CODE:XJ83 CHILL and SAVE TOKYO FUJI 4D3N

฿19,888.00฿27,888.00

XJ83
Air Asia X
 • 6-9 ก.ย.61
  22,888
 • 13-16 ก.ย.61
  22,888
 • 20-23 ก.ย.61
  22,888
 • 27-30 ก.ย.61
  22,888
 • 5-8 ต.ค.61
  25,888
 • 6-9 ต.ค.61
  24,888
 • 20-23 ต.ค.61
  27,888
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,

XJ83 Chill & Save Tokyo Fuji 4D3N

ภูเขาไฟฟูจิ Fuji Mountain เป็นภูเขาที่สูงที่สุดและสวยที่สุดในญี่ปุ่น ขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิที่สถานี้ชั้น5 จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุดจุดหนึ่ง อยู่ทางเหนือริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะที่สวนโออิชิ ปาร์ค Oishi Park สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่น เยือน มหานครโตเกียว Tokyo เมืองหลวงที่เต็มไปด้วยแหล่งบันเทิง วัฒนธรรม แหล่งช้อปปิ้ง สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย วัดเซนโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) เป็นวัดพุทธที่เก่าแก่และมีความสำคัญที่สุ  ดแห่งหนึ่งในโตเกียว ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ โอไดบะ เมืองริมอ่าวโตเกียวที่เต็มไปด้วยศูนย์รวมความบันเทิง ทะเล และสวนสาธารณะมากมาย ช้อปปิ้งที่ห้างไดเวอร์ซิตี้และชมหุ่นกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง วัดนาริตะซัง (Naritasan Temple) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ขนาดใหญ่ ทีมีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ สัมผัสกับวัฒนธรรมการอาบน้ำของคนญี่ปุ่น “ออนเซ็น” หรือ “การแช่บ่อน้ำร้อน” 

เมนูไม่ควรพลาดเมื่อมาญี่ปุ่นคือ ขาปูยักษ์ 

เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ) เครื่องลำใหญ่  AIR BUS A330-300  จำนวน 377 ที่นั่ง แบบที่นั่ง 3-3-3 น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ 20 KG

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – โตเกียว – โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn – จังหวัดยามานาชิ ออนเซ็น

วันที่ 2

ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 – สวนโออิชิ ปาร์ค – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ 

 

วันที่ 3

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) 

วันที่ 4

วัดนาริตะ – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

ส่งแบบฟอร์มสั่งซื้อ