CODE:XW-T31 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน 4คืน

฿16,888.00฿20,888.00

XW-T31
Nokscoot
 • 13–18ก.ย.61
  16,888
 • 27ก.ย.-2ต.ค.61
  17,888
 • 4-9ต.ค.61
  17,888
 • 11-16ต.ค.61
  20,888
 • 18-23ต.ค.61
  20,888
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ,

XW-T31 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน 4คืน

เที่ยวครบทุกไฮไลท์  เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!!

ผู่หลี่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ไทเป เหย๋หลิ่ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป101 อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี  พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช็อปปิ้ง3ตลาดดัง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  ตลาดซีเหมินติง

เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปา ซีฟูดส์เหย่หลิ๋ว
พักโรงแรม ไทเป 2 คืน ไทจง1คืน เจี๊ยอี้ 1คืน

เดินทางโดยสาย การบิน  NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ B777-200 น้ำหนักกระเป๋า 20 KG บินตรงสู่ไทเป

ตารางบิน สำหรับกรุ๊ปเดินทาง—เช็คอินกลับ วันจันทร์, พฤหัสบดี ,ศุกร์

NOKSCOOT (XW) เวลาบินขาไป 00.20-05.10 DMK – TPE XW182
เวลาบินขากลับ 06.20- 09.20 TPE – DMK xw181

ตารางบิน สำหรับกรุ๊ปเดินทาง—เช็คอินกลับ วันอังคาร, พุธ, เสาร์ , อาทิตย์

NOKSCOOT (XW) เวลาบินขาไป 02.15-07.05 DMK – TPE XW182
เวลาบินขากลับ 09.40-12.40 TPE – DMK xw181

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง   

วันที่ 2

ท่าอากาศยานดอนเมือง เถาหยวน หนานโถว ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่  หมู่บ้านสายรุ้ง ชิมชา ไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

                                                                           

วันที่ 3

ไทจง พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อาหลี่ซัน ป่าสนพันปี เจี๊ยอี้

วันที่ 4

เจี๊ยอี้ ไทเป ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง

           

วันที่ 5

ไทเป หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิว ดิวตี้ฟรี Germanium ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 6

ท่าอากาศยานเถาหยวน  –  ท่าอากาศยานดอนเมือง

ส่งแบบฟอร์มสั่งซื้อ