CODE:FD102_พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน3วัน2คืน

฿11,888.00฿14,888.00

FD102
Thai AirAsia
 • 5-7 ต.ค.61
  11,888
 • 13-15 ต.ค.61
  14,888
 • 20-22 ต.ค.61
  13,888
 • 21-23 มี.ค.61
  14,888
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,

FD102_พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน3วัน2คืน

รหัสFD102

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน หงสาวดี  3วัน2คืนนำท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาร่วมเดินทางไปกราบไหว้พระและทำบุญ ชมและสัมผัสกับวัฒนธรรม ขนบประเพณี ประเทศพม่า  สักการะ 3 สถานมหาบูชา พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินแขวน พระธาตุมุเตา ขอพรกับเทพทันใจ เทพกระซิบ ไหว้พระนอนอันศักดิ์สิทธิ  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ  พระนอนตาหวาน ทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์ ที่ วัดไจ้คะวาย เยือนเมืองหงสา ไหว้พระ4ทิศ ชมพระราชวังบุเรงนอง พักโรงแรมย่างกุ้ง 4ดาว  และ พักใกล้พระธาตุอินแขวน 1คืน
พิเศษ นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินแขวน 1เที่ยว
มื้อพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ +เป็ดปักกิ่ง สลัดก้งมังกร

เดินทางโดยโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
แถมฟรี ซิม เล่นเน็ต  โสร่งพม่าใส่ พร๊อพถ่ายรูป

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง  ย่างกุ้ง  หงสาวดี คิมปูนแค้มป์  พระธาตุอินทร์แขวน(รวมกระเช้าขึ้นพระธาตุ)

วันที่ 2

พระธาตุอินทร์แขวน  หงสาวดี  ใส่บาตรทำบุญวัดไจ้คะวาย  เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระธาตุมุเตา พระนอนชเวตาเลียว  วังบุเรงนอง บ่างกุ้ง ตลาดสก๊อต มหาเจดีย์ชเวดากอง

            

วันที่ 3

วัดพระนอนตาหวาน – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – วัดพระหินอ่อน-ย่างกุ้ง  ท่าอากาศยานดอนเมือง

ส่งแบบฟอร์มสั่งซื้อ