CODE: TG73 ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5วัน3คืน

฿15,888.00฿16,888.00

TG73
THAI AIRWAYS
 • 9-13 พ.ย.61
  15,888
 • 14-18 พ.ย.61
  15,888
 • 21-25 พ.ย.61
  16,888
 • 23-27 พ.ย.61
  16,888
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , , ,

TG73 ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5วัน3คืน เมืองอู๋ซี “เซี่ยงไฮ้น้อย” ขอพรพระใหญ่หลินซานต้าฝอ ณ วัดหลิงซานเมืองหังโจว“สวรรค์บนดิน” ล่องทะเลสาบซีหู ตามรอยตำนานรักนางพญางูขาว มืองเซี่ยงไฮ้ “นครปารีสแห่งตะวันออก” หอไข่มุก ท่องโลกไซเบอร์อุโมงเลเซอร์หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ หรือ หาดไว่ทาน สถานที่สุดโรแมนติด จุดชมวิวที่สวยที่สุดในเซี่ยงไฮ้ช้อปปิ้งถนนโบราณเหอฝั่งเจีย,ตลาดเฉินหวงเมี่ยว,ถนนนานจิงลู่,ตลาดเถาเป่า

เมนูพิเศษ>ซี่โครงหมูอู๋ซี,ไก่ขอทานหมูพันปี,ไก่แดงเซี่ยงไฮ้,เสี่ยวหลงเปา
บินตรงสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
พักเมืองอู๋ซี 1คืน ,เซี่ยงไฮ้ 2 คืน (โรงแรมระดับ 4 ดาว)

**รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

เซี่ยงไฮ้-เมืองอู๋ซี “เซี่ยงไฮ้น้อย”-วัดหลิงซาน(รวมรถราง) เมืองหังโจว“สวรรค์บนดิน”-ช้อปปิ้งถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

วันที่ 3

ล่องทะเลสาบซีหู – เมืองเซี่ยงไฮ้“นครปารีสแห่งตะวันออก”-ตลาดเฉินหวงเมี่ยว

วันที่ 4

หอไข่มุก – อุโมงเลเซอร์ –หาดไว่ทาน-ถนนนานจิงลู่-ตลาดเถาเป่า

วันที่ 5

ท่าอากาศยานผู่ตง -ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ส่งแบบฟอร์มสั่งซื้อ