.00฿19,888.00

  เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน
  ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว”
  ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
  ให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง
  นมัสการ วัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว
  ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี
  ช้อปปิ้ง….ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน ท้องถิ่น

  GO1 VTE-FD002
  AIR ASIA
  • 25-27 ม.ค 62
   14,888
  • 01-03 ก.พ 62
   13,888
  • 08-10 ก.พ 62
   13,888
  • 22-24 ก.พ 62
   13,888
  • 01-03 มี.ค 62 62
   13,888
  • 08-10 มี.ค 62
   13,888
  • 29-31 มี.ค 62
   13,888
  • 06-08 เม.ย 62
   15,888
  • 12-14 เม.ย 62
   17,888
  • 13-15 เม.ย 62
   19,888
  • 26-28 เม.ย 62
   14,888
  ฿13,888.00฿19,888.00