GO1TPE-TG001: TAIWAN อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5วัน4คืน

฿35,900.00฿36,900.00

GO1TPE-TG001
THAIAIRWAYS
 • 05-09 ธ.ค 61
  35,900
 • 20-24 มี.ค 62
  36,888
 • 21-24 มี.ค 62
  36,888
รหัสสินค้า: GO1TPE-TG001 หมวดหมู่: , ,

GO1TPE-TG001: TAIWAN อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5วัน4คืน

 • ร้านอาหารมิชลิน สตาร์ ระดับ 3 ดาวประจำปี 2018 และ ภัตตาคาร  Lamer ซีฟู้ดชื่อดัง
 • ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน … พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน
 • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
 • อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพักโรงแรม 5 ดาว
 • โดยสายการบินไทย (TG) สะสมไมล์เครือ Star Alliance ได้ 50%
 • บินไฟล์เช้า – กลับเย็น (น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ 30 ก.ก )
 • 10 ท่านขึ้นไปก็เดินทางได้

ตารางสายการบิน 

THAI AIRWAYS (TG) เวลาบินขาไป  07.10 – 11.50 BKK – TPE TG634
เวลาบินขากลับ 20.10-23.00 TPE – BKK TG635

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ                                                 

วันที่ 3

อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – เมืองไถจง-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ – อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก

วันที่ 4

เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ –เมืองไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ซื่อหลินไนท์

วันที่ 5

Germanium Power – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง                                                                    

วันที่ 6

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น –วัดหลงซาน (ขอพรความรัก)– ร้านคอสเมติค – GLORIA OUTLET-  ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)                                                      

ส่งแบบฟอร์มสั่งซื้อ