CODE: JXW20 Tokyo Hokone โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ พิงค์มอส 5D3N

฿19,888.00฿24,888.00

JXW20
NOK SCOOT
 • 30 เม.ย.-4 พ.ค.62
  24,888
 • 1-5 พ.ค.62
  24,888
 • 2-6 พ.ค.62
  24,888
 • 3-7 พ.ค.62
  24,888
 • 4-8 พ.ค.62
  24,888
 • 5-9 พ.ค.62
  23,888
 • 6-10 พ.ค.62
  23,888
 • 7-11 พ.ค.62
  24,888
 • 8-12 พ.ค.62
  24,888
 • 9-13 พ.ค.62
  24,888
 • 10-14 พ.ค.62
  23,888
 • 11-15 พ.ค.62
  21,888
 • 12-16 พ.ค.62
  21,888
 • 13-17 พ.ค.62
  21,888
 • 14-18 พ.ค.62
  21,888
 • 15-19 พ.ค.62
  24,888
 • 16-20 พ.ค.62
  24,888
 • 17-21 พ.ค.62
  24,888
 • 18-22 พ.ค.62
  22,888
 • 19-23 พ.ค.62
  21,888
 • 20-24 พ.ค.62
  21,888
 • 21-25 พ.ค.62
  21,888
 • 22-26 พ.ค.62
  22,888
 • 23-27 พ.ค.62
  22,888
 • 24-28 พ.ค.62
  21,888
 • 25-29 พ.ค.62
  19,888
 • 26-30 พ.ค.62
  19,888
 • 27-31 พ.ค.62
  21,888
 • 28 พ.ค.-1 มิ.ย.62
  19,888
 • 29 พ.ค.-2 มิ.ย.62
  21,888
 • 30 พ.ค.-3 มิ.ย.62
  21,888
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,

JXW20 Tokyo Hokone โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ พิงค์มอส 5D3N

โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ พิงค์มอส

พักออนเซ็น 1 คืน นาริตะ 2คืน ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อิสระฟรีเดย์ 1วัน

เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ)

แบบที่นั่ง 3-4-3 น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ 20กก. บริการอาหารบนเครื่อง 1 เที่ยว

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนาริตะ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – ทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ – ออนเซ็น

วันที่ 3

ทุ่งพิงค์มอส – ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ชินจูกุและ Laox Shinjuku – นาริตะ

       

วันที่ 4

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อBus เสริมพร้อมทัวร์   

วันที่ 5

วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

ส่งแบบฟอร์มสั่งซื้อ