Showing all 9 results

 • CODE:JXW14 SUGOI TOKYO โตเกียว ฟูจิ 5D3N

  JXW14
  NOK SCOOT
  • 5–9 ส.ค.61
   18,988
  • 10–14 ส.ค.61
   24,988
  • 28 ส.ค.–1 ก.ย.61
   18,988
  • 31 ส.ค.–4 ก.ย.61
   19,988
  • 3–7 ก.ย.61
   19,988
  • 6–10 ก.ย.61
   19,988
  • 9–13 ก.ย.61
   19,988
  • 12–16 ก.ย.61
   19,988
  • 15–19 ก.ย.61
   19,988
  • 18–22 ก.ย.61
   21,988
  • 21–25 ก.ย.61
   21,988
  • 24–28 ก.ย.61
   21,988
  • 27 ก.ย.–1 ต.ค.61
   22,988
  ฿17,988.00฿25,988.00

  Sugoi Tokyo โตเกียว ฟูจิ  5วัน 3คืน แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ BBQ และ ขาปูยักษ์ Wifi on Bus ราคาสุดคุ้ม!!! เริ่มเพียง 17,988 บาท พักฟูจิออนเซ็น 1คืน นาริตะ 2คืน อิสระฟรีเดย์ 1วัน โตเกียวเมืองหลวงมหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรม ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำและเทคโนโลยีทันสมัย สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ชมหมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก ขึ้นฟูจิชั้น5 สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่น
  วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดนาริตะ อิสระฟรีเดย์1วันหรือเลือกซื้อบัตรเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์(ราคาบัตร 2,700บาท) เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ) น้ำหนักกระเป๋า20กก.

  JXW14
  NOK SCOOT
  • 5–9 ส.ค.61
   18,988
  • 10–14 ส.ค.61
   24,988
  • 28 ส.ค.–1 ก.ย.61
   18,988
  • 31 ส.ค.–4 ก.ย.61
   19,988
  • 3–7 ก.ย.61
   19,988
  • 6–10 ก.ย.61
   19,988
  • 9–13 ก.ย.61
   19,988
  • 12–16 ก.ย.61
   19,988
  • 15–19 ก.ย.61
   19,988
  • 18–22 ก.ย.61
   21,988
  • 21–25 ก.ย.61
   21,988
  • 24–28 ก.ย.61
   21,988
  • 27 ก.ย.–1 ต.ค.61
   22,988
  ฿17,988.00฿25,988.00
 • CODE:JXW15 Tokyo Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N

  JXW15
  NOK SCOOT
  • 30ก.ย.-4ต.ค.61
   24,888
  • 3-7 ต.ค.61
   26,888
  • 6-10 ต.ค.61
   26,888
  • 9-13 ต.ค.61
   26,888
  • 12-16 ต.ค.61
   27,888
  • 15-19 ต.ค.61
   25,888
  • 18-22 ต.ค.61
   27,888
  • 21-25 ต.ค.61
   27,888
  • 26-30 ต.ค.61
   23,888
  • 27-31 ต.ค.61
   22,888
  • 28ต.ค.-1พ.ย.61
   21,888
  • 29ต.ค.-2พ.ย.61
   21,888
  • 30ต.ค.-3พ.ย.61
   22,888
  • 31ต.ค.-4พ.ย.61
   23,888
  • 1-5 พ.ย.61
   23,888
  • 2-6 พ.ย.61
   23,888
  • 3-7 พ.ย.61
   22,888
  • 4-8 พ.ย.61
   21,888
  • 5-9 พ.ย.61
   22,888
  • 6-10 พ.ย.61
   22,888
  • 7-11 พ.ย.61
   23,888
  • 8-12 พ.ย.61
   23,888
  • 9-13 พ.ย.61
   23,888
  • 10-14 พ.ย.61
   23,888
  • 11-15 พ.ย.61
   22,888
  • 12-16 พ.ย.61
   22,888
  • 13-17 พ.ย.61
   23,888
  • 14-18 พ.ย.61
   24,888
  • 15-19 พ.ย.61
   24,888
  • 16-20 พ.ย.61
   24,888
  • 17-21 พ.ย.61
   23,888
  • 18-22 พ.ย.61
   22,888
  • 19-23 พ.ย.61
   22,888
  • 20-24 พ.ย.61
   23,888
  • 21-25 พ.ย.61
   24,888
  • 22-26 พ.ย.61
   24,888
  • 23-27 พ.ย.61
   24,888
  • 24-28 พ.ย.61
   23,888
  • 25-29 พ.ย.61
   22,888
  • 26-30 พ.ย.61
   22,888
  • 27พ.ย.-1ธ.ค.61
   24,888
  • 28พ.ย.-2ธ.ค.61
   24,888
  • 29พ.ย.-3ธ.ค.61
   24,888
  ฿21,888.00฿27,888.00

  Tokyo Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5วัน 3คืน
  ชมใบไม้เปลี่ยนสีจุใจบริเวณทะเลสาบคาวากุจิโกะ อุโมงค์ใบเมเปิ้ล Momiji Kairo ถนนสายโรแมนติก ขึ้นกระเช้า Kachi Kachi Ropeway ไปชมความงามบนยอดเขา ชมวิวฟูจิแบบพาโนรามา
  ราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 21,888 บาท
  แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ Wifi on Bus
  Autumn Japan ช่วงใบไม้ปลี่ยนสี ตุลาคม – พฤศจิกายน 61 ออกเดินทางทุกวัน
  พักฟูจิออนเซ็น 1คืน นาริตะ 2คืน อิสระฟรีเดย์ 1วัน
  โตเกียวเมืองหลวง มหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรม ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำและเทคโนโลยีทันสมัย
  สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวทดสอบความแรงสั่นสะเทือนของระดับความไหวต่างๆ
  นั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสี ชมวิวภูเขาไฟฟูจิแบบพาโนรามา คาจิคาจิ ภูเขาเทนโจ (Kachi Kachi Ropeway)
  ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ถนนสายโรแมนติก อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร ชมใบไม้เปลี่ยนสี สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่น
  วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ห้างอิออนมอลล์ ร้านดองกี้ วัดนาริตะ
  อิสระฟรีเดย์ 1 วัน หรือเลือกซื้อบัตรเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์/ดิสนีย์ซีย์ (ราคาบัตร 2,700บาท)
  เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ)
  แบบที่นั่ง 3-4-3 น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ 20กก. บริการอาหารบนเครื่อง 1 มื้อ

  JXW15
  NOK SCOOT
  • 30ก.ย.-4ต.ค.61
   24,888
  • 3-7 ต.ค.61
   26,888
  • 6-10 ต.ค.61
   26,888
  • 9-13 ต.ค.61
   26,888
  • 12-16 ต.ค.61
   27,888
  • 15-19 ต.ค.61
   25,888
  • 18-22 ต.ค.61
   27,888
  • 21-25 ต.ค.61
   27,888
  • 26-30 ต.ค.61
   23,888
  • 27-31 ต.ค.61
   22,888
  • 28ต.ค.-1พ.ย.61
   21,888
  • 29ต.ค.-2พ.ย.61
   21,888
  • 30ต.ค.-3พ.ย.61
   22,888
  • 31ต.ค.-4พ.ย.61
   23,888
  • 1-5 พ.ย.61
   23,888
  • 2-6 พ.ย.61
   23,888
  • 3-7 พ.ย.61
   22,888
  • 4-8 พ.ย.61
   21,888
  • 5-9 พ.ย.61
   22,888
  • 6-10 พ.ย.61
   22,888
  • 7-11 พ.ย.61
   23,888
  • 8-12 พ.ย.61
   23,888
  • 9-13 พ.ย.61
   23,888
  • 10-14 พ.ย.61
   23,888
  • 11-15 พ.ย.61
   22,888
  • 12-16 พ.ย.61
   22,888
  • 13-17 พ.ย.61
   23,888
  • 14-18 พ.ย.61
   24,888
  • 15-19 พ.ย.61
   24,888
  • 16-20 พ.ย.61
   24,888
  • 17-21 พ.ย.61
   23,888
  • 18-22 พ.ย.61
   22,888
  • 19-23 พ.ย.61
   22,888
  • 20-24 พ.ย.61
   23,888
  • 21-25 พ.ย.61
   24,888
  • 22-26 พ.ย.61
   24,888
  • 23-27 พ.ย.61
   24,888
  • 24-28 พ.ย.61
   23,888
  • 25-29 พ.ย.61
   22,888
  • 26-30 พ.ย.61
   22,888
  • 27พ.ย.-1ธ.ค.61
   24,888
  • 28พ.ย.-2ธ.ค.61
   24,888
  • 29พ.ย.-3ธ.ค.61
   24,888
  ฿21,888.00฿27,888.00
 • CODE:JXW16 Tokyo Winter White โตเกียว ฟูจิ สกี 5D3N

  JXW16
  NOK SCOOT
  • 1 – 5ธ.ค.61
   26,900
  • 2 – 6 ธ.ค.61
   25,900
  • 3 – 7 ธ.ค.61
   25,900
  • 4 – 8 ธ.ค.61
   26,900
  • 6 – 10 ธ.ค.61
   26,900
  • 8 – 12 ธ.ค.61
   25,900
  • 9 – 13 ธ.ค.61
   24,900
  • 10 – 14 ธ.ค.61
   24,900
  • 11 – 15 ธ.ค.61
   24,900
  • 13 – 17 ธ.ค.61
   25,900
  • 15 – 19 ธ.ค.61
   25,900
  • 16 – 20 ธ.ค.61
   24,900
  • 17 – 21 ธ.ค.61
   24,900
  • 18 – 22 ธ.ค.61
   25,900
  • 20 – 24 ธ.ค.61
   25,900
  • 22 – 26 ธ.ค.61
   25,900
  • 23 – 27 ธ.ค.61
   24,900
  • 24 – 28 ธ.ค.61
   25,900
  • 25 – 29 ธ.ค.61
   25,900
  • 27 – 31 ธ.ค.61
   29,900
  • 29ธ.ค.–2ม.ค.62
   35,900
  • 30ธ.ค.–3ม.ค.62
   35,900
  • 31ธ.ค.–4ม.ค.62
   30,900
  • 1 – 5 ม.ค.62
   25,900
  • 3 – 7 ม.ค.62
   23,900
  • 5 – 9 ม.ค.62
   22,900
  • 6 – 10 ม.ค.62
   21,900
  • 7 – 11 ม.ค.62
   21,900
  • 8 – 12 ม.ค.62
   22,900
  • 10 – 14 ม.ค.62
   23,900
  • 12 – 16 ม.ค.62
   22,900
  • 13 – 17 ม.ค.62
   21,900
  • 14 – 18 ม.ค.62
   22,900
  • 15 – 19 ม.ค.62
   23,900
  • 17 – 21 ม.ค.62
   22,900
  • 19 – 23 ม.ค.62
   22,900
  • 20 – 24 ม.ค.62
   22,900
  • 21 – 25 ม.ค.62
   22,900
  • 22 – 26 ม.ค.62
   23,900
  • 24 – 28 ม.ค.62
   23,900
  • 26 – 30 ม.ค.62
   23,900
  • 27 – 31 ม.ค.62
   22,900
  • 28ม.ค.-1ก.พ.62
   21,900
  • 29ม.ค.-2ก.พ.62
   22,900
  • 31ม.ค.– 4ก.พ.62
   23,900
  • 2 – 6 ก.พ.62
   23,900
  • 3 – 7 ก.พ.62
   22,900
  • 4 – 8 ก.พ.62
   22,900
  • 5 – 9 ก.พ.62
   23,900
  • 7 – 11 ก.พ.62
   23,900
  • 9 – 13 ก.พ.62
   23,900
  • 10 – 14 ก.พ.62
   22,900
  • 11 – 15 ก.พ.62
   22,900
  • 12 – 16 ก.พ.62
   23,900
  • 14– 18 ก.พ.62
   23,900
  • 16 – 20 ก.พ.62
   22,900
  • 17 – 21 ก.พ.62
   23,900
  • 18 – 22 ก.พ.62
   23,900
  • 19 – 23 ก.พ.62
   23,900
  • 21 – 25 ก.พ.62
   23,900
  • 23 – 27 ก.พ.62
   23,900
  • 24 – 28 ก.พ.62
   22,900
  • 25ก.พ.–1มี.ค.62
   23,900
  • 26ก.พ.-2มี.ค.62
   23,900
  • 28ก.พ.-4มี.ค.62
   25,900
  • 2 – 6 มี.ค.62
   24,900
  • 3 – 7 มี.ค.62
   24,900
  • 4 – 8 มี.ค.62
   24,900
  • 5 – 9 มี.ค.62
   25,900
  • 7 – 11 มี.ค.62
   25,900
  ฿21,900.00฿35,900.00

  โตเกียวเมืองหลวง มหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรม ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำและเทคโนโลยีทันสมัย สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวทดสอบความแรงสั่นสะเทือนของระดับความไหวต่างๆ สนุกสนานลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท (Fujiten Ski Resort) ชมวิวฟูจิที่โออิชิปาร์ค ทะเลสาบคาวากูจิโกะ สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่นวัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ห้างอิออนมอลล์ ร้านดองกี้ วัดนาริตะ อิสระฟรีเดย์ 1 วันหรือเลือกซื้อบัตรเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์/ดิสนีย์ซีย์ (ราคาบัตร 2,700บาท) หรือเลือกซื้อOption Tour

  JXW16
  NOK SCOOT
  • 1 – 5ธ.ค.61
   26,900
  • 2 – 6 ธ.ค.61
   25,900
  • 3 – 7 ธ.ค.61
   25,900
  • 4 – 8 ธ.ค.61
   26,900
  • 6 – 10 ธ.ค.61
   26,900
  • 8 – 12 ธ.ค.61
   25,900
  • 9 – 13 ธ.ค.61
   24,900
  • 10 – 14 ธ.ค.61
   24,900
  • 11 – 15 ธ.ค.61
   24,900
  • 13 – 17 ธ.ค.61
   25,900
  • 15 – 19 ธ.ค.61
   25,900
  • 16 – 20 ธ.ค.61
   24,900
  • 17 – 21 ธ.ค.61
   24,900
  • 18 – 22 ธ.ค.61
   25,900
  • 20 – 24 ธ.ค.61
   25,900
  • 22 – 26 ธ.ค.61
   25,900
  • 23 – 27 ธ.ค.61
   24,900
  • 24 – 28 ธ.ค.61
   25,900
  • 25 – 29 ธ.ค.61
   25,900
  • 27 – 31 ธ.ค.61
   29,900
  • 29ธ.ค.–2ม.ค.62
   35,900
  • 30ธ.ค.–3ม.ค.62
   35,900
  • 31ธ.ค.–4ม.ค.62
   30,900
  • 1 – 5 ม.ค.62
   25,900
  • 3 – 7 ม.ค.62
   23,900
  • 5 – 9 ม.ค.62
   22,900
  • 6 – 10 ม.ค.62
   21,900
  • 7 – 11 ม.ค.62
   21,900
  • 8 – 12 ม.ค.62
   22,900
  • 10 – 14 ม.ค.62
   23,900
  • 12 – 16 ม.ค.62
   22,900
  • 13 – 17 ม.ค.62
   21,900
  • 14 – 18 ม.ค.62
   22,900
  • 15 – 19 ม.ค.62
   23,900
  • 17 – 21 ม.ค.62
   22,900
  • 19 – 23 ม.ค.62
   22,900
  • 20 – 24 ม.ค.62
   22,900
  • 21 – 25 ม.ค.62
   22,900
  • 22 – 26 ม.ค.62
   23,900
  • 24 – 28 ม.ค.62
   23,900
  • 26 – 30 ม.ค.62
   23,900
  • 27 – 31 ม.ค.62
   22,900
  • 28ม.ค.-1ก.พ.62
   21,900
  • 29ม.ค.-2ก.พ.62
   22,900
  • 31ม.ค.– 4ก.พ.62
   23,900
  • 2 – 6 ก.พ.62
   23,900
  • 3 – 7 ก.พ.62
   22,900
  • 4 – 8 ก.พ.62
   22,900
  • 5 – 9 ก.พ.62
   23,900
  • 7 – 11 ก.พ.62
   23,900
  • 9 – 13 ก.พ.62
   23,900
  • 10 – 14 ก.พ.62
   22,900
  • 11 – 15 ก.พ.62
   22,900
  • 12 – 16 ก.พ.62
   23,900
  • 14– 18 ก.พ.62
   23,900
  • 16 – 20 ก.พ.62
   22,900
  • 17 – 21 ก.พ.62
   23,900
  • 18 – 22 ก.พ.62
   23,900
  • 19 – 23 ก.พ.62
   23,900
  • 21 – 25 ก.พ.62
   23,900
  • 23 – 27 ก.พ.62
   23,900
  • 24 – 28 ก.พ.62
   22,900
  • 25ก.พ.–1มี.ค.62
   23,900
  • 26ก.พ.-2มี.ค.62
   23,900
  • 28ก.พ.-4มี.ค.62
   25,900
  • 2 – 6 มี.ค.62
   24,900
  • 3 – 7 มี.ค.62
   24,900
  • 4 – 8 มี.ค.62
   24,900
  • 5 – 9 มี.ค.62
   25,900
  • 7 – 11 มี.ค.62
   25,900
  ฿21,900.00฿35,900.00
 • CODE:JXW17 Winter Snow Tokyo โตเกียว ฟูจิ สกี 5D3N

  JXW17
  NOK SCOOT
  • 30 พ.ย.-4 ธ.ค.61
   26,888
  • 5–9 ธ.ค.61
   26,888
  • 7–11 ธ.ค.61
   29,888
  • 12–16 ธ.ค.61
   26,888
  • 14–18 ธ.ค.61
   26,888
  • 19–23 ธ.ค.61
   27,888
  • 21 – 25 ธ.ค 61
   27,888
  • 26–30 ธ.ค.61
   29,888
  • 28 ธ.ค.61 -1 ม.ค.62
   38,888
  • 2–6 ม.ค.62
   28,888
  • 4–8 ม.ค.62
   24,888
  • 9–13 ม.ค.62
   24,888
  • 11–15 ม.ค.62
   24,888
  • 16–20 ม.ค.62
   24,888
  • 18–22 ม.ค.62
   24,888
  • 23–27 ม.ค.62
   24,888
  • 25–29 ม.ค.62
   24,888
  • 30 ม.ค.-3 ก.พ.62
   24,888
  • 1–5 ก.พ.62
   25,888
  • 6–10 ก.พ.62
   25,888
  • 8–12 ก.พ.62
   25,888
  • 13–17 ก.พ.62
   25,888
  • 15–19 ก.พ.62
   28,888
  • 20–24 ก.พ.62
   25,888
  • 22– 26 ก.พ.62
   23,888
  • 27 ก.พ.-3 มี.ค.62
   25,888
  • 1–5 มี.ค.62
   26,888
  • 6–10 มี.ค.62
   26,888
  • 8–12 มี.ค.62
   26,888
  • 13–17 มี.ค.62
   28,888
  • 15–19 มี.ค.62
   28,888
  • 20–24 มี.ค.62
   29,888
  • 22–26 มี.ค.62
   29,888
  ฿23,888.00฿38,888.00

  Winter Snow Tokyo โตเกียว ฟูจิ สกี 5วัน 3คืนไม่มีวันอิสระฟรีเดย์ มีไกด์ รถ พาเที่ยวครบทุกวันสนุกสนานลานสกี Fujiten Ski Resort
  ราคาเริ่มเพียง 23,888 บาท
  แช่ออนเซ็น BBQ Yakiniku+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ üWifi on Bus üพาเที่ยวทุกวัน Winter Japan ช่วงฤดูหนาว ธันวาคม – มีนาคม 62 พักฟูจิออนเซ็น 1คืน โตเกียว 1 คืน นาริตะ 1 คืน สนุกสนานลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท (Fujiten Ski Resort) สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวทดสอบความแรงสั่นสะเทือนของระดับความไหวต่างๆ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่นโตเกียวเมืองหลวง ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรม ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำและเทคโนโลยีทันสมัย เที่ยวโตเกียว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ ช้อปปิ้งชินจูกุ ฮาราจูกุ เที่ยวเกาะโอไดบะ ตลาดปลาแห่งใหม่โทโยสุ ห้างไดเวอร์ซิตี้ ชมกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง เที่ยวนาริตะ วัดนาริตะ ห้างอิออนมอลล์ ร้านดองกี้เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ)แบบที่นั่ง 3-4-3 น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ 20กก. บริการอาหารบนเครื่อง 1 มื้อ

  JXW17
  NOK SCOOT
  • 30 พ.ย.-4 ธ.ค.61
   26,888
  • 5–9 ธ.ค.61
   26,888
  • 7–11 ธ.ค.61
   29,888
  • 12–16 ธ.ค.61
   26,888
  • 14–18 ธ.ค.61
   26,888
  • 19–23 ธ.ค.61
   27,888
  • 21 – 25 ธ.ค 61
   27,888
  • 26–30 ธ.ค.61
   29,888
  • 28 ธ.ค.61 -1 ม.ค.62
   38,888
  • 2–6 ม.ค.62
   28,888
  • 4–8 ม.ค.62
   24,888
  • 9–13 ม.ค.62
   24,888
  • 11–15 ม.ค.62
   24,888
  • 16–20 ม.ค.62
   24,888
  • 18–22 ม.ค.62
   24,888
  • 23–27 ม.ค.62
   24,888
  • 25–29 ม.ค.62
   24,888
  • 30 ม.ค.-3 ก.พ.62
   24,888
  • 1–5 ก.พ.62
   25,888
  • 6–10 ก.พ.62
   25,888
  • 8–12 ก.พ.62
   25,888
  • 13–17 ก.พ.62
   25,888
  • 15–19 ก.พ.62
   28,888
  • 20–24 ก.พ.62
   25,888
  • 22– 26 ก.พ.62
   23,888
  • 27 ก.พ.-3 มี.ค.62
   25,888
  • 1–5 มี.ค.62
   26,888
  • 6–10 มี.ค.62
   26,888
  • 8–12 มี.ค.62
   26,888
  • 13–17 มี.ค.62
   28,888
  • 15–19 มี.ค.62
   28,888
  • 20–24 มี.ค.62
   29,888
  • 22–26 มี.ค.62
   29,888
  ฿23,888.00฿38,888.00
 • CODE:TR85 Special Golden Route Theme Park 5D3N

  TR85SPECIAL
  SCOOT AIRLINES
  • 30ก.ค.-3ส.ค.61
   19,888
  • 13-17ส.ค.61
   23,888
  • 20-24ส.ค.61
   23,888
  • 27-31ส.ค.61
   23,888
  • 3-7ก.ย.61
   23,888
  • 10-14ก.ย.61
   23,888
  • 17-21ก.ย.61
   24,888
  • 24-28 ก.ย.61
   24,888
  ฿19,888.00฿24,888.00

  โตเกียว สนามบินนาริตะ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ มัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ ทาคายาม่า ลิตเติ้ลเกียวโต เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ โอกากิ ห้าง AEON Mall เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชา Expo City ริงกุเอ้าท์เล็ท ปราสาทโอซาก้า ห้างโดทงพลาซ่า ชินไซบาชิ

  TR85SPECIAL
  SCOOT AIRLINES
  • 30ก.ค.-3ส.ค.61
   19,888
  • 13-17ส.ค.61
   23,888
  • 20-24ส.ค.61
   23,888
  • 27-31ส.ค.61
   23,888
  • 3-7ก.ย.61
   23,888
  • 10-14ก.ย.61
   23,888
  • 17-21ก.ย.61
   24,888
  • 24-28 ก.ย.61
   24,888
  ฿19,888.00฿24,888.00
 • CODE:TR85 SUPER Golden Route A Tokyo Osaka 5D 3N

  TR85
  SCOOT AIRLINES
  • 6-10ส.ค.61
   26,900
  • 10-14ก.ย.61
   25,900
  • 1-5ต.ค.61
   29,900
  • 8-12ต.ค.61
   29,900
  ฿24,900.00฿29,900.00

  ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ มัตสึโมโต้ออนเซ็น ปราสาทมัตสึโมโต้ เมืองทาคายาม่า ลิตเติ้ลเกียวโต เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ โอกากิ เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชา ริงกุเอ้าท์เล็ท ปราสาทโอซาก้า โดทงพลาซ่า ชินไชบาชิ

  TR85
  SCOOT AIRLINES
  • 6-10ส.ค.61
   26,900
  • 10-14ก.ย.61
   25,900
  • 1-5ต.ค.61
   29,900
  • 8-12ต.ค.61
   29,900
  ฿24,900.00฿29,900.00
 • CODE:TR86 SUPER Golden Route B Osaka Tokyo 5D 4N

  TR86
  SCOOT AIRLINES
  • 10-14ส.ค.61
   27,888
  • 17-21ส.ค.61
   26,888
  • 24-28ส.ค.61
   24,888
  • 31-4ก.ย.61
   25,888
  • 14-18ก.ย.61
   25,888
  • 21-25ก.ย.61
   26,888
  • 28-2ต.ค.61
   28,888
  ฿24,888.00฿31,888.00

  โอซาก้า ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ปราสาทโอซาก้า เกียวโต วัดทอง คินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ โอกากิ ห้างอิออนมอลล์ เมืองเซกิ ร้านมีดซันชู หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ปราสาทมัตสึโมโต้ จังหวัดยามานาชิ คาวากูจิโกะ โอชิโนะฮักไก โตเกียว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดนาริตะ

  TR86
  SCOOT AIRLINES
  • 10-14ส.ค.61
   27,888
  • 17-21ส.ค.61
   26,888
  • 24-28ส.ค.61
   24,888
  • 31-4ก.ย.61
   25,888
  • 14-18ก.ย.61
   25,888
  • 21-25ก.ย.61
   26,888
  • 28-2ต.ค.61
   28,888
  ฿24,888.00฿31,888.00
 • CODE:XJ83 CHILL and SAVE TOKYO FUJI 4D3N

  XJ83
  Air Asia X
  • 6-9 ก.ย.61
   22,888
  • 13-16 ก.ย.61
   22,888
  • 20-23 ก.ย.61
   22,888
  • 27-30 ก.ย.61
   22,888
  • 5-8 ต.ค.61
   25,888
  • 6-9 ต.ค.61
   24,888
  • 20-23 ต.ค.61
   27,888
  ฿19,888.00฿27,888.00

  ราคาพิเศษ ! ! ! เริ่มเพียง 19,888 บาท
  ภูเขาไฟฟูจิ Fuji Mountain เป็นภูเขาที่สูงที่สุดและสวยที่สุดในญี่ปุ่น ขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิที่สถานี้ชั้น5
  จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุดจุดหนึ่ง อยู่ทางเหนือริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะที่สวนโออิชิ ปาร์ค Oishi Park
  สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่น
  เยือน มหานครโตเกียว Tokyo เมืองหลวงที่เต็มไปด้วยแหล่งบันเทิง วัฒนธรรม แหล่งช้อปปิ้ง สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
  วัดเซนโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) เป็นวัดพุทธที่เก่าแก่และมีความสำคัญที่สุ ดแห่งหนึ่งในโตเกียว
  ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ
  โอไดบะ เมืองริมอ่าวโตเกียวที่เต็มไปด้วยศูนย์รวมความบันเทิง ทะเล และสวนสาธารณะมากมาย ช้อปปิ้งที่ห้างไดเวอร์ซิตี้และชมหุ่นกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง
  วัดนาริตะซัง (Naritasan Temple) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ขนาดใหญ่ ทีมีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ
  สัมผัสกับวัฒนธรรมการอาบน้ำของคนญี่ปุ่น “ออนเซ็น” หรือ “การแช่บ่อน้ำร้อน”
  เมนูไม่ควรพลาดเมื่อมาญี่ปุ่นคือ ขาปูยักษ์
  เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ)
  เครื่องลำใหญ่ AIR BUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง แบบที่นั่ง 3-3-3 น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ 20 KG

  XJ83
  Air Asia X
  • 6-9 ก.ย.61
   22,888
  • 13-16 ก.ย.61
   22,888
  • 20-23 ก.ย.61
   22,888
  • 27-30 ก.ย.61
   22,888
  • 5-8 ต.ค.61
   25,888
  • 6-9 ต.ค.61
   24,888
  • 20-23 ต.ค.61
   27,888
  ฿19,888.00฿27,888.00
 • CODE:XJ84 Tokyo Plus+ โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ นิกโก้ 5วัน 3คืน

  XJ84
  Air Asia X
  • 3-7 ต.ค.61
   26,900
  • 4-8 ต.ค.61
   26,900
  • 8-12 ต.ค.61
   24,900
  • 18-22 ต.ค.61
   26,900
  • 20-24 ต.ค.61
   31,900
  • 25-29 ต.ค.61
   27,900
  • 26-30 ต.ค.61
   26,900
  • 27-31 ต.ค.61
   26,900
  • 28 ต.ค.-1 พ.ย.61
   25,900
  • 6-10 พ.ย.61
   25,900
  • 7-11 พ.ย.61
   26,900
  • 8-12 พ.ย.61
   25,900
  • 13-17 พ.ย.61
   25,900
  • 15-19 พ.ย.61
   26,900
  • 20-24 พ.ย.61
   26,900
  • 21-25 พ.ย.61
   27,900
  • 22-26 พ.ย.61
   26,900
  • 28 พ.ย.-2 ธ.ค.61
   27,900
  • 29 พ.ย.-3 ธ.ค.61
   26,900
  • 4-8 ธ.ค.61
   28,900
  • 6-10 ธ.ค.61
   29,900
  • 11-15 ธ.ค.61
   29,900
  • 12-16 ธ.ค.61
   29,900
  • 16-20 ธ.ค.61
   28,900
  ฿24,900.00฿31,900.00

  Tokyo Plus+ โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ นิกโก้ 5วัน 3คืน
  สุดคุ้ม!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น มีไกด์ รถ พาเที่ยวทุกวัน WIFI ON BUS
  โตเกียว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ
  หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ โอชิโนะฮักไก สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชา ช้อปปิ้งชินจูกุ
  นิกโก้ ทะเลสาบชูเซ็นจิ น้ำตกเคกอน ศาลเจ้าโทโชกุ
  พักออนเซ็น 1 คืน นาริตะ 2 คืน ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท
  เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เครื่องลำใหญ่ AIR BUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง
  แบบที่นั่ง 3-3-3 น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ 20 KG บินตรงสู่โตเกียว(สนามบินนาริตะ)

  XJ84
  Air Asia X
  • 3-7 ต.ค.61
   26,900
  • 4-8 ต.ค.61
   26,900
  • 8-12 ต.ค.61
   24,900
  • 18-22 ต.ค.61
   26,900
  • 20-24 ต.ค.61
   31,900
  • 25-29 ต.ค.61
   27,900
  • 26-30 ต.ค.61
   26,900
  • 27-31 ต.ค.61
   26,900
  • 28 ต.ค.-1 พ.ย.61
   25,900
  • 6-10 พ.ย.61
   25,900
  • 7-11 พ.ย.61
   26,900
  • 8-12 พ.ย.61
   25,900
  • 13-17 พ.ย.61
   25,900
  • 15-19 พ.ย.61
   26,900
  • 20-24 พ.ย.61
   26,900
  • 21-25 พ.ย.61
   27,900
  • 22-26 พ.ย.61
   26,900
  • 28 พ.ย.-2 ธ.ค.61
   27,900
  • 29 พ.ย.-3 ธ.ค.61
   26,900
  • 4-8 ธ.ค.61
   28,900
  • 6-10 ธ.ค.61
   29,900
  • 11-15 ธ.ค.61
   29,900
  • 12-16 ธ.ค.61
   29,900
  • 16-20 ธ.ค.61
   28,900
  ฿24,900.00฿31,900.00