New

CODE:VZ12 ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 4คืน

฿16,888.00฿17,888.00

VZ12
VIETJET AIR
 • 18-22 ก.พ.62
  16,888
 • 20-24 ก.พ.62
  16,888
 • 25 ก.พ.-1 มี.ค.62
  16,888
 • 27 ก.พ.-3 มี.ค.62
  17,888
 • 2-6 มี.ค.62
  16,888
 • 6-10 มี.ค.62
  16,888
 • 9-13 มี.ค.62
  16,888
 • 11-15 มี.ค.62
  16,888
 • 18-22 มี.ค.62
  16,888
 • 23-27 มี.ค.62
  16,888
 • 25-29 มี.ค.62
  16,888
 • 30 มี.ค.-3 เม.ย.62
  16,888
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,

VZ12 ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 4คืน

VZ12:ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา

อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ

ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ผู่หลี่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่
ไทเป อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  

ช็อปปิ้ง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง
พักโรงแรม ไทเป2คืน ไทจง1คืน เจี๊ยอี้ 1คืน 
เมนูเลิศ
>>บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ซีฟูดส์เหย่หลิ๋ว สเต๊กสลัดบาร์

เดินทางโดยสายการบิน Vietjet Air(VZ) น้ำหนักกระเป๋า 20KG

กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์–มีนาคม62

ตารางสายการบิน 

Vietjet Air(VZ) เวลาบินขาไป 09.00-13.45 BKK – TPE VZ560
เวลาบินขากลับ 14.30-17.15 TPE – BKK VZ561

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ

วันที่ 2

เจี๊ยอี้ – อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน – ป่าสนพันปี -ไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต        

                           

วันที่ 3

ผู่หลี่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ช้อปปิ้งซีเหมินติง

วันที่ 4

ไทเป – ตึกไทเป101 – หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิว – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

วันที่ 5

ท่าอากาศยานไทจง  –  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                                                 

ส่งแบบฟอร์มสั่งซื้อ