เจดีย์ลอยฟ้า อุทยานธรรมเขานาในหลวง

รู้จัก เจดีย์ลอยฟ้า อุทยานธรรมเขานาในหลวง

“อุทยานธรรมเขานาในหลวง” อยู่ที่ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือเป็นสถานที่ตั้งของเจดีย์ลอยฟ้าพระพุทธศิลาวดี
ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สร้างจากศิลแลง ที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพบูชาของคนทั่วไป มักจะจัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานขึ้นที่นี่
เนื่องจากค่อนข้างสงบ ร่มเย็น เหมาะกับการมาปฏิบัติธรรม

ซุ้มประตูพุทธวดี 9 ยอด เป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามนัก เพราะเมื่อยามที่แสงอาทิตย์สาดส่องมากระทบซุ้มประตู ก็ยิ่งงดงามมากยิ่งขึ้นไปอีก
สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน เมื่อมาแล้วก็ต้องสักการะศาสนสถานต่างๆ ภายในเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เช่น เจดีย์ร้อยยอด พระธาตุพันองค์ รอยพระพุทธบาท
.
…ในยามเช้า สามารถสัมผัสบรรยากาศวิวสวยๆ…
ทะเลหมอกแบบฉบับภาคใต้ของ  ที่ล้อมรอบทั้งบริเวณจนกลายเป็นอีกหนึ่งสิ่ง unseen  ที่งดงาม