6 ยอดเขาเสียดฟ้า…สวิตเซอร์แลนด์

6 ยอดเขาเสียดฟ้า…สวิตเซอร์แลนด์

1.ยอดเขา Jungfrau (จุงเฟรา)

ยอดเขายอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยความสูงถึง (4. 158 ม.) ซึ่งสูงสุดในเขตใกล้เมือง Interlaken และสูงสุดในบรรดายอดเขาสามพี่น้องที่เรียงต่อกันคือ Eiger, Monch และ Jungfrau ยอดจุงเฟรานี้มีหิมะปกคลุมขาวโพลนตลอดปีและก็สามารถขึ้นชมได้ตลอดปีเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังเป็นที่แรก ๆ ในสวิสที่มีการสร้างรถไฟขึ้นเขาไปถึงโดยจุดที่ขึ้นไปชมได้จริงคือหอสังเกตการณ์ Sphinx Observatory ที่อยู่ติดกับสถานี Jungfraujoch สุดทางรถไฟขึ้นเขานั่นเองซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของยอด Jungfrau ไปประมาณ 2 กม.

      CR:https://www.myswitzerland.com

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ jungfrau switzerland     CR:https://www.myswitzerland.com

สถานีปลายทางของรถไฟขึ้นเขาที่มาจาก Kleine Scheidegg และเป็นจุดสูงที่สุดที่สามารถขึ้นมาชมวิวได้ มีความสูง 3.454 ม. เตี้ยกว่ายอดเขาจงเฟราลงมา ประมาณ 600 เมตร และห่างออกมาทางตะว้นออก เฉียงเหนือประมาณ 2 กม. โดยอยู่บนแนวสันเขาที่ เชื่อมระหว่างยอด Jungfrau และ Monch ที่นี่เรียก ตัวเองว่าเป็น Top of Europe เพราะเป็นจุดชมวิวที่ตั้ง อยู่สูงที่สุดในสวิส และที่เรียกกันว่ามาขึ้นเขาจงเฟรา นั้นก็คือมาที่นี่และหอดูดาว Sphinx Observatory ที่อยู่ติดกั้นนี่เอง

     CR:https://www.myswitzerland.com

  • Jungfraujoch Ice Palace

ถ้ำน้ำแข็งใต้ยอดเชา unfrauioch ขุดเป็นอุโมงค์หลายเส้นทาง ประดับไฟส่องแสงให้น้ำแข็งเป็นประกาย เพื่อเปิดเผยให้เห็นถึงน้ำแข็งภายใต้ภูเขา ซึ่งเกิดต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคโบราณและไม่เคยละลายหมดเพราะอากาศที่หนาวเย็นตลอดปี มีงานแกะสลักน้ำแข็งประดับด้วย เดินเชื่อมต่อจากสถานี Junfraujoch และจุดชมวิว Sphink ได้

Jungfraujoch Eispalast Eisskulpturen Gletscher     CR:https://www.jungfrau.ch/

 🛬How To Go : นั่งรถไฟขึ้นเขาจาก intertaken มาถึงสถานี Keine Scheideog (ผ่านทาง Wengen หรือGrindelwald ก็ได้) แล้วเปลี่ยนขบวนเป็นรถไฟขึ้นเขาทางชันมากถึง25% ผ่านสถานี Eigergletscher และอีก 2 สถานีข้างในอุโมงค์ จนสุดที่ Jungfraujoch ใช้เวลาขาขึ้น 50 นาที ขาลง 35 นาที เท่านั้น ใช้เวลารวมจากสถานี Interlaken Ost ประมาณ 2 ชม.


2.ยอดเขา Schilthorn (ชิลธอร์น)

ยอดเขาสูงอีกแห่งหนึ่ง (2,970 ม.) ทีนิยมขึ้นกันมากของเมือง Intertakenอยู่คนละทางกับจุงเฟราจึงเป็นจุดที่สามารถเห็นยอดเขาสามพี่น้อง Eiger, Monch และJungfrau ได้แบบชัดเต็ม (เพราะถ้าขึ้นจุงเฟราจะไม่เห็นสามยอดนี้พร้อมกันเนื่องจากอยู่ฝั่งเดียวกัน) หรือถ้ามองไปอีกด้านจะสามารถเห็นเมือง Thun สุดปลายทะเลสาบได้อย่างชัดเจน             CR: https://schilthorn.ch/

             CR: https://schilthorn.ch/

บนยอดเขามีภัตตาคารหมุนชื่อดัง Piz Gloria ซึ่งหมุนครบรอบให้เห็นวิวรอบตัว 360 องศาทุก ๆ 45 นาทีที่นี่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์ James Bond 007 ตอน On Her Majesty ‘s Secret Service ใครมีเวลาพอสามารถออกไปเดินชมวิวถ่ายรูปเล่นได้ที่ลานกว้างรอบด้านหรือจะนั่งชิลล์ในภัตตาคารสั่งอาหารหรือขนมของว่างมาแกล้มวิวก็ได้

           CR: https://schilthorn.ch/

🛬How To Go : นั่งรถไฟจาก Interlaken-Lauterbrunnen แล้วแยกไปได้สองทางคือ

•ต่อรถบัสสาย 141 จากหน้าสถานีรถไฟ Lautrebrunen (12 นาท) ไป Stechelberg เพื่อต่อรถกระเช้าขาขึ้นจากสถานีต้นทางที่ Stechelberg-Gimmelwald-Murren-Birg-Schilthorn   จากสถานีรถไฟ Lautrebrunen เดินไปขึ้นรถกระเช้าไป Grutschalp แล้วนั่งรถไฟโบราณ Grutschalp-Murren (2 สถานี 13 นาทีรถออกทุก 20 นาที) แล้วต่อรถกระเช้าช่วงกลาคือ Murren-Birg-Schilthorn จาก Stechelberg รถกระเช้าจะออกทุก 30 นาทีที่เวลา: 25 และ: 55 ของแต่ละชั่วโมงตั้งแต่ 7:55 ไปจนถึง 15: 55 และขาลงทุก 30 นาทีที่: 03 และ: 33 (ขาขึ้นเที่ยวสุดท้าย 15: 55 หรือดึกกว่านั้นแล้วแต่ฤดูดูหมายเหตุที่ตารางเวลาบนเว็บ) ต้องเปลี่ยนกระเช้าหนึ่งครั้งที่ Gimmerwald ใช้เวลาขาละประมาณ 20 นาทีถึงยอดเขา Schithorn


3.ยอดเขา Pilatus Pilatus Kulm

Pilatus เป็นหนึ่งในสามของยอดเขาที่คนนิยมขึ้นไปชมวิวจากมุมสูงรอบเมืองลูเซิร์นความสูงประมาณ 2, 100 ม. จากระดับน้ำทะเลซึ่งเมื่อเทียบกับยอดเขารอบ ๆ ลูเซิร์นที่คนนิยมไปกันอีกสองที่คือ Titis และ Rigi แล้วจะอยู่กลางๆคือสูงกว่า Rigi (1, 800 ม.) แต่เตี้ยกว่า Titlis (3, 000 ม.) แต่ในบรรดาทั้ง 3 แห่งนี้ Pilatus เป็นยอดเขาที่อยู่ใกล้เมืองที่สุดเดินทางไปง่ายที่สุด

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Pilatus Pilatus Kulm    CR:https://www.pilatus.ch

โดยนอกจากจะสามารถนั่งรถบัสประจำทางไปถึงสถานีรถกระเช้าเชิงเขาที่เมือง Kriens แล้วหากจะนั่งรถไฟไปขึ้นอีกฝั่งที่เมือง Alpnachstad ซึ่งเป็นสถานีรถไฟขึ้นเขาแบบที่ใช้ล้อฟันเฟืองเพื่อไต่ตามรางที่ชัน (เรียกว่า Cog railway) ก็ใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งที่นี่เป็นรถไฟแบบนี้ที่ชันที่สุดในโลกด้วยส่วนเมื่อขึ้นไปถึงบนยอดเขาแล้วจะเป็นกลุ่มอาคารขนาดใหญ่มีทั้งโรงแรมที่พักจุดชมวิวสถานีปลายทางรถกระเช้าและสถานีปลายทางรถไฟขึ้นเขาด้วยซึ่งจากดาดฟ้าจุดชมวิวจะเห็นเมืองลูเซิร์นทั้งหมดรวมถึงบริเวณทะเลสาบได้อย่างชัดเจนถ้าอากาศดี

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Pilatus Pilatus Kulm CR:https://travelguide.michelin.com/

🛬HOW TO GO :จากสถานีรถไฟ Lucern

  • นั่งรถรางสาย S5 ไปลง Alpnachstad (20 นาที) แล้วต่อรถไฟ Cog Wheel ที่ชันที่สุดในโลกขึ้นยอดเขา
  • นั่งรถบัสสาย 1 มุ่งหน้า Obernau, Dorf ลงป้าย Kriens Centrum (19 นาที) เดินต่อ 600 ม. ไปสถานีรถกระเช้า

4.ยอดเขา Rigi Rigi Kulm

Rigi เป็นยอดเขาที่นักท่องเที่ยวนิยมไปขึ้นเพื่อชมวิวอีกแห่งหนึ่งของลูเซิร์น มีความสูงประมาณ 1, 800 ม. (เตี้ยกว่าทั้ง Titlis และ Pilatus) ตั้งอยู่อีกฝั่งของทะเลสาบสามารถไปได้ด้วยรถบัสไปต่อรถไฟ (ขึ้นได้สองทางจากสถานีเชิงเขาที่เมือง Vitznau ริมทะเลสาบลูเซิร์น หรือเมือง Arth Goldau ทางเหนือของภูเขา รถไฟทั้งสองสายจะบรรจบกันตรงสถานี

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Rigi Rigi Kulm   CR:https://www.rigi.ch

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง    CR:https://www.rigi.ch

Rigi Staffel สูง 1, 600 ม. ซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายก่อนถึงสถานี Rigi Kulm ที่ยอดเขาใช้เวลาเดินทาง 40-50 นาที) หรือจะขึ้นรถบัสหรือเรือไปต่อรถกระเช้าจากเมือง Weggis ริมทะเลสาบ ลูเซิร์นก็ได้ (ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีออกทุกครึ่งชั่วโมง) แต่ต้องไปต่อรถไฟที่สถานี Rigi Kaltbad-First กลางทางบนเขาอีกที่อยู่ดี

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Rigi Rigi Kulm     CR:https://www.rigi.ch

บนยอดเขาจะมีจุดชมวิวที่สามารถมองไปเห็นทะเลสาบ Zug ที่อยู่อีกด้านหนึ่งของภูเขาและทะเลสาบใหญ่น้อยอีกนับสิบแห่งได้ด้วย สำหรับรถไฟที่นี้จะเป็นแบบรางและล้อฟันเฟืองหรือ Cog railway แห่งแรกของยุโรป (แบบเดียวกับที่ Pilatus) แต่จะค่อย ๆ ไต่ชั้นความสูงขึ้นอ้อมไปมาอย่างช้า ๆ โดยไม่ชันมากนักซึ่งจะสามารถชมวิวสองข้างทางได้ตลอด

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Rigi Rigi Kulm   CR:https://www.rigi.ch

🛬HOW TO GO : จากสถานีรถไฟ Lucerne Bahnhoff หรือท่าเรือหน้าสถานีรถไฟ

  • นั่งรถไฟสายไหนก็ได้ที่ผ่าน Arth Golda (ประมาณ 30 นาที) เดินประมาณ 200 ม. มาที่สถานีรถไฟขึ้นเขา Rigi Bahn ต่อรถไฟขึ้นยอดเขา Rigi Kulm (50 นาที)

  • นั่งเรือลงที่ท่า Vitznau (57 นาที) เดินมาขึ้นรถไฟ Vitznau-Rigi Kulm (40 นาที) สถานีรถไฟอยู่ติดกับท่าเรือเลย
  • นั่งเรือ ลงที่ท่า Weggis (40 นาที) เดิน 800 ม. (15 นาที) มาที่สถานี Weggis (Luftseilbahn) ขึ้นรถกระเช้า Weggis-Rigi Kaltbad (10 นาที) เดิน 200 ม. มาที่สถานี Rigi Kaltbad-First ต่อรถไฟไป Rigi Kulm (12 นาที)

5.ยอดเขา Titlis Titlis Kulm

Titlis เป็นยอดเขาที่ดังที่สุดและสูงที่สุด (กว่า 3, 200 ม.) ในบรรดายอดเขารอบ ๆ เมืองลูเซิร์น ที่ใคร ๆ ถ้ามีเวลาพอก็มักจะเลือกมาขึ้นเขานี้กันแต่จะอยู่ไกลพอสมควรคือต้องมาขึ้นรถกระเช้าที่เมือง Engelberg ทางใต้ของลูเซิร์นลงมาประมาณ 36 กม. ไปยังสถานียอดเขา Klein Titlis (สูง 3, 028 ม.) ใกล้ๆกับยอด Titlis โดยรถกระเช้าทอดแรกคือ Engelberg-Stand จะเป็นกระเช้าธรรมดาส่วนช่วงที่สอง Stand-Wein Titlis จะเป็นกระเช้า Rotair 360 ที่หมุนได้รอบตัว 360 องศาพอหมุนครบรอบก็ถึงสถานียอดเขาพอดี

      CR:https://www.titlis.ch/

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Titlis Titlis Kulm      CR:https://www.weggis-vitznau.ch

บนยอดเขานี้มีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างเช่นนั่งสกีลิฟต์ Ice Flyer (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) เดินสะพานแขวนข้ามหน้าผาที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป Titlis Cliff Walk ส่วนบริเวณเชิงเขารอบ ๆ

CR:https://www.myswitzerland.com

🛬HOW TO GO : จากสถานี Lucern Bahrs Corn Bahnhoff นั่งรถไฟสาย Engelberg ไปจนสุดสายต่อรถบัสสาย 6 (Swiss Pass ขึ้นฟรี) ไปยังสถานีรถกระเช้า (TITLIS Bergbahnen) หรือเดินก็ได้ (ระยะทาง 850 ม.) ต่อรถกระเช้าช่วงแรกซึ่งผ่านหลายสถานีคือ Engelberg-Gerschnialp-Trubsee-Stand (หรือถ้าเป็นกระเช้า Titlis Express จะไม่แวะที่ Gerschnialp) และช่วงสองเป็นกระเช้าหมุนได้รอบทิศจาก Stand ไปที่ Klein Titlis


6.ยอดเขา Matterhorn

ยอดเขา Matterhorn (ภาษาอิตาลีเรียกว่า Monte Cervino) ตั้งอยู่ตรงเขตแดนสวิสกับอิตาลีเป็นยอดเขาที่สูงอันดับสองของสวิสโดยสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 4, 478 ม. เป็นภูเขาที่มียอดสูงชันโดดเด่นจากเทือกเขาสูงโดยรอบ (prime peak) โดยมีความสูงโดดเด่น (prominent) ขึ้นไปถึงกว่า 1, 000 ม.) อีกสาเหตุที่ Matterhorn โด่งดังเป็นที่รู้จักกันไปทั่วนั้นส่วนหนึ่งมาจากลักษณะเด่นของยอดเขานี้ที่เป็นรูปปิรามิดสี่ด้านแต่ละด้านตรงกับทิศทั้งสี่และยังขึ้นชื่อเรื่องความยากลำบากในการปีนจนกระทั่งมีนักปีนเขาต้อง สังเวยชีวิตไปมากที่สุดแห่งหนึ่งและกลายเป็นตำนานแห่งการต่อสู้ผจญภัยเอาชนะธรรมชาติจนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พื้นที่ภูเขาห่างไกลทุรกันดารของสวิสกลับกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ขึ้นชื่อท้าทายให้คนมาเยี่ยมชมนอกจากนี้การที่ Disney นำรูปแบบและชื่อนี้ Matterhorn นี้ไปตั้งให้กับภูเขาจำลองและเครื่องเล่นในธีมปาร์คทั่วโลกรวมทั้งยังมีชื่อยอดเขาสูงชันอื่น ๆ ในทวีปอเมริกาเหนือออสเตรเลียจนถึงแอนตาร์กติกาตั้งให้อิงกับชื่อ Matterhorn นี้ก็ยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ของยอดเขานี้ให้โดดเด่นมากขึ้นไปอีก

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Matterhorn         CR:https://www.macsadventure.com

 🛬HOW TO GO: ขึ้นรถกระเช้าที่สถานี Zermatt ZBAG-lz-Furi-Trockener Steg-Klein Matterhorn (30 นาที)


✨อย่าลืมกดไลค์และแชร์บทความให้กำลังใจด้วยนะคะ ✨

สามารถดูโปรแกรม สุดคุ้มได้ที่ www.bondstreettour.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]