GO1TPE-BR002: TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน EVA 6วัน4คืน

฿25,900.00

GO1TPE-BR002
EVA AIR
 • 01–06 ธ.ค 61
  25,900
 • 11–16 ธ.ค 61
  25,900
รหัสสินค้า: GO1TPE-BR002 หมวดหมู่: , ,

GO1TPE-BR002: TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน EVA 6วัน4คืน

 • ไฮไลท์…. 3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน เที่ยวพร้อมกัน …. ในราคาสบายกระเป๋า👛
 • อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน…อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน⛰
 • ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน …🏕 
 • ชมความงามธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว🌄
 • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา⛴
 • ชมสมบัติล้ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง … ประวัติศาสตร์จีนยาวนานกว่า 5,000 ปี🏛
 • อาบน้ำแร่บรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก♨
 • 10 ท่านขึ้นไปก็เดินทางได้ (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
ตารางสายการบิน 
EVA AIR (BR)
เวลาบินขาไป
01.45-06.35   
BKK – TPE
BR206
เวลาบินขากลับ
20.45-23.30
TPE – BKK
BR205

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)BR206 01.45-06.35 -หนานโถว-วัดจงไถ่ถาน – วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เมืองเจียอี้        

วันที่ 3

อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – เมืองเถาหยวน – GLORIA OUTET – อาบน้ำแร่

วันที่ 4

ไทเป – Germanium Power – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชมวิวชั้น89) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน – นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน

วันที่ 5

อุทยานทาโรโกะ – นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด –  พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต                                                                 

วันที่ 6

ไทเป – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – ร้านคอสเมติค – ซีเหมินติง – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) BR205 20.45 – 23.30                                                

ส่งแบบฟอร์มสั่งซื้อ