CODE:IT97: Taiwan Feel Love ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน3คืน

฿13,888.00฿15,888.00

IT97
Tiger Air
 • 15-18 ก.พ.62
  14,888
 • 23-26 ก.พ.62
  14,888
 • 2-5 มี.ค.62
  14,888
 • 7-10 มี.ค.62
  14,888
 • 15-18 มี.ค.62
  14,888
 • 21-24 มี.ค.62
  14,888
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,

IT97: Taiwan Feel Love ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน3คืน

IT97: Taiwan Feel Love ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน3คืนไทเป อุทยานหลิ่ว  เหย่หลิ๋ว  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป 101  กระเช้าเมาคง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ตลาดซือหลินไนท์มาร์เก็ต   พัก:ไทเป 2คืน  เถาหยวน 1คืน /  เมนูพิเศษ: ชาบูไต้หวัน, ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว

เดินทางโดยสายการบิน TIGER AIR TAIWAN  น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2

เถาหยวน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- อุทยานเหย่หลิ่ว- ปล่อยโคมผิงซี -ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 3

ไทเป – กระเช้าเมาคง – ตึกไทเป 101 – ตลาดซีเหมินติง

วันที่ 4

วัดหลงซาน- มิตซุยเอ้าเล็ท -สนามบินเถาหยวน – ท่าอาศยานดอนเมือง

ส่งแบบฟอร์มสั่งซื้อ