“หินสามวาฬ” จุดเช็คอิน Unseenบึงกาฬ

หินสามวาฬ จุดเช็คอินสุด Unseenบึงกาฬ

กำลังเป็นที่นิยมเลยกับความ Unseen + วิวที่สวยแปลกตา

หินสามวาฬ เป็นหินขนาดใหญ่ติดผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน เรียงกัน เมื่อมองจากระยะไกล จะดูคล้ายรูปวาฬ ที่อยู่กันเป็นครอบครัว พ่อ แม่ ลูก มีอายุประมาณ 75 ล้านปี ถือเป็นความ Unseen ของที่นี่ อยู่ภายในเขตพื้นที่อนุรักษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู

และยังเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในภูสิงห์ ยิ่งช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นไต่ระดับขอบฟ้านั้น จะได้เห็นการไล่สีของแสงอาทิตย์กลายเป็นภาพที่สวยงามมากๆ นอกจากนี้ยังได้เห็นทิวทัศน์ของป่าอันอุดมสมบูรณ์อีกด้วย

เปิดให้เข้าชม เวลา 05.30-17.00 น.