อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน จังหวัดกาญจนบุรี 2วัน1คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 1,999
รหัสทัวร์ SEM02
สายการบิน BUS VIP
ระยะเวลา 2วัน 1คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ท่องเที่ยวประจำปี อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน จังหวัดกาญจนบุรี 2วัน1คืน

ลงทะเบียนวันนี้ รับสิทธิ์พิเศษ ราคาเริ่มต้น จ่ายเพียง 1,999 บาท/ท่าน

(ลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2563,
ใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 ธันวาคม 2564)

รายละเอียด

 • ที่พักสะอาด สะดวก สบาย โรงแรมระดับ 3 – 4 ดาว
 • สนุกกับกิจกรรม พร้อมของรางวัลมากมาย
 • บรรยากาศ Night Party ยามค่ำคืน พร้อมของรางวัลมากมาย
 • พบกับความเป็นกันเอง ของทีมงาน ที่จะสร้างความสุขและรอยยิ้ม
 • เดินทางสบาย โดยรถโค้ชปรับอากาศ 2ชั้น
 • ท่องเที่ยวในรูปแบบ New Normal มีการจัดการเรื่องความสะอาด
  และรักษาระยะห่างตลอดการเดินทาง (Covid – 19)

จองวันนี้ สมนาคุณ ฟรี !!

 • หน้ากากอนามัยแบบผ้า
 • ป้ายไวนิล สำหรับถ่ายภาพหมู่
 • เสื้อทีมพร้อมสกรีน, แท็กติดกระเป๋า
 • บริการช่างถ่ายภาพและวีดีโอ ตลอดการเดินทาง
 • กิจกรรมเสริม Indoor เต็มรูปแบบ มูลค่า 7,900 บาท
  (สมนาคุณฟรี สำหรับกลุ่ม 100 ท่านขึ้นไป)
 • กิจกรรมเสริม Outdoor เต็มรูปแบบ มูลค่า 14,900 บาท
  (สมนาคุณฟรี สำหรับกลุ่ม 100 ท่านขึ้นไป)


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี - วัดถ้ำเสือ - ต้นจามจุรียักษ์ - มาร์กาญ รีสอร์ท มาร์กาญ รีสอร์ท
2 มาร์กาญ รีสอร์ท - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - แวะซื้อของฝากของที่ระลึก - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
่Jul - Dec 2020 1,999 1,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

แพ็คเกจเสริม

 • อัพเกรดกิจกรรมเสริม Team Building, Walk Rally, Ice Breaker, Entertainment, Sport Game, Activities
 • Indoor เริ่มต้น 7,900 บาท/กรุ๊ป (4 ชั่วโมง)
 • Outdoor เริ่มต้น 14,900 บาท/กรุ๊ป (4 ชั่วโมง)
 • กิจกรรมเสริมภายในรีสอร์ท อาทิ ขับรถATV, Paint ball, ล่องแก่งแพยาง, ล่องแก่แพไม้ไผ่ เริ่มต้น299 บาท/ท่าน
 • อัพเกรด Night Party พร้อมดนตรีสด Folk Song 4ชั่วโมง เริ่มต้น 15,900 บาท
 • อัพเกรด Night Party พร้อมวงดนตรี Full Band 4ชั่วโมง เริ่มต้น 29,900 บาท
 • อัพเกรดอาหารกลางวัน เริ่มต้น 99 บาท/ท่าน/มื้อ
 • อัพเกรดซุ้มอาหารเย็น เริ่มต้น 2,999 บาท/ซุ้ม
 • อัพเกรดโรงแรม

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
 • จำกัดสิทธิ์สำหรับ 10 บริษัทฯแรกที่ลงทะเบียน
 • สามารถเลือกเดินทางได้ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดยาว และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • จำกัดระยะทาง ไม่เกิน 300 กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานคร
 • สิทธิ์การใช้บริการ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา

 • ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง
 • ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
 • โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)
 • แจกเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และหน้ากากอนามัยแบบผ้า

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง

 • สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ **

อัตราบริการนี้รวม

 • โรงแรมที่พัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • อาหารกลางวัน 2 มื้อ
 • อาหารเย็น 1 มื้อ พร้อมบริการเครื่องดื่มซอฟดริ้งท์
 • คาราโอเกะ ในค่ำคืนปาร์ตี้ 4 ชั่วโมง
 • Coffee Break 1มื้อ ระหว่างทำกิจกรรม
 • ห้องประชุม สำหรับอบรม สัมมนา และหรือกิจกรรม Indoor พร้อมอุปกรณ์ (3ชั่วโมง)
 • ยานพาหนะที่ใช้เดินทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ ปลายทาง
 • บริการน้ำดื่มบนรถโค้ช 1ขวด/ท่าน
 • ของรางวัลแจกระหว่างเล่มเกมส์และกิจกรรม
 • มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • วิทยากรมืออาชีพ มากด้วยประสบการณ์สำหรับอบรม สัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ
 • MC Night Party พิธีกรดำเนินกิจกรรมในค่ำคืนปาร์ตี้
 • ป้ายไวนิล สำหรับถ่ายภาพหมู่
 • เสื้อทีมพร้อมสกรีน
 • บริการช่างถ่ายภาพและวีดีโอ ตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ วงเงิน1,000,000 บาท/ท่าน ค่ารักษาพยาบาลโดยความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมประกันสุขภาพ)

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ อาทิเช่น ยิงธนู, ปั่นจักรยาน, ล่องแพ, ATV, Paint ball (ถ้ามี)
 • ค่ากิจกรรมบริการเสริม อาทิเช่น กิจกรรม สานสัมพันธ์องค์กร, กิจกรรมละลายพฤติกรรม, Outdoor, Walk Rally, Team Building, Ice Breaker, CSR เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการ คิดจากยอดบริการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 • ค่า VAT 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีขอใบเสร็จ)
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าอุปกรณ์เครื่องเสียงและดนตรีที่อยู่นอกเหนือจากรายการ
การชำระเงิน

มัดจำท่านละ 50% และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15วัน

(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อได้ทำการตกลงยืนยันการจอง พร้อมชำระเงินมัดจำ หรือเงินค่าบริการทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ผู้จัดขอสงวนในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

หมายเหตุ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุหารณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน
 • ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ ในการยึดมัดจำท่านละ 2,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน ยึดค่าทัวร์เต็มจำนวนของราคาทัวร์ทั้งหมด100%
 • ยกเว้นกรณีกรุ๊ปออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์ เช่น ปีใหม่,สงกรานต์ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาดและมัดจำค่าที่พัก เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง/เลื่อนการเดินทาง/ขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น