CODE:KLJ14 ทัวร์เกาหลี เที่ยวครบ สุดคุ้ม 5วัน 3คืน

฿15,988.00฿24,988.00

KLJ14
JIN AIR
 • 10-14 เม.ย.61
  18,988
 • 11-15 เม.ย.61
  24,988
 • 14-18 เม.ย.61
  17,988
 • 20-24 เม.ย.61
  17,988
 • 26-30 เม.ย.61
  16,988
 • 02-06 พ.ค.61
  16,988
 • 10-14 พ.ค.61
  16,988
 • 18-22 พ.ค.61
  16,988
 • 25-29 พ.ค.61
  15,988
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , , , ,

KLJ14 ทัวร์เกาหลี เที่ยวครบ สุดคุ้ม 5วัน 3คืน

เกาะนามิ โซรัคซาน เอเวอร์แลนด์ ทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก โซล พระราชวังเคียงบก
ศูนย์โสม โซลเทาวน์เวอร์ ช้อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน ฮงฮิก คลองชองเกซอน
ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ร้านละลายเงินวอน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล ที่ Seoullo 7017
พักโซรัคซาน 1 คืน 1คืน โซล 2คืน
เดินทางโดยสายการบินไทย JIN AIR (LJ) ไฟท์พิเศษ บินตรงถึงเช้ากลับค่ำ น้ำหนักกระเป๋า 15 กก. มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง (ทั้งไป-และกลับ)

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

อินชอน เกาะนามิ – TEDDY BEAR MUSEUM อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน วัดชินฮึงซา ซอรัคซาน

วันที่ 3

กิมจิ+สวนชุดฮันบก EVERLAND COSMETIC SHOP ช้อปปิ้งทงแดมุน

วันที่ 4

ชมดอกซากุระ ณ สวนยออิโด ศูนย์โสมรัฐบาล RED PINE บลูเฮาส์ พระราชวังเคียงบ็อค พิพิธภัณฑ์พื้นเมือง DUTY FREE ช้อปปิ้งเมียงดง

วันที่ 5

ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM –ช้อปปิ้งย่านฮงอิค – ท่าอากาศยานอินชอน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ส่งแบบฟอร์มสั่งซื้อ