CODE: TG-B12 ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน3 คืน

฿16,888.00

TG-B12
Thai Airways
  • 8-12 มิ.ย.61
    16,888
  • 13-17 มิ.ย.61
    16,888
  • 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61
    16,888
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,

TG-B12 ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน3 คืน

มหานครปักกิ่ง ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก” ชมกายกรรมปักกิ่ง สุดยอดโชว์ระดับโลกนั่งสามล้อหูถ้ง หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังกู้กงจัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง และ ตลาดรัสเซีย

สุดพิเศษ>Buffet Chekiskan พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น ,เป็ดปักกิ่ง ไวน์แดง,สุกี้มองโกล

บินตรงสู่ ปักกิ่ง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS

พักปักกิ่ง 3 คืน (โรงแรมระดับ 4 ดาว)  **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว** 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงปักกิ่ง

วันที่ 2

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน กายกรรมปักกิ่ง

วันที่ 3

พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ตลาดรัสเซีย ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก

วันที่ 4

กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) นั่งสามล้อหูถ้ง ถนนหวังฟู่จิ่ง

วันที่ 5

ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ส่งแบบฟอร์มสั่งซื้อ