CODE:XW-T30 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

฿13,888.00฿16,888.00

XW-T30
Nokscoot
 • 10-14 ส.ค.61
  16,888
 • 11-15 ส.ค.61
  15,888
 • 17-21 ส.ค.61
  14,888
 • 22-26 ส.ค.61
  14,888
 • 25-29 ส.ค.61
  13,888
 • 30 ส.ค.-3 ก.ย.61
  13,888
 • 2-6 ก.ย.61
  14,888
 • 6-9 ก.ย.61
  14,888
 • 9-13 ก.ย.61
  13,888
 • 12-16 ก.ย.61
  14,888
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,

XW-T30 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา  5วัน3คืน

เที่ยวครบทุกไฮไลท์  เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!!

∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้

∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น

∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ

∞ ปล่อยโคมที่ผิงซี

∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101

∞ ชมความสวยงามของอนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค

∞ ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต

∞ เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+เมนู Seafood เหย่หลิ่ว  

พักโรงแรม: ไทจง 1คืน  ไทเป 2คืน  

เดินทางโดยสาย การบิน  NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ B777-200 น้ำหนักกระเป๋า 20 KG บินตรงสู่ไทเป

กำหนดการเดินทาง สิงหาคม – กันยายน  2561

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2

ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 3

ไทจง – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 – ตลาดซีเหมินติง

วันที่ 4

ไทเป – จิ่วเฟิ่น – เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 5

สนามบินเถาหยวน – ท่าอากาศยานดอนเมือง

ส่งแบบฟอร์มสั่งซื้อ