Sold out

CODE:KTG13 ทัวร์เกาหลี ฉลองสงกรานต์ เที่ยวครบ ตรงวัน สุดคุ้ม

฿28,900.00

KTG13 ทัวร์เกาหลี ฉลองสงกรานต์ เที่ยวครบ ตรงวัน สุดคุ้ม

เกาะนามิ โซรัคซาน เอเวอร์แลนด์ ทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก โซล พระราชวังเคียงบก
ศูนย์โสม โซลเทาวน์เวอร์ ช้อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน ฮงฮิก คลองชองเกซอน
ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ร้านละลายเงินวอน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล ที่ Seoullo 7017
พักโซรัคซาน 1 คืน 1คืน โซล 2คืน
เดินทางโดยสายการบินไทย THAI AIRWYS (TG) ไฟท์พิเศษ บินตรงถึงเช้ากลับค่ำ น้ำหนักกระเป๋า 30 กก. มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง (ทั้งไป-และกลับ)

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

อินชอน เกาะนามิ – TEDDY BEAR MUSEUM อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน วัดชินฮึงซา ซอรัคซาน

วันที่ 3

กิมจิ+สวนชุดฮันบก EVERLAND COSMETIC SHOP ช้อปปิ้งทงแดมุน

วันที่ 4

ชมดอกซากุระ ณ สวนยออิโด ศูนย์โสมรัฐบาล RED PINE บลูเฮาส์ พระราชวังเคียงบ็อค พิพิธภัณฑ์พื้นเมือง DUTY FREE ช้อปปิ้งเมียงดง

วันที่ 5

ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM –ช้อปปิ้งย่านฮงอิค – ท่าอากาศยานอินชอน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ส่งแบบฟอร์มสั่งซื้อ