CODE: JXW19 Pink Moss Wisteriaโตเกียว ฟูจิ พิงค์มอส วิสทีเรีย 5D3N

฿24,888.00฿26,888.00

JXW19
NOKSCOOT
 • 15-19 เม.ย.62
  25,888
 • 16-20 เม.ย.62
  25,888
 • 17-21 เม.ย.62
  25,888
 • 18-22 เม.ย.62
  25,888
 • 19-23 เม.ย.62
  25,888
 • 20-24 เม.ย.62
  24,888
 • 21-25 เม.ย.62
  26,888
 • 22-26 เม.ย.62
  26,888
 • 23-27 เม.ย.62
  26,888
 • 24-28 เม.ย.62
  26,888
 • 25-29 เม.ย.62
  26,888
 • 26-30 เม.ย.62
  26,888
 • 27เม.ย.-1พ.ค.62
  26,888
 • 28เม.ย.-2พ.ค.62
  26,888
 • 29เม.ย.-3พ.ค.62
  26,888
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,

JXW19 Pink Moss Wisteriaโตเกียว ฟูจิ พิงค์มอส วิสทีเรีย 5D3N

Pink Moss Wisteria

ทัวร์โตเกียว ฟูจิ พิงค์มอส วิสทีเรีย 5วัน3คืน

พักออนเซ็น 1คืน นาริตะ 2คืน ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อิสระฟรีเดย์ 1 วัน

ชมทุ่งพิงค์มอสกับฉากหลังภูเขาไฟฟูจิ และชมดอกวิสทีเรีย ศาลเจ้า คาเมอิโดะ เท็นจิน

เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ) แบบที่นั่ง 3-4-3 น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ 20กก. บริการอาหารบนเครื่อง 1 เที่ยว

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2

เที่ยวบินที่  DMK – NRT XW102 02.20-10.25
ท่าอากาศยานนาริตะ – โตเกียว – ศาลเจ้า คาเมอิโดะ เท็นจิน- ออนเซ็น

วันที่ 3

ทุ่งพิงค์มอส – ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku – นาริตะ    

วันที่ 4

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อBus เสริมพร้อมทัวร์   

วันที่ 5

วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

ส่งแบบฟอร์มสั่งซื้อ