CODE:XW-T27 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

฿13,888.00฿14,888.00

XW-T27
Nokscoot
 • 1-5 มิ.ย.61
  14,888
 • 9-13 มิ.ย.61
  13,888
 • 16-20 มิ.ย.61
  13,888
 • 22-26 มิ.ย.61
  14,888
 • 30 มิ.ย.-4 ก.ค.61
  14,888
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,

XW-T27 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!!
∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
∞ ปล่อยโคมที่ผิงซี
∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
∞ ชมความสวยงามของอนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค
∞ ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต
∞ เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+เมนู Seafood เหย่หลิ่ว
พักโรงแรม: ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน
เดินทางโดยสาย การบิน NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ B777-200 น้ำหนักกระเป๋า 20 KG บินตรงสู่ไทเป
กำหนดการเดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 2561

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2

ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 3

ไทจง – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 – ตลาดซีเหมินติง

วันที่ 4

ไทเป – จิ่วเฟิ่น – เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 5

สนามบินเถาหยวน – ท่าอากาศยานดอนเมือง

ส่งแบบฟอร์มสั่งซื้อ