GO1TPE-TG004:TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! เกาสง 6วัน5คืน

฿25,900.00

GO1TPE-TG004
THAIAIRWAYS
  • 15– 20 ธ.ค 61
    25,900
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ,

GO1TPE-TG004:TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! เกาสง 6วัน5คืน

ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน … พร้อมนั่งรถไฟโบราณบนอาหลี่ซัน!!
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
เที่ยวเมืองเกาสง เมืองใหญ่ที่สำคัญทางใต้ของไต้หวัน
เที่ยว EDA WORLD ช้อปปิ้ง OUTLET ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน
ชมความอลังการของพุทธศาสนาที่ วัดโฝวกวงซัน เมืองเกาสง
เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง
สะสมไมล์เครือ Star Alliance ได้ 50%

ตารางสายการบิน 

THAI AIRWAYS (TG) เวลาบินขาไป 08.25-13.05 BKK – TPE TG632
เวลาบินขากลับ 14.05-17.00 TPE – BKK TG633

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) TG632 08.25-13.05
เดินทางเมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง -ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 2

วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ                                                                        

วันที่ 3

อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณ – เดินทางเมืองเกาสง – FORMOSA BOULAVARD – ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 4

วัดโฝวกวงซัน – EDA WORLD (ไม่รวมบัตรเข้าสวนสนุก) – EDA OUTLET MALL เดินทางเมืองไถจง

วันที่ 5

เดินทางไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด- ศุนย์สร้อย Germanium Power – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง

วันที่ 6

ร้านเครื่องสำอางค์-ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)  – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) TG633  14.05 – 17.00

ส่งแบบฟอร์มสั่งซื้อ