GO1TPE-TG005: TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป 5วัน4คืน

฿21,900.00

GO1TPE-TG005
THAIAIRWAYS
 • 01– 05 ธ.ค 61
  21,900
 • 02 – 06 ธ.ค 61
  21,900
 • 03 – 07 ธ.ค 61
  21,900
 • 04 – 08 ธ.ค 61
  21,900
 • 06 – 10 ธ.ค 61
  21,900
 • 07 – 11 ธ.ค 61
  21,900
 • 08 – 12 ธ.ค 61
  21,900
 • 13 – 17 ธ.ค 61
  21,900
 • 15 – 19 ธ.ค 61
  21,900
รหัสสินค้า: GO1TPE-TG005 หมวดหมู่: , ,

GO1TPE-TG005: TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป 5วัน4คืน

 • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
 • ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชิมขนมโบราณแบบของไต้หวัน
 • ตลาดปลาไทเป TAIPEI FISH MARKET
 • อาบน้ำแร่ภายในห้องพักแบบบรรยากาศส่วนตัว
 • สะสมไมล์เครือ Star Alliance ได้ 50%
 • ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET

ตารางสายการบิน 

THAI AIRWAYS (TG) เวลาบินขาไป 08.25-13.05 BKK – TPE TG632
เวลาบินขากลับ 14.05-17.00 TPE – BKK TG633

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) TG632 08.25-13.05 – เดินทางเมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง –ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์

วันที่ 2

เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เดินทางไทเป – ร้านคอสเมติค – วัดหลงซาน                                              

วันที่ 3

ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89

วันที่ 4

ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก

วันที่ 5

MITSUI OUTLET – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) TG633 14.05-17.00                                                              

ส่งแบบฟอร์มสั่งซื้อ