9 วัดสวย ประเทศพม่า

เสริมบุญปีใหม่เพิ่มสิริมงคลกับ 9 วัดสวย ประเทศพม่า!!! ปีใหม่แล้วต้องทำบุญ เอาฤกษ์ เอาชัยกันหน่อย วันนี้พี่ Bond จะมาชวนเพื่อนๆไปทำบุญกันใกล้ๆนี่เอง ใช้งบไม่แพงแต่บอกเลยว่าแรงแน่นอนกับ 9 วัด แห่งประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่าง “พม่า”
.
พม่าถือว่าเป็นประเทศที่อยู่คู่กับประเทศไทยเรามาเป็นเวลาช้านาน จึงทำให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกับเรา รวมไปถึงวัฒนธรรม ประเพณี ก็มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งบ้านเมืองของพม่านั้น ยังมีความสวยงาม เก่าแก่ และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ทั้งเจดีย์โบราณที่สุดแสนอลังการ และการบูรณะให้มีสภาพที่สวยงามตลอดเวลา ไม่แพ้กับโบราณสถานของบ้านเราเลย และพุทธสถานของพม่าก็มีความสวยสดงดงามไม่แพ้ประเทศไทยเลยล่ะครับ
.
นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไม ทุกคนควรจะไปเยี่ยมเยือนพม่าและตระเวณทำบุญ ชมบ้านเมืองที่พม่าซักครั้ง! พี่ Bond ก็เลยจะขอแนะนำสถานที่ไหว้พระกับพุทธสถานสุดสวย 9 แห่งของพม่า คัดมาแบบเน้นๆตามไปดูกันเลยว่า มีที่ไหนน่าไปบ้าง

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวซีโกน แห่งเมืองพุกาม
อาจจะรู้จักกันในนามสั้นๆ ว่า เจดีย์ชเวซีโกน หรือ เจดีย์ชเวสิกอง เป็นเจดีย์ใหญ่ มีความสวยงาม อุดมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในพม่า เป็นที่เคารพนับถือเป็นอย่างมากของทั้งชาวพม่าและชาวไทย ตั้งอยู่ที่เมืองพุกาม
โดยคำแปลของชื่อ “ชเวซีโกน” มีหมายความว่า “เจดีย์ทองแห่งชัยชนะ” สร้างโดย พระเจ้าอโนรธามังช่อ แต่แล้วเสร็จในรัชกาลพระเจ้าจานสิตาแห่งอาณาจักรพุกาม ราว 960 ปีก่อนภายในเจดีย์เชื่อว่าบรรจุพระเขี้ยวแก้วและพระสารีริกธาตุ โดยอัญเชิญมาจากลังกา บนหลังช้างเผือก พระเจ้าอโนรธามังช่อได้ตั้งจิตอธิษฐานว่า ถ้าช้างเผือกคุกเข่าลงที่ใด จะสร้างเจดีย์ไว้ที่นั่น นั่นจึงเป็นประวัติศาสตร์ที่มาของ พระมหาธาตุเจดีย์ชเวซีโกนนั่นเองครับ

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง แห่งเมืองย่างกุ้ง
สถานที่ขึ้นชื่อมากที่สุด ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ แห่งเมืองย่างกุ้ง “ชเว” นั้นมาจากคำว่า ทอง ส่วน“ดากอง” นั้นเป็นชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง นั้นเป็นมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของพม่า ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ และมีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด ตัวเจดีย์มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างมาเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคำโอบหุ้มอยู่เป็นน้ำหนักมากกว่า 1,100 กิโลกรัม!
ชาวมอญและชาวพม่า ส่วนใหญ่จะนับถือและกราบไหว้บูชาเจดีย์ชเวดากอง เพราะเชื่อว่าจะนำมาซึ่งผลบุญอันเป็นหนทางสู่การหลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล บริเวณโดยรอบจะมีการนั่งทำสมาธิ เดินประทักษัณรอบองค์เจดีย์
สถานที่สำคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ต้องห้ามพลาด คือ ลานอธิฐาน จุดที่พระเจ้าบุเรงนอง ผู้ชนะสิบทิศ มาใช้ขอพรก่อนออกรบทุกครั้ง ซึ่งเราสามารถนำดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเติมเต็มบุญบารมีและเป็นสิริมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิดของตัวเองเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตได้เลยนะคร้าบ

เจดีย์ไจ๊ปุ่น หรือ พระสี่ทิศ เมืองหงสาวดี
เจดีย์ไจ๊ปุ่น มีอายุทางประวัติศาสตร์มากว่า 500 ปี เป็นวัดที่สร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ไปตามแนว 4 ทิศ ซึ่งแทนความหมายได้ถึง พระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ โดยมีตำนานเล่าขานกันมาว่า ในอดีต ได้มีพระราชธิดาสี่พระองค์ของท่านกษัตริย์มอญองค์หนึ่งซึ่งอุทิศตนและเสื่อมใสแด่พุทธศาสนาเป็นอย่างมาก จึงมีพระราชดำรัสให้สร้างพระพุทธรูปแทนตนเองขึ้นมา 4 องค์และได้สาบานไว้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับบุรุษเพศ แต่ต่อมาน้องสาวคนสุดท้อง กลับพบรักกับชายหนุ่มคนหนึ่งและได้แต่งงานกัน จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปที่แทนตัวของน้องสาวคนสุดท้องพังทลายลงมา จนต้องมีการสร้างขึ้นมาใหม่ตามที่เห็นในปัจจุบัน โดยพระพุทธรูปองค์นี้จะมีลักษณะแตกต่างจากองค์อื่น ๆ แหม่ แค่ดูพงศาวดารก็ตื่นเต้นแล้วนะครับ ยังไง Bond ว่าต้องไปลองดูจริงๆล่ะ

พระมหามัยมุนี เมืองมัณฑะเลย์
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของพม่า และเป็นหนึ่งในห้าศาสนวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า คำว่า มหามัยมุนี แปลว่า “ผู้รู้อันประเสริฐ” (The Great Sage) ชาวพม่าจะเรียกว่า มหาเมียะมุนี เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์
มีความเชื่อกันว่า พระพุทธมหามัยมุนี นี้เป็นพระพุทธรูปที่มีชีวิต เพราะด้วยเหตุที่ได้รับประทานพร (บางตำนานก็เล่าว่าได้รับประทานลมหายใจจากพระพุทธเจ้า) จึงมี ประเพณีล้างพระพักตร์ถวาย โดยทุกเช้า เวลาประมาณ 04.00 น. พระมหาเถระและสาธุชนทั่วไปที่ศรัทธาจะมาทำพิธีล้างพระพักตร์ด้วยน้ำอบน้ำหอมผสมทานาคาอย่างดีพร้อมกับใช้แปรงทองแปรงที่พระโอษฐ์เสมือนหนึ่งแปรงพระทนต์ถวายพระพุทธเจ้า ก่อนใช้ผ้าจากศรัทธาสาธุชนถวายมาเช็ดจนแห้งสนิท พร้อมใช้พัดทองโบกถวายเป็นอันดีเสมือนหนึ่งได้อุปัฏฐากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนมชีพอยู่จริงๆ เชื่อกันว่าใครที่ได้เข้าร่วมพิธีก็จะได้มาซึ่งบุญกุศลแก่ชีวิตอย่างยิ่ง

พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
เป็นพระนอนปางพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ มีความยาวมากกว่า 70 เมตร เป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดและมีความงดงามที่สุดของประเทศพม่า ทั้งพระพักตร์และขนตาที่งดงาม ดวงตาประดิญฐ์จากแก้วเกรดสูงที่สวยที่สุด โดยเฉพาะรวมไปถึงพระจีวรที่มีความพริ้วไหวสมจริงและเมื่อเดินมายังปลายสุดพระบาทของพระนอนองค์นี้ ตรงที่พระบาทมีภาพวาดเป็นมิ่งมงคลสูงสุด เพราะประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักร ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาทและล้อมด้วย รูปมงคล 108 ประการ เพราะฉะนั้น พระนอนตาหวาน เป็นสถานที่ที่พบาดไม่ได้เลยล่ะครับในการมาเยือนพม่า

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ แห่งเมืองหงสาวดี
คนไทยอาจจะรู้จักกันในชื่อ “พระธาตุมุเตา” ที่แปลว่า “จมูกร้อน” เพราะเป็นที่กล่าวกันว่าพระมหาธาตุองค์นี้อยู่สูงมากกก ต้องแหงนหน้ามองแล้วจ้องกับแสงแดด นั่นเพราะ พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ นั้นเป็นเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในพม่า (พระเจดีย์สูง 114 เมตร สูงกว่า พระเจดีย์ชเวดากองถึง 14 เมตร!) และเป็นหนึ่งในเจดีย์โบราณที่มีอายุมากกว่า 2,600 ปี! โดยมีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร
ซึ่ง พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ เป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่ตั้งอยู่ในเมืองพะโค (หรือหงสาวดีนั่นเอง) เป็นเจดีย์ที่ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยมอญรุ่งเรืองสุดๆ ปัจจุบันได้มีการบูรณะและรักษาต่อเติมอีกหลายครั้ง ภายในเจดีย์บรรจุพระเขี้ยวแก้วไว้ตั้งแต่สมัยพระเจ้าราชาธิราชอีกด้วยนะครับ
เมื่อเรามีโอกาสได้ไปสักการะ เวลาขอพรให้เอามือและหน้าผากไปแตะที่พระธาตุองค์เดิมที่หัก แล้วอธิษฐาน หลายคนมักจะประสบผลสำเร็จ หรือ นมัสการ ยอดเจดีย์หัก ซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก สามารถนำธูปไปค้ำกับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ำจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง สายบุญห้ามพลาดเด็ดขาดเชียวล่ะ

เทพทันใจ (นัตโบโบยี) – เทพกระซิบ (อะมาดอว์เมี๊ยะ) เจดีย์โบดาทาวน์
เจดีย์โบตาทาวน์ ได้บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์อินเดียจำนวน 8 รูป ประมาณการณ์ว่ามีอายุมากกว่า 2,000 ปี โดยในปี 2486 ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เจดีย์แห่งนี้ได้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางเจดีย์ แต่ในเรื่องร้ายยังมีเรื่องดี เพราะได้พบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สำริด 700 องค์ นอกจากนี้ได้จารึกดินเผาด้วยภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์จากอินเดียตอนใต้ ซึ่งเป็นต้นแบบของภาษาพม่า และภายในเจดีย์ยังประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม อีกทั้งยังมีพื้นที่สำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ เป็นอะไรที่โบราณและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากเลยล่ะครับ

พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจก์ทิโย
ในภาษามอญ หมายความว่า หินรูปหัวฤๅษี พระธาตุอินทร์แขวนตั้งอยู่ที่เมืองไจก์โถ่ โดยมีความเชื่อกันว่า ใครก็ตามที่มามนัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้ผลบุญ กุศลเทียบเท่ากับการนมัสการเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ บนยอดเขาพวงลวง ซึ่งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 3,615 ฟุต จุดเด่นของพระธาตุอินทร์แขวน มีลักษณะเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่สูงกว่า 5 เมตร ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันเหมือนจะหล่นแต่ก็ไม่หล่น และท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมาอย่างมหัศจรรย์
พระธาตุอินทร์แขวน ยังเป็นพระธาตุประจำของผู้กิดปีจอ โดยคนเกิดปีจอต้องไปนมัสการสักครั้งในชีวิต โดยกล่าวกันว่าถ้าผู้ใดได้มา นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน นี้ครบ 3 ครั้ง ผู้นั้นจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าและความสุข พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปรารถนาทุกประการ

เจดีย์เยเลพญา แห่งเมืองสิเรียม
หรือที่ชาวพม่าเรียกว่า เจ๊าตันเยเลพญา เป็นวัดเจดีย์บนเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งกลางแม่น้ำย่างกุ้ง สำหรับที่มาของคำว่า เจ้าตันเยเลพญา นั่นก็คือ เจ๊าตันมีที่มาจากชื่อเมือง เชื่อกันว่าสร้างโดยคหบดีชาวมอญกลุ่มหนึ่ง เมื่อหลายร้อยปีที่แล้ว ตั้งแต่ยุคสมัยมอญยังรุ่งเรือง โดยในตอนที่สร้างท่านคหบดีก็ได้อธิษฐานไว้ว่าถ้าน้ำท่วมก็อย่าให้ท่วมถึงองค์เจดีย์ ถ้ามีคนมากราบไหว้มากเท่าไหร่ก็อย่าให้ล้นพื้นที่นั้นๆ ตามความเชื่อแล้ว เจดีย์เยเลพญา เป็นเจดีย์ยอดฮิตของพ่อค้าแม่ค้าครับ รวมไปถึงบรรดานักธุรกิจทั้งหลาย เพราะต่างเชื่อกันว่าหากใครได้มีโอกาสมาขอพรที่เจดีย์เยเลพญาแล้วจะทำให้การค้ารุ่งเรื่อง ผลกำไรเจริญงอกงาม อีกทั้งภายในเจดีย์ยังมีพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ใจกลางเจดีย์ โดยประดิษฐ์จากหินอ่อนปิดทองอร่ามองค์ สวยงามและอัลงการเป็นอย่างมาก แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ที่จำเป็นจะต้องสักการะให้ได้บนเกาะเจดีย์เยเลพญาเล็กๆ แห่งนี้คือ พระอุปคุต โดยวิหารของพระอุปคุตถูกสร้างยื่นออกมาจากเกาะเล็กน้อย เพื่อให้อยู่ใจกลางน้ำจริงๆครับ พ่อค้าแม่ค้า หรือนักธุรกิจต้องห้ามพลาดที่จะไปเยือนนะครับ บอกไว้เลย จะได้รวยๆแล้วมาเที่ยวกับ Bond กันเยอะๆนะคร้าบบบบบ